e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ Φαναρίου 5-6 Φεβρουαρίου 2020


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.  

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Αὐστραλίας κ. Μακάριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μελόης κ. Αἰμιλιανός καί Κυανέων κ. Ἐλπίδιος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου.    
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἡγούμενος τῆς πανηγυριζούσης Ἱ. Μονῆς, καλωσορίσας τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τῆς Ἐφορείας καί τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς, διανυούσης τό 49ον ἔτος ἀπό τῆς, ἀδίκῳ ἐπιβολῇ, διακοπῆς τῆς λειτουργίας αὐτῆς, καί ἐξῆρε τήν φιλογενῆ δωρεάν τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρός ριζικήν ἐπισκευήν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς τε Ἱ. Μονῆς καί Σχολῆς.     
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ ἐκλεκτοί ἐπισκέπται καί συνεορτασταί. 
 * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μελόης κ. Αἰμιλιανοῦ, Κυανέων κ. Ἐλπιδίου καί Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, ὑποβαλόντων εὐγνώμονας εὐχαριστίας καί υἱϊκά σέβη ἐπί τῇ ἀρχιερατικῇ προαγωγῇ αὐτῶν, οἷστισιν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν. 

Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α΄ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης Ἰμβριώτου, Διευθυντρίας. 

Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Λυκείου Ἀφάντου Ρόδου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογ. κ. Βενέτιον Θωμίδην, Διευθυντήν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: