e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Προσφώνηση Μητροπολίτου Σηλυβρίας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην πόλη της Σηλυβρίας

Φωτογραφία: Νίκος Μαγγίνας

Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, 
Ἡ ἱστορική πόλη τῆς Σηλυβρίας ἀγάλλεται σήμερα, διότι ἔχει τή μεγάλη τιμή καί εὐλογία νά ὑποδέχεται καί πάλι τόν Πρῶτο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν ρηξικέλευθο καί μεγάλο Πατριάρχη τοῦ Γένους, προσερχόμενο μέ τήν τιμία συνοδεία του, γιά νά τιμήσει τόν ἀνά τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης γνωστό καί λαοφίλητο Ἅγιο Νεκτάριο τόν Σηλυβριανό, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς συμπλήρωσης ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου.
Κατά τήν περίοδο αὐτή, ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει ἄν ὄχι πρωτόγνωρες, πολύ δύσκολες ὅμως καταστάσεις, ἀνατρεπτικές τοῦ τρόπου πού λειτουργεῖ ἡ ζωή μας. Ἕνας ἀόρατος καί μέχρι πρό τινος ἄγνωστος ἰός ταλανίζει καί δοκιμάζει ἀδιάκριτα ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἐμεῖς ὡς πιστοί βιώνουμε ἕνα μεγάλο πειρασμό καί μία δοκιμασία, τήν ὁποία ἐπιτρέπει ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Ἐνώπιον τοῦ πειρασμοῦ αὐτοῦ, δοκιμάζονται οἱ ψυχικές μας δυνάμεις καί ἀντοχές, ἀπελπιζόμαστε, μᾶς καταλαμβάνει ὁ φόβος τοῦ θανάτου καί ἐνδεχομένως νά ὀλιγοπιστοῦμε. Πολλοί πιστοί θεωροῦν ὡς δεδομένο ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς προστατεύσει ἀπό τόν ἀδυσώπητο κορωνοϊό, ἐνῶ πάντα ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξή του. 
Τί μᾶς συμβουλεύει ὅμως ὁ πνευματοφόρος Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος βίωσε μεγάλες δοκιμασίες καί θλίψεις, γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς πειρασμικῆς καταστάσεως; Ἀπό τόν βίο του ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι κατά τήν περίοδο τῶν πειρασμῶν του ἦταν ἀτάραχος, εἰρηνικός, προσευχόμενος, σιωποῦσε καί ἐναπόθετε τήν ἐλπίδα του στόν Ἅγιο Θεό, τόν Ὁποῖον ἀγαποῦσε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του καί γι' αὐτό ὑποτασσόταν μέ ἐμπιστοσύνη καί ταπείνωση στό θέλημά Του. 
Ἄς ἀκούσουμε τί μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος περί τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης τῶν πειρασμῶν. Σέ λόγο του περί τῆς προσευχῆς ἀναφέρει: "Καί ὅταν εἰς εὐχήν στῶμεν μή εὐξώμεθα τό ἡμῶν θέλημα γενέσθαι..ἀλλά τό τοῦ Θεοῦ, καθώς καί ἐδιδάχθημεν. 'Γενηθήτω τό θέλημά Σου' ."1 Στίς μοναχές τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης γράφει περί τῆς ἀνάγκης ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος καί λέγει τά ἑξῆς: "Μανθάνω ὅτι σᾶς εὗρε πειρασμός τις καί ἐθροήθητε ὡς νεοσσοί. Ἀλλοίμονον, ἐάν οὕτω ταχέως θροῆσθε καί ἀπελπίζεσθε. Ἐάν δέν ὑπομείνητε πειρασμόν δέν θά φθάσητε εἰς μέτρον τελειώσεως. Θά ὑπομείνητε ἀκόμη καί ἐάν σᾶς δέρωσιν. Ὁ Κύριος εἶναι μεθ'ἡμῶν. Καθ' ἐκάστην ψάλλετε 'μεθ'ἡμῶν ὁ Θεός' καί ὅμως φαίνεται ὅτι δέν τό καλοκατανοεῖται.... Αἱ δοκιμασίαι παρακολουθοῦνται ὑπό τῆς πνευματικῆς χαρᾶς. Ὁ Κύριος προσέχει ἐπί τούς ὑπομένοντας τάς δοκιμασίας καί τάς θλίψεις διά τήν αὐτοῦ ἀγάπην. Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω, ὅτι ὁ Θεός μεθ' ἡμῶν ἐστί. "2
Προτρέπει τίς ἴδιες μοναχές νά γνωρίζουν ὅτι τό θεῖον δέν ἐκβιάζεται εἰς τάς δωρεάς του. Δίδει ὅταν αὐτό θέλῃ...."3  Πόσο ἐπίκαιροι εἶναι οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Ἁγίου; Εἶναι μία ἀπάντηση πρός αὐτούς πού θεωροῦν ὡς δεδομένο ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς διαφυλάξει ἀπό τόν ἐπικίνδυνο κορωνοϊό! Δέν πρέπει νά ἐκπειράζουμε τόν Κύριο καί Θεό μας! Ὁ Ἅγιος Πορφύριος λέγει σχετικά "ὅτι δέν πρέπει νά ἀπαιτοῦμε τή θεραπεία, ἐμπιστευόμεθα στό Θεό νά κάνει ὅ,τι θέλει. Καί Αὐτός, ἐάν θέλει, μᾶς κάνει καλά, ἄν δέν θέλει, μᾶς ἀφήνει τήν ἀρρώστια, ὅπως στόν Ἀπόστολο Παῦλο, καί ἄν κρίνει πάλι, μέ τή δική του βούληση, μᾶς παίρνει κοντά του. Γιατί, πίστις, δέν σημαίνει, πάντοτε βεβαιότητα γιά τή θεραπεία, ἀλλά σημαίνει πρωτίστως ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ." 
Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Ὁ ἐλάχιστος Ποιμενάρχης τῆς Σηλυβρίας μέ τόν ἐφημέριο αὐτῆς π. Βασίλειο Ἰωαννίδη, τόν μετά ζήλου Θεοῦ καί φιλοτίμως διακονοῦντα τό ἐδῶ ποίμνιο καί χειροθετηθέντα ἐπάξια ὑπό τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς στό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκφράζουμε τίς πολλές καί ἀπό καρδίας υἱϊκές μας εὐχαριστίες γιά τή συνεχῆ πατρική Σας ἀγάπη, φροντίδα καί συμπαράσταση, ἡ ὁποία μᾶς ἐνισχύει στήν ἐπιτέλεση τῆς ἐδῶ διακονίας μας, τήν ὁποία ἐναποθέτουμε στή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί στή μεσιτεία τοῦ γόνου τῆς Σηλυβρίας. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ θερμά τόν Ἐξοχ. Νομάρχη τῆς Πόλης γιά τήν ἄδεια τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας ἐδῶ, στήν ἱστορική Ἀκρόπολη τῆς Σηλυβρίας, τόν εὐγενῆ Δήμαρχο Σηλυβρίας κ. Volkan Yɪlmaz καί τό ὑπ' αὐτόν ἐπιτελεῖο γιά τήν ὀργάνωση τοῦ σημερινοῦ ἀνεπανάληπτου λειτουργικοῦ γεγονότος, τούς ἁπανταχοῦ Σηλυβριανούς, τόν Πρόεδρο τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Θρακικῶν Σωματείων, κ. Ἄρη Χρυσόπουλο, καί τόν Πρόεδρο τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Καβάλας, κ. Νικόλαο Τσουμπάκη, οἱ ὁποῖοι σήμερα συμμετέχουν νοερῶς, καθώς καί ὅλους ἐσᾶς, τούς Ὀρθόδοξους πιστούς ἀπό τήν Ἐπαρχία τῆς Σηλυβρίας καί τήν Πόλη πού συμπροσευχηθήκατε μαζί μας.
___________________
1. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγιος Νεκτάριος, 1979, σ. 229. 
2. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγιος Νεκτάριος, 229-230. 
3. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγιος Νεκτάριος, 237.

Αναμνηστικό της Μητροπόλεως Σηλυβρίας 
για την επέτειο των 100 χρόνων 
από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: