e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Βρυξέλλες: Επίσημα τα Εγκαίνια του «Ορθοδόξου Κέντρου Ambiorix» [photos]

Τὴν Τρίτη 10η Ἰανουαρίου 2023 ἐτελέσθηκαν στὶς Βρυξέλλες πανηγυρικὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ «Ὀρθοδόξου Κέντρου Ambiorix», τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὸ κτήριο, ποὺ προσέφερε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου.

Τὰ Ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας παρουσίᾳ πολυαρίθμων προσωπικοτήτων καὶ ἐκπροσώπων διαφόρων φορέων.

Ἐτελέσθηκε Ἁγιασμὸς καὶ ἀκολούθησε Τρισάγιο γιὰ τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κυρὸ Χρυσόστομο Β´.

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε πρὸς στοὺς παρισταμένους.

Ἀνέφερε κατ' ἀρχὰς μὲ πόνο καρδίας ὅτι γίνονται ἀκόμη πόλεμοι στὴν ἐποχή μας, συμπεριλαμβανομένης τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἱδρύθηκε μὲ τὸ σύνθημα «ποτὲ ξανὰ πόλεμος».

Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ διαβιοῦμε στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης, ἐπιθυμοῦμε μὲ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ νέου τούτου Ὀρθοδόξου Κέντρου νὰ ἐργασθοῦμε μαζί σας γιὰ ἕνα καλύτερο κόσμο.

«Τὸ Κέντρο αὐτὸ στοχεύει νὰ γίνῃ τόπος συναντήσεων, τόσο μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅσο καὶ συναντήσεων Οἰκουμενικῶν καὶ Διαθρησκειακῶν· τόπος ὅπου τόσο οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί μας καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι θὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ ὁμιλίες πνευματικές· τόπος ὅπου θὰ πραγματοποιοῦνται καὶ πολλὲς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅπως παιδαγωγικὲς ἡμερίδες γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος, γιὰ τοὺς κληρικούς μας, γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολιτιστικὲς καὶ ἄλλες δραστηριότητες».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ἀνέφερε τὸ ὄνομα τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β´, καθὼς καὶ τοῦ διαδόχου του Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου.

Ἰδιαίτερες θερμὲς εὐχαριστίες ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ὁ ὁποῖος συνέβαλε τὰ μέγιαστα στὴν διαδικασία τῆς μεταβιβάσεως τῆς κυριότητος τοῦ ἀκινήτου στὴν Μητρόπολιν Βελγίου, καὶ ὁ ὁποῖος ἔργάζεται ἀκούραστα γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην, εἶναι δὲ μέγας ὑποστηρικτὴς τοῦ οἰκουμενικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Διαλόγου.

Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση εἰδικοῦ μηνύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἀπολλωνίας κ. Ἰωακείμ, βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Στὸ μήνυμά του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐξέφρασε πρῶτα τὶς θερμὲς εὐχαριστίες του πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἐδήλωσε πεπεισμένος ὅτι τὸ «Ὀρθόδοξο Κέντρο Ambiorix» θὰ γίνῃ «ἕνα νέο παράθυρο τῆς Ὀρθοδοξίας» στὴ Δύση.

Ἐν κατακλεῖδι ὁ ἀποσταλεὶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ᾽Εκκλησίας τῆς Κύπρου νέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου.

Στὸ μήνυμα τοῦτο, ὁ ὑπενθύμισε τὸν ρόλο τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Κύπρου.

«Τὸ μικρὸ νησὶ μετατρέπεται σὲ πύλη διὰ τῆς ὁποίας ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου διαδίδεται στὰ ἔθνη. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἰουδαίων μετατρέπεται σὲ Ἐκκλησία τῶν ἐθνῶν. Γι' αὐτὸ εἶναι σημαντικὸς ὁ τίτλος ποὺ ἐδόθηκε στὸν Βαρνάβα: θεωρεῖται «οἰκονόμος», οἰκονόμος τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ τὸν ρόλο ἔπαιξε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Χρυσόστομος Β´ παραδίδοντας τὸ κτήριο τοῦτο στὴν πρωτεύουσα τῶν ἐθνῶν γιὰ τὸν πρῶτο ἐκκλησιαστικὸ Θρόνο, δηλαδὴ ἀπὸ Ἐκκλησία σὲ Ἐκκλησία».

Μεταξὺ τῶν παρισταμένων παρευρέθηκαν ὁ Ἐξοχώτατος κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς, Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

Ὁ κ. Vincent Houssiau, διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου, ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ὁ κ. Ἐξοχώτατος κ. Πέτρος Μαυρίκιος, Πρέσβυς τῆς Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀνώτερος στρατιωτικὸς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στὸ Νάτο, ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς Νούτσιος στὸ Βέλγιο, Ἀρχιεπίσκοπος κ. Franco Coppola καὶ ἄλλοι διπλωμάτες.

Μεταξὺ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκπροσώπων παραυρέθηκαν ὡρισμένοι Ἀρχηγοὶ Θρησκειῶν στὸ Βέλγιο, ὅπως ὁ Chanoine Jack McDonald τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ κ. David Vandeput τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας· ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἰωακεὶμ Ἀρχοντός, βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου· ὁ Θεοφιλέστατος κ. Georges Kourie τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας· ὁ Ἀμπούνα Aghabios τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας· ὁ Ἐπίσκοπος κ. Etienne Quintiens, τῆς Νονσιατούρας· ἱερεῖς τῶν Πατριαρχείων Μόσχας, Ρουμανίας καὶ Γεωργίας. Ἐπίσης ἐκπροσωπήθηκαν θρησκευτικὲς Κοινότητες ὅπως τοῦ Sant'Egidio καὶ τῶν Focolari.

Τὰ Ἐγκαίνια τελείωσαν μὲ Δεξίωση γιὰ ὅλους. Στὸ ἑξῆς τὸ «Ὀρθόδοξο Κέντρο Ambiorix» θὰ φιλοξενῇ πολλὲς δραστηριότητες, ὅπως μεταξὺ ἄλλων, μεγάλες Διαλέξεις στό πλαίσιο τοῦ «Ὀρθοδόξου Λόγου», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια: