e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА НАЧАЛО СВЯТОЙ И ВЕЛИКОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ (2023)

+ В А Р Ф О Л О М Е Й

МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ

АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЯ — НОВОГО РИМА

И ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ

ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ЦЕРКВИ

БЛАГОДАТЬ И МИР

ОТ СПАСА И ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА,

ОТ НАС ЖЕ МОЛИТВА, БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ

Честнейшие братья Архиереи и благословенные чада о Господе!

Благоволением и благодатью всемилосердного и всех благ подателя Бога, уже проходя благословенный период Триоди с умилением, мы завтра вступаем в Святую и Великую Четыредесятницу, на арену поста, убивающего страсти, и «честного воздержания», в которых раскрываются глубина и богатство нашего Православного Предания и неусыпная забота Церкви о духовном развитии ее чад. Как напоминает нам Святой и Великий Критский Собор (июнь 2016 г.), «Православная Церковь, неуклонно следуя предписаниям святых Апостолов, правилам Соборов и святоотеческому преданию в целом, всегда указывала на высокое значение поста для духовной жизни человека и его спасения» («Важность поста и его соблюдение сегодня», параграф 1).

В жизни Церкви все вопросы имеют неколеблемую богословскую основу и сотериологическую направленность. Православные христиане практикуют «общий подвиг» аскезы и поста, «за все благодаря» (Фес. 5, 18). Церковь призывает своих чад пройти поприще аскетических деланий на пути к Святой Пасхе. Центральным опытом жизни во Христе является подлинный аскетизм, никогда не бывающий унылым, будучи проникнутым чаянием пасхального радования. Наша гимнология говорит о «весне поста».

В этом смысле, далекий от сетей неоплатонического дуализма и отчуждающего «убиения тела», подлинный аскетизм не мыслится как измождение «злого тела» ради духа или освобождение души от своих уз мучения. Как подчёркивалось, «в своём подлинном выражении аскеза направлена не против тела, а против страстей, корень которых духовен, потому что ум первым впадает в страсть. Таким образом, тело не является великим противником аскета».

Аскетическое усилие преследует преодоление эгоцентризма ради любви, которая «не ищет своего» и без которой мы остаемся рабами внутри себя, в «ненасытном эго» и его неутолимых вожделениях. Эгоцентричный человек сужается, теряет свои творческие способности, как было сказано: «Все, что мы отдаем, умножается; и все, что мы удерживаем для себя, теряется». По этой причине мудрость отцов и опыт Церкви связывают период поста с «проявлением милосердия», с делами благодеяния и человеколюбия, являющимися свидетельством победы над себялюбием и обретения бытийной полноты.

Такая цельность во все времена характерна для жизни в Церкви. Литургическая жизнь, аскеза и духовность, пастырское попечение и доброе свидетельство в мире являются выражением истины нашей веры, взаимосвязанными и взаимодополняющими элементами нашей христианской идентичности, во всем знаменуя направленность и ориентир на эсхатологическое Царство, и полноту и исполнение в нем божественного Домостроительства. В то время как церковная жизнь во всех ее проявлениях отражает и изображает грядущее Царство Отца, Сына и Святого Духа, именно тайна Божественной Евхаристии прежде всего, как подчеркивал недавно преставившийся ко Господу митрополит Иоанн Пергамский, «выражает Церковь в ее полноте» («Образ Царствия Небесного», Мегара, 2013, с. 59). «Чистое причастие», воцерковление нашего бытия, как причастность к Святой Евхаристии», есть «цель» поста, «венец» и «награда» за аскетические подвиги (см. Иоанн Златоуст, Толкование на пр. Исайю, VI: О Серафимах, PG 56, 139).

Сегодня, в эпоху десакрализации жизни, когда человечество «придает большое значение совершенно незначительным вещам», наша христианская миссия состоит в демонстрации на деле бытийной глубины нашего православного «триптиха духовности»: неразрывного единства богослужебной жизни, аскетического этоса и солидарности, — как квинтэссенции  переворота ценностей в сферах морали и культуре, которая держится на вере во Христа и на богоданной свободе детей Божиих. Мы считаем чрезвычайно важным прожить Святой и Великий пост как откровение и переживание истинного смысла свободы, «которой Христос освободил нас» (Гал. 5, 1).

С этими помыслами и чувствами любви и почитания желаем вам, достопочтеннейшим братьям во Христе и духовным чадам нашей Матери-Церкви во всем мире, благочестного течения на поприще поста, призывая на всех вас благодать и милость Христа Бога нашего, Кто присно радуется подвигам Своего народа, Его же Держава Царствия да будет благословенна и препрославлена, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

.

Святая и Великая Четыредесятница 2023 года  

+ Константинопольский 

пламенный молитвенник к Богу о всех вас

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: