e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος για τον Γέροντά του μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας Νεκτάριο [video]Κοπή Βασιλόπιτας από την Συνέλευση των Ορθοδόξων Επισκόπων της Γαλλίας

14 Ιανουαρίου 2016, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου Παρισίων, προεστώτος του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ 
Σήμερον, Πέμπτη 14η Ιανουαρίου ε.ε., συνήλθεν εις την έδραν της Ι. Μητροπόλεως Γαλλίας η Επισκοπική Συνέλευσις των Ορθοδόξων Επισκόπων που εδρεύουν εν Παρισίοις, υπό την Προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εις τακτικήν Συνεδρίαν (την πρώτην διά τό νέον έτος 2016) και ησχολήθη με θέματα που αφορούν τους Ορθοδόξους εν Γαλλία αλλά και την Ορθοδοξίαν εν γένει.

Εις την ως άνω Επισκοπικήν Συνέλευσιν συμμετείχον:

- Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Πρόεδρος. (Οικουμ. Πατριαρχείον)

- Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος (Πατρ. Αντιοχείας)

- Ο Θεοφ. Επίσκοπος κ.Νέστωρ (Πατρ. Μόσχας)

- Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.Ιωσήφ (Πατρ. Ρουμανίας)

- Ο Θεοφ. Επίσκοπος κ. Ιωάννης (Τοποτηρητής των Ορθοδ. Παροικιών Ρωσσ. Παραδόσεως)

- Ο Θεοφ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Ειρηναίος (Οικουμ. Πατριαρχείον)

Μετά τρίωρον περίπου συνεδρίασιν και περί ώραν 18 μ.μ. οι ως άνω Αρχιερείς μετέβησαν εις τον Ι. Καθεδρικόν Ναόν του Αγ. Στεφάνου (Παρισίων), ένθα και ετελέσθη Δοξολογία και Δέησις επί τη ενάρξει του νέου έτους με την συμμετοχή μελών του Διπλωματικού Σώματος, των εκπροσώπων των Αρχών ορθοδόξων χωρών, προέδρων τοπικών φορέων και συλλόγων, μελών της ελληνικής παροικίας εν Παρισίοις και πολλών πιστών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εις τό τέλος, εξεφώνησε επίκαιρον λόγον, απηύθηνε θερμόν χαιρετισμόν καί ευχἀς επί τω νέω έτει και έκοψεν την πατραπαράδοτον βασιλόπιττα.

Ηκολούθησε δεξίωσις εις την μεγάλην αίθουσα τελετών του Ι. Καθεδρικού Ναού δι΄όλους τους παρισταμένους.

Η Περιτομή του Κυρίου και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου 2016 στον Πανάγιο Τάφο [+ πλήρη videos]


Τήν 1ην/14ην Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ὡς Δεσποτική ἑορτή καί ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Βασιλίεου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Οὐρανοφάντορος εἰς τελετήν – Παρρησίαν λαβοῦσαν χώραν ἐν τῷ Ὄρθρῳ αὐτῆς εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ αὐτῆς εἰς τό Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου τήν νύκτα τῆς Παραμονῆς ὡς καί τῆς αὐγῆς τῆς ὡς ἄνω ἡμερας.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἤρχισε διά τῆς ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἐπισήμου Καθόδου τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας τῇ 12.00 μεσονύκτιον ὥραν τῆς Παραμονῆς τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Ἅγιον Τάφον ἠκολούθησε εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν.

Εἰς τό Καθολικόν ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν, ἐνεδύθη μανδύαν καί ἤρξατο τῶν διπλῶν Καταβασιῶν «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα…», «Στίβει θαλάσσης κυματούμενον σάλον…». Προσελθόντες τότε οἱ Ἱερεῖς «ἔλαβον καιρόν» καί ἐνεδύθησαν.

Τελειωθεισῶν τῶν Καταβασιῶν καί τῶν Μεγαλυναρίων, «ἔλαβε καιρόν» καί ὁ Μακαριώτατος καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα , ἔνθα μετά τόν Ἀρχιερατικόν Ἀσπασμόν, Ἐκεῖνος καί οἱ Ἀρχιερεῖς ἐνεδύθησαν.

Ἀπό τοῦ Καθολικοῦ μετά τήν Δοξολογίαν εἰς τό «Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν…» ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐξῆλθε καί ἐστάθη πρό τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου. Τότε ἤρξατο διά τῆς «Εὐλογημένης» ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, Ἱερομονάχων καί Ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Μάρκου καί π. Ἀναστασίου, ψαλλόντων ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ προσκυνητοῦ κ. Δημητρίου ἀριστερά καί παρακολουθοῦντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί ἄλλων χωρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί μελῶν τοῦ Γενικοῦ Προξενείου.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θ. Λειτουργίας  ἔλαβε χώραν ἡ θεία Μετάληψις, μεθ’ ἥν ἠκολούθησεν ἡ Ἀπόλυσις.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία μέ τό λείψανον τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί πέριξ τῶν προσκυνημάτων ἀπό τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἕως καί τοῦ «Μή μου ἅπτου».

Ὅταν ἡ λιτανεία ὡλοκληρώθη, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ καί ὅσοι μετεῖχον εἰς τήν Ἀκολουθίαν προσεχώρησαν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, ἔνθα ἐκόπη ἡ βασιλόπιττα, ἐψάλησαν τά Κάλανδα ὑπό τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αἴσιον καί εὐτυχές τό Νέον Ἔτος καί ἔκοψε καί διένειμε τήν βασιλόπιτταν. Τούτων τελειωθέντων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.
Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μακαριώτατος, μετα τήν ἐν τῷ μοναστηριακῷ Ναῷ τῶν Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης θείαν Λειτουργίαν τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἔκοψεν εἰς τό παρακείμενον Ἐπιτροπικόν τήν βασιλόπιτταν διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας. Τήν μεσημβρίαν δέ τῆς ἡμέρας ταύτης παρετέθη ἡ παραδοσιακή μοναστηριακή τράπεζα, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθισαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλοι προσκεκλημένοι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας Η Χριστουγεννιάτικη Αγρυπνία 2015 στη Βασιλική της Γεννήσεως εν Βηθλεέμ [+ πλήρη videos]

25 Δεκεμβρίου 2015 (7 Ιανουαρίου 2016, με το νέο ημερολόγιο), προεστώτος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου Ἡ ἑορτή τῆς Κυρiωνύμου ἡμέρας  τῶν Χριστουγέννων ἔλαβε χώραν ὡς ὁλονύκτιος ἀκολουθία Ὄρθρου καί θείας Λειτουργίας εἰς τήν Βασιλικήν καί εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως.

Τήν 22.30 μ.μ. ὥραν τῆς Τετάρτης, Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, 24ης Δεκεμβρίου 2015/ 6ης Ἰανουαρίου 2016, ἤρξατο ἡ Ἀκολουθία διά τῆς εἰσόδου τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τῆς ἐσωτερικῆς νοτίου πύλης τῆς Βασιλικῆς, τῆς γνωστῆς ὡς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου, εἰσοδεύοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ἐν συνεχείᾳ χοροστατοῦντος αὐτοῦ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως πρό τοῦ εἰκονοστασίου.

Ἀπό τῶν Καταβασιῶν προσελθών προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, πρός Ὅν προσελθόντες «ἔλαβον καιρόν» καί οἱ ἱερεῖς, διά νά ἐνδυθοῦν, ἐν ᾧ ἐν συνεχείᾳ λαβών καιρόν καί ὁ Μακαριώτατος πρό τοῦ εἰκονοστασίου εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί ἠσπάσθη τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὁπότε ὁ Μακαριώτατος καί ἐκεῖνοι ἐνεδύθησαν καί ἦλθον πρό τῆς ὡραίας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
Ἐντεῦθεν ἤρξατο ἡ Κάθοδος πρός τό Ἅγιον Σπήλαιον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί ἔχοντος δεξιά Αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, ἐξοχώτατον κ. Μαχμούντ Ἀμπάς-Ἀμποῦ Μάζεν καί ἀξιωματούχους τῆς Κυβερνήσεως αὐτοῦ καί δεξιά τόν Ἕλληνα Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τούς ἀντιπροσώπους τοῦ  Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, Ὑπουργόν Τουρισμοῦ καί ἄλλους.

Ἅμα τῇ Καθόδῳ εἰς τό Σπήλαιον ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς Γεννήσεως ἐκ τοῦ κατά Λουκάν Εὐαγγελίου ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, μεθ’ ὅ ἀνεγνώσθη τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἑλληνιστί καί ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἀραβιστί.

Ἀναχωρήσαντος εἰς τό σημεῖον τοῦτο τοῦ Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους κ. Μαχμούντ Ἀμπάς-Ἀμποῦ Μάζεν, ἐσυνεχίσθη ἡ ἀκολουθία μετά τῶν Ἀναβαθμῶν, τῆς δεήσεως, τῆς προσκυνήσεως εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Ἅμα τῇ ὁλοκληρώσει τῆς Ἀκολουθίας εἰς τό Σπήλαιον, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον ἐξῆλθεν διά τῆς βορείου Πύλης τοῦ Σπηλαίου ἀκολουθοῦσα εὐθεῖαν γραμμήν ἄνευ στάσεως ἀπό τοῦ παρεκκλησίου, τοῦ χρησιμοποιουμένου ὑπό τῶν Ἀρμενίων καί ἤρξατο διά περιφορᾶς τρίς πέριξ τῆς Βασιλικῆς εἰς τά ἐσωτερικά κλίτη αὐτῆς καί ὡλοκληρώθη τήν τρίτην περιφοράν, ἐν ᾧ ἐψάλλοντο ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου αἱ Καταβασίαι «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε» ἑλληνιστί καί ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ ἀραβιστί.

Εἰς τό μέσον τῆς Βασιλικῆς ἀνεπέμφθη ἐν τέλει δέησις καί ἀκολούθως ἐσυνεχίσθη ὁ Ὄρθρος ἀπό τῶν Καταβασιῶν «Χριστός Γεννᾶται» καί «Ἔσωσε λαόν θαυματουργῶν Δεσπότης, ὑγρόν θαλάσσης κῦμα χερσώσας πάλαι», τῇ χοροστασίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου.

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ὁλοκληρωθείσης, ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων  Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Ἴρμπετ τῆς Ἰορδανίας,  Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων κληρικῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Εὐλογίου καί Ἱεροδιακόνου Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἀναστασίου, ψάλλοντος ἑλληνιστί τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί συμμετέχοντος πολλοῦ πιστοῦ ἐντοπίου λαοῦ καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας καί ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Ἡ ἑορτή ὡλοκληρώθη διά τῆς θείας Κοινωνίας καί τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου τήν 3.30 π.μ. ὥραν.

Εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ.

Ἀκολούθως ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐξῆλθε τῆς Βασιλικῆς διά τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου καί προσῆλθεν εἰς τράπεζαν ἀρτύσιμον, εὐφρόσυνον, παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Ἐμπλησθεῖσα ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων τροφῆς πρωτίστως πνευματικῆς, ἀλλά καί ὑλικῆς ἐν τῇ τραπέζῃ ταύτῃ εὐχαριστοῦσα Θεῷ διά τήν τέλεσιν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ, ἀνεχώρησε διά τήν Ἱερουσαλήμ.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Χριστούγεννα 2015 στο Βελιγράδι

Βελιγράδι, 7 Ιανουαρίου 2016 (Χριστούγεννα 2015, με το παλαιό ημερολόγιο) στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προεστώτος του Πατριάρχου Σερβίας Ειρηναίου