e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Βραχύ Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αθήνα (5-8.6.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ὡς γνωστόν,  Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μεταξύ 5 - 8 τ. μ. Ἰουνίου, ἐπεσκέφθη τάς Ἀθήνας, κατωτέρω δέ παρατίθεται σύντομος περιγραφή τῶν ὅσων ἐγένοντο κατά τήν ἐν Ἑλλάδι παραμονήν Αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν τράπεζαν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀχιλλέως Κωνσταντακοπούλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἄλλων ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γς ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ , τ. ΜακαριΌέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη τήν Α. Μακαριότητα ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, ἐντός κλίματος ἐγκαρδιότητος καί ἀδελφικῆς ἀγάπης.

Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον, τόν ἐν Ἀθήναις Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, τόν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ἐξοχ. κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην, τόν ὁποῖον συνελυπτης﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽αγισιν καί συνομιλίαν ήθη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀπωλείᾳ τοῦ πατρός αὐτοῦ καί μεγάλης πολιτικῆς προσωπικότητος τῆς Ἑλλάδος μ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καί ὅμιλον Ὁμογενῶν ἐκ Σικάγου, εἰς τούς ὁποίους ἐξέφρασε τήν συμπάθειάν Του διά τήν κοίμησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Ἰακώβου.

Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως Κορυφῆς τῆς Ὀργανώσεως «Concordia», ἐνώπιον τῆς ὁποίας ὡμίλησε κατόπιν προσκλήσεως καί ὁ ἴδιος τήν ἑπομένην μέ θέμα τό προσφυγικόν πρόβλημα, μεθ᾽ ὅ, ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, μετέβη εἰς Βοιωτίαν καί παραστάς ὡμίλησεν εἰς τήν κεντρικήν ἐκδήλωσιν «Καθαρός Ἀσωπός», ἐν τῷ κλειστῷ Γηπέδῳ καλαθοσφαιρίσεως Σχηματαρίου, πραγματοποιηθεῖσαν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Περιβάλλοντος. Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης μετέσχεν εἰς τήν ὡς ἄνω ἐκδήλωσιν κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Περιφερειάρχου Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ἐλθόντος ἐπί τούτῳ εἰς Φανάριον.

Μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς Α. Ε. τοῦ Προέδρου κ. Προκοπίου Παυλοπούλου πρός τιμήν τῶν συνέδρων τῆς Concordia.

Ἀκολούθως συνηντήθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ King George μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. J. Biden, τ. Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α., μεθ᾽οὗ παρεκάθησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὁμίλου «Libra Group».

Τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουνίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρηκολούθησε τήν ἐνώπιον τῆς Συνόδου Κορυφῆς ὁμιλίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Biden μέ θέμα τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, εἶτα δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεταννία», ἔνθα συνηντήθη μετά τῶν Α. Μεγαλειοτήτων τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τῆς Βασιλίσσης Ἄννης-Μαρίας, συνοδευομένων ὑπό τῆς Α. Ὑ. τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.

Μετά τήν συνάντησιν καί συνομιλίαν ταύτην ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρεκάθησεν ἐν τῷ αὐτῷ ξενοδοχείῳ εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδριαζούσης τάς ἡμέρας ἐκείνας ἐν Ἀθήναις. Μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Διασκέψεως τῆς Concordia, κατ εις﷽﷽﷽﷽﷽﷽κΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝά τήν ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν δι᾽ ἀεροσκάφους τεθέντος εἰς τήν διάθεσιν Αὐτῆς ὑπό τῶν ὀργανωτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: