e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

23 και 24 Δεκεμβρίου 2017 στο Φανάρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργα-νωθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο. ἐτήσιον Χριστουγεννιάτικον Παιδικόν Ἐργαστήριον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, εὐχηθείς πρός ἅπαντας εὐλογημένον τό στάδιον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο τόν πρῴην ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον τῆς Πόλεως Θεοφιλ. κ. Louis Pelâtre, ἐφησυχάζοντα ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι ΡΚαθολικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας τοῦ Τάγματος τῶν Ἀσομψιονιστῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 24ην Δεκεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας καί ηὐλόγησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, συγχαρείς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην αὐτῆς, καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τό ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Περιφερείᾳ ποιμαντικόν καί πολιτιστικόν ἔργον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιου-πόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγό-ρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα.

Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.. Εἰς ἅπαντας τούς συνεορταστάς ὁ Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος, ποιούμενος μνείαν τῶν προσφάτων ἐξελίξεων ἐν Ἱεροσολύμοις, καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2018.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
     Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
     Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, πρῴην Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐγαγγελιστοῦ Πάτμου, μέλλοντα νά ἀναλάβῃ διακονίαν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πριγκήπου.
     Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
     Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
     Τόν Ἐξοχ. κ. Luis Alberto Amoroz Nuňez, νέον Πρέσβυν τῆς Κούβας ἐν Ἀγκύρᾳ.
     Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίκας Παντελάρα, Ἐκπαιδευτικοῦ, ὑποβαλόν τό ἡμερολόγιον τοῦ ἐπί θύραις νέου ἔτους 2018.
     Τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Καθηγητήν, καί Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Χρήστου, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
     Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, Πρόεδρον τοῦ ΕΡ.Θ.Ο..
     Τόν Ἐντιμ. κ. Kλήμεντα Dumar, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρτίνου, Καθηγητοῦ Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Μαδρίτης.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσούμην, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Σολωμοῦ, Διευθυντρίας τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίου καί Φιλίππου, Μαθητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ζαφειρόπουλον, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, τοῦ υἱοῦ των Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Νομικῆς, καί τῆς θυγατρός των Ἀνδρονίκης-Μαρίνης, Μαθητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Καραγιάννην, ὑπεύθυνον τοῦ Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ἐκκλησία Online», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Ἀναστασίας Κότσαρη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Καπουσούζογλου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀγγελικῆς, Φοιτητρίας εἰς τό Τμῆμα Μηχανικῶν Περιβάλλοντος τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, Δεσποίνης καί Γεωργίας, Μαθητριῶν, καί τήν αὐταδέλφην αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μαρίας-Μάλαμας, Μαθητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: