e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Η επιστολή -έκκλητος προσφυγή- των δύο Ουκρανών Μητροπολιτών προς τον Οικουμενικό ΠατριάρχηΤου Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Σε προηγούμενη ανάρτησή μας δημοσιεύσαμε την επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, με την οποία ενέτασσε στην δικαιοδοσία του τους δύο Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην ''Ενωτική Σύνοδο'', Βίνιτσα Συμεών και Περεγιασλάβ Αλέξανδρο. 
Άρα, οι δύο ιεράρχες, που σήμερα ανήκουν στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, προσήλθαν στην Ενωτική Σύνοδο, ως ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου. Επομένως, η χθεσινή "καθαίρεσή" τους από την υπό τον Μόσχας Ουκρανική Εκκλησία είναι ανυπόστατη. 
Του Πατριαρχικού Γράμματος είχε προηγηθεί γράμμα των δύο Μητροπολιτών προς τον Πατριάρχη, δια του οποίου έθεταν εαυτούς "ὑπό τήν ἀρραγῆ προστασίαν καί στοργικήν κηδεμονίαν τῆς Ὑμετέρας ὑψηλῆς Πατριαρχικῆς περιωπῆς."

Παραθέτουμε στη συνέχεια το εν λόγω γράμμα, το οποίο έχει ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2018, όπως το δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο fb ο Μητροπολίτης  Περεγιασλάβ Αλέξανδρος.

Παναγιώτατε, 
Λαβόντες μετά πολλῆς συγκινήσεως τήν ἤδη πρός ἡμᾶς ἀπευθυνθεῖσαν Ὑμετέραν Πατριαρχικήν πρόσκλησιν διά συμμετοχήν εἰς τήν μέλλουσαν συγκληθῆναι τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. Ἑνωτικήν καλουμένην Σύνοδον ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναδείξεως Προκαθημένου εἰς τήν Ὑμετέρᾳ Πατρικῇ προνοίᾳ καί Ἱεροκανονικῇ εὐθύνῃ συγκροτηθησομένην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν Οὐκρανίᾳ ὑπό τό σχῆμα τῆς οὑτωσί καλουμένης Αὐτοκεφαλίας, προσερχόμεθα υἱϊκῶς καί ἐν ἀρχιερατικῇ συνειδήσει τῇ Ὑμετέρᾳ Θειοτάτῃ Παναγιότητι, ὡς τῷ κανονικῷ Πρωθιεράρχῃ ἡμῶν τυγχάνοντι μετά τήν πρότριτα καί ἀπό 11ης παρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου γενομένην ἀνάκλησιν τοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Ὑμῶν Διονυσίου Δ΄, καί θέτομεν ἡμᾶς αὑτούς ὑπό τήν ἀρραγῆ προστασίαν καί στοργικήν κηδεμονίαν τῆς Ὑμετέρας ὑψηλῆς Πατριαρχικῆς περιωπῆς. 
Οὕτω πράττοντες, οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὅτι ἀφιστάμεθα τῶν κατά τήν ἀρχιερατικήν χειροτονίαν ἡμῶν ὁμολογιῶν, διότι φορεύς, γνώμων καί μέτρον τῆς κανονικότητος διά πᾶσαν Ἐκκλησίαν, καί μάλιστα διά τάς νεωτέρας Τοπικάς, τυγχάνει ἡ ἄρρηκτος κοινωνία αὐτῶν μετά τῆς μαρτυρικῶς παρασχούσης αὐταῖς τό καθεστώς ἐσωτερικῆς αὐτοτελοῦς ἀνεξαρτησίας, ἤτοι τοῦ καθ΄Ὑμᾶς Ἁγιωτάτου, Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τῆς τοιαύτης σχέσεως διαρραγείσης μετά τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας Μόσχας, ἡμεῖς ταπεινῶς καί ἐν φόβῳ Θεοῦ ἐπελέξαμεν τό ζῆν μετ΄Ἀληθείας καί πορεύεσθαι ἐπί ταῖς τρίβοις αὐτῆς ἤ τό σιωπᾷν μετ΄ἰδιοτελείας, εἰδότες ἐκ πολλῶν καί βεβαίων πόθεν καί ἐκ ποίας πηγῆς ἐλάβομεν Πνεῦμα Θεοῦ καί ἐκ ποίου φρέατος, πίνοντες, οὐ μή διψήσωμεν εἰς τόν αἰῶνα. 
Τοῦτο δέ καθ΄ὅτι ἔγνωμεν ἐκ τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί ἐκ τῆς καθηγιασμένης πράξεως τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικῶς ὅτι τῷ Κωνσταντινουπόλεως ἐδόθη ὑπό τῶν Πατέρων ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἡ ἀμετάκλητος κρίσις τῶν Ἐπισκόπων τῆς Οἰκουμένης. 
Ἐκ προοιμίου δέ καί πρός ἀποφυγήν περαιτέρω ἐπιπλοκῶν ἀναγόμεθα ἐνώπιον Ὑμῶν δίκην ἐκκλήτου προσφυγῆς, παρακαλοῦμεν θερμῶς διά τήν ἁρμοδίως ὑφ΄Ὑμῶν ἀποκατάστασιν πάσης ἐπιβλαβοῦς περί τά καθ΄ἡμᾶς ἐξελίξεως καί διατελοῦμεν μετ΄εὐγνωμοσύνης καί ἀπείρου ἀφοσιώσεως.
Όπως φαίνεται καθαρά από το παραπάνω κείμενο, οι δύο Ουκρανοί ιεράρχες:
- Αναγνωρίζουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως τον Κανονικό Πρωθιεράρχη τους, μετά την ανάκληση του Γράμματος του Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄. 
- Θεωρούν ότι πράττουν κανονικώς, αφού ο Οικουμενικός Θρόνος είναι αυτός που παρέχει την Αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
- Αναγνωρίζουν ότι στον Κωνσταντινουπόλεως δόθηκε "υπό των Πατέρων" η μέριμνα πασών των Εκκλησιών, "ὡς καί ἡ ἀμετάκλητος κρίσις τῶν Ἐπισκόπων τῆς Οἰκουμένης."
- Προσφεύγουν στον Πατριάρχη "δίκην εκκλήτου προσφυγής", όπως έχουν το δικαίωμα. 
Από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εργάστηκε πολύ μεθοδικά και με πολλή προσοχή για την αποκατάσταση της ενότητας στην Ουκρανία και την χορήγηση της Αυτοκεφαλίας. 
Τα κείμενα που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας δεν μπορούν να προσπεραστούν ως "διεκπεραιωτικά" ή "διπλωματικά". Έχουν μέσα τους βαθιά εκκλησιολογία, η οποία σίγουρα θα εξεταστεί προσεκτικά από τους ερευνητές του μέλλοντος. 
Είναι κρίμα που κάποιοι στην Ελλάδα δεν κατανοούν την "λογική" και τους "ρυθμούς" του Οικουμενικού Θρόνου, και αβασάνιστα προβαίνουν σε άστοχες κρίσεις και αποτιμήσεις. 
Ένα είναι σίγουρο: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προπορεύεται της εποχής και γι' αυτό δεν είναι εύκολο οι πολλοί να ακολουθήσουν τον βηματισμό του, που εμπεριέχει την εμπειρία και την σοφία των αιώνων! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: