e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου 22ας Ιουλίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις


H ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΔΟΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 20ήν Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἀττάλειαν, προκειμένου ἵνα προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑπομένης, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ αὐτῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Ποιμενάρχου τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου αὐτοῦ Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου. 

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 21ην ἰδίου, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ γονεῖς, οἱ ἀδελφοί καί συγγενεῖς τοῦ νέου Ἱεράρχου καί πολυάριθμοι πιστοί ἐκ Ρωσσίας, Οὐκρανίας, Γεωργίας καί Ρουμανίας, ἐγκατεστημένοι εἰς Ἀττάλειαν, καί προσυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 

Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν μέχρι σήμερον ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ Μ. Ἐκκλησίᾳ. 

 Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησε διά βραχέων ὁ Σεβ. ἅγιος Πισιδίας, ἐνῶ ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.

Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Ἐπισκόπου ἐπίσημον γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότης, καθ᾽ὅ ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Θεοφιλέστατος, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν Πόλιν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγίοτης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Πέτρον Κίλε, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, εὐχηθείς αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 22αν Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Γενικῶν Προξένων ἐνταῦθα Εὐγεν. κυριῶν Γεωργίας Σουλτανοπούλου, τῆς Ἑλλάδος, Ivana Pejovic, τῆς Σερβίας, Ivana Zerec, τῆς Κροατίας, Veronika Lombardini, τῆς Σλοβακίας, καί Joanna Maria Pilecka, τῆς Πολωνίας, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Lorraine Fussey, Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἐπεσκέφθη μετ᾽αὐτῶν τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου.  Αἱ ἐπισκέπτριαι ἐξεναγήθησαν εἰς τούς διαφόρους χώρους τῆς Μονῆς καί δή εἰς τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην αὐτῆς, ἤκουσαν δέ μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά περί τῆς ἀδίκου ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς ἐν τῇ Μονῇ Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς τό ἔτος 1971. 

Ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ γεῦμα, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Κωνστάντωφ, πρῴην Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Τσίτσου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Θεοδώρου καί Μαρίνης Γκαλίτση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ἀντιγόνης, αὐθημερόν.  
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γεδεών, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου τῆς νήσου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς τ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: