e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου 8ης και 9ης Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 8ης Σεπτεμβρίου, καθ᾽ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Φιλίππου Παπίνη, πρῴην Διευθύντρια τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς καί εἰς τήν σχέσιν τῶν χριστιανῶν μετά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ναοῦ. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ἐπισκέπτεται τόν βαρέως ἀσθενοῦντα καί ἐν νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ. 

Τοῦτον ἐπεσκέφθη καί σήμερον, Κυριακήν, παραμονήν τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, καί ἐπεκαλέσθη ἐπ’ αὐτόν τό ἔλεος τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν ἐν Σουηδίᾳ κ. Veniamin Ateş, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Προέδρου τῆς ἐν Σουηδίᾳ Παροικίας αὐτῶν. 
 • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Τσολίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Νέου Ψυχικοῦ «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος» μουσικοθεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Μνήμες Μικρασίας», ἐν τῇ πλατείᾳ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ψυχικοῦ, τήν Κυριακήν, 8ην Σεπτεμβρίου. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο σήμερον εἰς ἀκρόασιν:
 • Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον,  Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Μαρούλα, συνεργάτου αὐτοῦ.
 • Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 • Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Εὐστάθιον Λεάναν, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Levent Kurtcebe, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ὁμίλου Νοσοκομείων «Florance Nightingale», ἐντεῦθεν. 
 • Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Γλυφάδας «Ἐμεῖς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μαυρακάκη, Προέδρου. 
 • Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἰωάνναν Γαβριήλ καί Ἑλένην Ριζᾶ, στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Markus Markert, ἐκ Γερμανίας. 
 • Τόν Ἐλλογ. κ. Raşit Tan, Ἐρευνητήν, ἐντεῦθεν.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği» τελετήν, ὑπό τόν τίτλον «Evrensel Aşura Matem Merasimi», ἐν τῷ ἐν Halkalı Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yahya Kemal Beyatlı», τήν Δευτέραν, 9ην Σεπτεμβρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: