e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Το Μικρό και το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Ιώβ [photos]

Το Μικρό και το Μεγάλο Μήνυμα έδωσε σήμερα στο Φανάρι ο νέος Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Ιώβ. Απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Σεβ. κ. Ιώβ είπε τα ακόλουθα:

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Δόξαν καἰ εὐχαριστίαν ἀναπέμπω πρός τόν ἐν Τριάδι φιλάνθρωπον Θεόν διά τάς εὐεργεσίας, τάς ὁποίας ἐχάρισεν εἰς τήν ἀναξιότητά μου ὅλας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, ἰδιαιτέρως δέ τήν παροῦσαν στιγμήν.

Ἐκφράζω τήν εύγνωμοσύνην μου πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα διά τήν ἀδιάκοπον πατρικήν ἀγάπην καί τήν ἐμπιστοσύνην πρός την ταπεινότητά μου, ἐξαιρέτως δέ διά τήν ἀνύψωσίν μου ἐκ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἀρχιεπισκοπῆς Τελμησσοῦ εἰς τήν Μητρόπολιν Πισιδίας, εἰς διαδοχήν τοῦ νεωστί ἐκλιπόντος Μητροπολίτου κυροῦ Σωτηρίου, ἀόκνου ἱεραποστόλου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ὀφείλω ὁμοίως εὐχαριστίας πρός τά μέλη τῆς περί Ὑμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν τιμίαν ψῆφον αὐτῶν. Μετ’ εὐγνωμοσύνης καί πολλῶν εὐχαριστιῶν ἀποδέχομαι τήν νέαν διακονίαν, τήν ὁποίαν μοῦ ἐμπιστεύεται ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί εὐσεβάστως βεβαιῶ ἅπαντας Ὑμᾶς ὅτι θα προσπαθήσω να ἀνταποκριθῶ μετά τοῦ αὐτοῦ ζήλου καἰ ἀφοσιώσεως,

Ἀποτελεῖ δι’ ἐμέ μεγάλην τιμήν νά ἀξιωθῶ νά ὑπηρετήσω τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν εἰς μίαν ἐπιφανῆ ἱστορικήν Ἐπαρχίαν- εἰς ἕν ἱεραποστολικόν σπουδαῖον κέντρον τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, ὅπου τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου μετεφέρθη ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Έθνῶν Παύλου, κατά τήν δευτέραν καί τρίτην αὐτοῦ ἀποστολικήν περιοδείαν.

Ἔκτοτε, ἕως τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος νέφος μαρτύρων, Ἱεραρχῶν καί ἀσκητῶν διέλαμψαν, δόντες πιστήν μαρτυρίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν: «μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ » (Α΄ Κορ 11,1). Ἠκολούθησαν κατά τόν 20ον αἰῶνα ἐπιφανεῖς ἀκαδημαϊκοί Καθηγηταί καί Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μεταξύ τῶν ὀποίων ὁ ἀπό Αὐστραλίας Ἰεζεκιήλ καί ὁ προσφάτως ἐκδημήσας ἀπό Κορέας Σωτήριος, ἀνήρ προσευχῆς καί συστηματικῆς δράσεως, ὁ ὁποῖος, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀνεβίωσεν τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν ἐγκαινιάσας τέσσαρας ἱερούς ναούς.

Ἀκολουθῶν τό παράδειγμα τῶν ἀειμνήστων προκατόχων μου, προσεύχομαι ὅπως ἡ Θεία Χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, μέ καταστήσῃ μιμητήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου μεγάλου Ἀρχιερέως, πρός θεάρεστον συνέχισιν τοῦ ἤδη ἀκμαίου ἱεραποστολικοῦ καί ποιμαντικοῦ ἔργου, ἐν ἀγαστῇ συνεργασία μετά τοῦ ἀξίου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου, τοῦ τοπικοῦ κλήρου καί τῶν δραστηρίων ἐν Ἑλλάδι φίλων τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας.

Ἐξαιτούμενος δέ τάς πρεσβείας πάντων τῶν ἐν Πισιδίᾳ διαλαμψάντων ἁγίων, ἐπικαλοῦμαι τάς πρός τόν Κύριον θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καί πάντων ἡμῶν τῶν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: