e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση Μητροπόλεως Ιταλίας για τις εκλογές τριών βοηθών Επισκόπων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Ἰταλίας ὃτι σήμερον Δευτέραν 28ην Νοεμβρίου ἐ.ἒ., κατόπιν προβλήσεως καί προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ἁγίου Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, ὡς τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου, ἐγκρίσεως καί εὐλογίας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ψήφων δέ κανονικῶν τῆς περί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγησαν τρεῖς βοηθοί Ἐπίσκοποι διά τόν Σεβ. Μητροπολίτην μας, ἢτοι ὁ ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Νεαπόλεως, ὑπό τό ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κρατείας ̇ ὁ ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Βολωνίας, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κωτυαίου, καί ὁ ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Fasiolo, Ἱεροεπιστάτης καί Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Βαρβάρας εἰς Montaner τοῦ Βενέτου, ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θερμῶν.
Αἱ χειροτονίαι τῶν Θεοφιλεστάτων ἐψηφισμένων βοηθῶν Ἐπισκόπων Κρατείας, Κωτυαίου καί Θερμῶν θά τελεσθοῦν, ὑπό τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου αὐτῶν Σεβ. κ. Πολυκάρπου, εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας τήν 4ην, 6ην καί 8ην Δεκεμβρίου ἀντιστοίχως. Οὗτοι θά συνεχίσουν νά διακονοῦν ὡς Ἀρχιερατικῶς αὐτήν φοράν Προϊστάμενοι τῶν Ἐνοριῶν Νεαπόλεως καί Βολωνίας οἱ δύο πρῶτοι καί τῆς Μονῆς ἐν Μοντανέρ Τρεβίζου ὁ τρίτος.
~ Ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Κρατείας κ. Γεώργιος ἐγεννήθη τό 1966 εἰς Φιλιατρά Μεσσηνίας. Ἐχειροτονήθη διάκονος τό 1991 εἰς Λονδῖνον καί πρεσβύτερος τό 1998 εἰς Ἀθήνας. Ἀπό τοῦ 1998 ὑπηρετεῖ εἰς τήν Νεάπολιν τοῦ Ἰταλικοῦ Νότου.
~ Ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Κοτυαίου κ. Διονύσιος ἐγεννήθη τό 1972 εἰς Δράμαν. Ἐχειροτονήθη διάκονος τό 1995 καί πρεσβύτερος τό 1996 εἰς Θεσσαλονίκην. Ἀπό τοῦ 1999 ὑπηρετεῖ εἰς τήν Βολωνίαν (Bologna) τῆς Βορείου Ἰταλίας.
~ Ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένος Ἐπισκόπος Θερμῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐγεννήθη τό 1960 εἰς Udine τῆς Βορειο-ἀνατολικῆς Ἰταλίας. Διάκονος καί πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό 1994 εἰς Τεργέστην, ἒτους ἀπό τοῦ ὁποίου ὑπηρετεῖ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας (Λιβόρνον/Πίζα: 1995-2001 καί Μονή Montaner-TV: 2001-σήμερον).
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὃπως οἱ νέοι Ἀρχιερεῖς τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς τήν κατ’ Ἰταλίαν στρατηγικήν Ἐπαρχίαν αὐτῆς φανοῦν ἀντάξιοι τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῶν προσδοκιῶν τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου αὐτῶν.
Βενετία, Campo τῶν Ἑλλήνων, 28 Νοεμβρἰου 2022
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας

A N N U N C I O

Con gioia si annuncia al sacro Clero e al pio Popolo della Sacra e da Dio salvata Metropoli d'Italia che oggi, lunedì 28 novembre c.a., su proposta e presentazione diSua Eminenza il nostro Metropolita d'Italia Policarpo, in quanto capo Metropolita ePastore, coll’approvazione e la benedizione di Sua Santità, il nostro Patriarca Ecumenico Bartolomeo, e con i voti canonici del Santo e Sacro Sinodo di Sua Santità, sono stati eletti tre Vescovi ausiliari per Sua Eminenza il nostro Metropolita.Essi sono: l'archimandrita Giorgio Antonopoulos, sacerdote responsabile di Napoli, eletto vescovo con l'illustre titolo di quella che anticamente fu la celebre diocesi di Kratea, l'archimandrita Dionisio Papavasileiou, sacerdote responsabile di Bologna, eletto vescovo con l'illustre titolo di quella che anticamente fu la celebre diocesi di Kotyeon e l'archimandrita del Trono Ecumenico Atenagora Fasiolo, sacerdote responsabile e parroco del Sacro Monastero di santa Barbara di Montaner, eletto vescovo con l'illustre titolo di quella che anticamente fu la celebre diocesi di Terme.
Le ordinazioni delle Loro Eccellenze, gli eletti Vescovi ausiliari di Kratea, Kotyeon e Terme, saranno celebrate dal loro capo Metropolita e Pastore Policarpo, nella Cattedrale di san Giorgio dei Greci Ortodossi di Venezia, rispettivamente il 4, il 6 l'8 dicembre. Essi continueranno a svolgere da vescovi il loro servizio di responsabili delle parrocchie di Napoli e Bologna e del Monastero di Montaner.
~ Sua Eccellenza Giorgio, vescovo eletto di Kratea, è nato nel 1966 a Filiatrà di
Messenia (Grecia). È stato ordinato diacono nel 1991 a Londra e presbitero nel 1998 ad Atene. Dal 1998 serve a Napoli.
~ Sua Eccellenza Dionisio, vescovo eletto di Kotyeon, è nato nel 1972 a Drama
(Grecia). È stato ordinato diacono nel 1995 e presbitero nel 1996 a Salonicco. Dal
1999 serve a Bologna.
~ Sua Eccellenza Atenagora, vescovo eletto di Terme, è nato nel 1960 ad Udine. È stato ordinato diacono e presbitero nel 1994 a Trieste. Dallo stesso anno serve nella Sacra Metropoli d'Italia (1995:Livorno-Pisa, 2001 ad oggi: Montaner).
Con la preghiera e l'augurio che i nuovi Vescovi della nostra Madre, la Grande e Santa Chiesa di Cristo, in questa sua provincia strategica, l'Italia, si mostrino degni della fiducia e delle aspettative del loro Patriarca e del loro Capo Metropolita e Pastore.
Venezia, Campo dei Greci, 28 novembre 2022.
Dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia.

Δεν υπάρχουν σχόλια: