e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2022 Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022


Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ,

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τὸ κυρίαρχο χαρακτηριστικὸ τῶν Χριστουγέννων εἶναι τὸ μοναδικὸ γεγονὸς τῆς ἐλεύσεως καὶ παρουσίας τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμο. Ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται ὡς ἐπισκέπτης ποὺ μᾶς χαιρετάει εὐγενικὰ καὶ μετὰ φεύγει. Ἔρχεται διὰ νὰ μείνῃ μαζί μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ σημασία τοῦ ὀνόματος Ἐμμανουήλ, ποὺ σημαίνει «Ὁ Θεὸς μαζί μας». Δὲν ἔρχεται ὡς ἀπαιτητικὸς κυρίαρχος διὰ νὰ μᾶς στερήσῃ τὴν ἐλευθερία μας καὶ νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ τὸν τρόπο του νὰ κάνουμε τὰ πράγματα. Ὄχι, ἔρχεται ὡς παιδίον, ποὺ μοιράζεται τὶς κακουχίες καὶ τὶς στενοχώρις μας· Ἔρχεται μὲ ἕνα ἀόρατο χαμόγελο εἰρήνης καὶ ἐλπίδος νὰ παραμείνῃ μαζί μας. Κι ὅμως θὰ ὑποστῇ δοκιμασίες, ἐπιθέσεις, ταλειπωρίες, ποὺ θὰ κορυφωθοῦν στὸ θεῖο Πάθος Του, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν συμμετοχή του εἰς τὸν πόνο μας. Ἔρχεται διὰ νὰ μείνῃ μαζί μας, νὰ μᾶς στηρίξῃ, νὰ μᾶς παρηγορήσῃ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῆς Ἀναστάσεώς Του: «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ´ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28.20). Δὲν εἶναι μαζί μας μόνο στὶς ἐπιτυχίες μας, στὴν καλή μας ὑγεία, στὶς ἁρμονικὲς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους· ἀλλὰ παραμένει μαζί μας μυστικὰ στὶς πιὸ σκοτεινὲς στιγμὲς τὴς ζωῆς μας, ὅταν δοκιμαζόμαστε ἀπὸ τὴν θλίψη, τὴν ἀποτυχία καὶ τὴν ἀσθένεια.

Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς βοηθήσῃ στὶς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀγνοοῦμε ἤ νὰ παραμελοῦμε τὴν θέλησή του στὴν καθημερινότητά μας. Πρέπει νὰ νοιώθουμε τὴν παρουσία Του σταθερὰ καὶ νὰ Τὸν ἀφήσουμε νὰ καθοδηγῇ τὴ ζωή μας. Αὐτὴ τὴν παρουσία Του πρέπει νὰ ζοῦμε πιὸ ἔντονα στοὺς σημερινοὺς καιρούς, ἀναζητῶντας λιγότερα ὑλικὰ πράγματα καὶ ἐξουσία καὶ βάζοντας σωστὲς προτεραιότητες, ὅπως τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν αὐθεντικὴ φιλανθρωπία.

Ἄς βοηθήσουμε λοιπὸν ὅσους εὑρίσκονται σὲ μοναξιά, στὸν φόβο, στὴν στενοχώρια, ὅσους ὑποφέρουν, καὶ ἄς γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ εὐλάβεια. Ἄς σκεφθοῦμε ἰδιαίτερα ὅλους, ὅσοι ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν πόλεμο. Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων δὲν πρέπει νὰ γιορτάζεται ὡς ἀπλῆ ἀνάμνηση ἑνὸς ἀξιολάτρευτου παιδιοῦ, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι γιὰ μᾶς ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα ἐλπίδας, μιᾶς μοναδικῆς ἔκφρασης τῆς ἀγάπης, τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ Πατρός, Κυρίου καὶ Δημιουργοῦ τοῦ Σύμπαντος, σὰν ἐγγύηση ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι, οὔτε στὴν προσωπική μας ζωή, οὔτε σ᾽αὐτὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινότητος, οὔτε ὡς ἀνθρωπότης.

Τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ χριστουγεννιάτικο δῶρο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ στοὺς γύρω μας, εἶναι ἡ ἐπίγνωση καὶ ἡ μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὶς καθημερινές μας δραστηριότητες.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέο Ἔτος νὰ εἶναι μεστὸ ὑγείας καὶ θείων εὐλογιῶν!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι ἀγάπη μου.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾶ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2022

Ὁ Μητροπολίτης,

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: