e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 11 Ιουνίου 2023

Ο Κιέβου Επιφάνιος προς Οικουμενικό Πατριάρχη | Митрополит Епіфаній привітав Патріарха Варфоломія з Днем тезоіменитства [gr-ua]


Παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε κύριε ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ἐνθέρμως ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐκ βαθέων τῆς ἀγαπώσης καρδίας ἡμῶν, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ἄγει τά ὀνομαστήρια Αὐτῆς, διά τε τῆς παρούσης ἐπιστολῆς καί διά τοῦ ἐξουσιοδοτηθέντος ἐκπροσώπου ἡμῶν, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπίλα Τσέρκβα κ. Εὐστρατίου, αἰτούμεθα, ὅπως δεχθῆτε τάς συγχαρητηρίους προσρήσεις τόσον ἡμῶν προσωπικῶς ὅσον καί τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ἐν τῷ Προσώπῳ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει ἕνα ἄξιον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην -τόν Πρῶτον μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων- ἕνα εὐσεβῆ δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τόν Προκαθήμενον τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης, ἕνα Διδάσκαλον τῆς πίστεως, ἕνα Πατέρα καί Ποιμένα, ἕνα Ὑπέρμαχον τῆς κανονικῆς τάξεως, ἕνα Κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ἐν μέσῳ τῆς τρικυμιώδους θαλάσσης τῶν καιρῶν ἡμῶν καί τῶν προκλήσεων, τάς ὁποίας συνεχῶς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία, Ὑμεῖς, Παναγιώτατε, κατευθύνετε μετά συνέσεως τήν παρά Θεοῦ ἐμπεπιστευμένην Ὑμῖν ναῦν, ὁδηγῶν ταύτην εἰς ἀπάνεμον λιμένα καί ἀσφαλῆ ὕδατα.

Εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἡμέτερος Οὐκρανικός λαός καί ἡμεῖς, ὡς Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, βιοῦμεν τρομεράς δοκιμασίας, ἕνεκεν τοῦ ὑπό τῶν Ρώσσων εἰσβολέων ἐνεχθέντος εἰς τήν εἰρηνικήν ἡμῶν γῆν πολέμου, εἶναι ἰδιαιτέρως πολύτιμος ἡ ὑποστήριξις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ποικιλοτρόπως ἐκδηλουμένη, ἤτοι διά τῶν ὑπέρ τῆς Οὐκρανίας προσευχῶν, διά τῆς πρός τά θύματα ἀνθρωπιστικῆς καί ὑλικῆς ἀρωγῆς, διά τῆς ἐνώπιον τῆς οἰκουμένης μαρτυρίας τῆς ἀληθείας καί διά τῆς δημοσίας ἀποκαλύψεως καί καταδίκης τῆς πονηρᾶς ἰδεολογίας τοῦ «ρωσσικοῦ κόσμου».

Παναγιώτατε!

Χαιρετίζοντες ἐν ἀγάπῃ τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων Αὐτῆς, εὐχόμεθα Αὐτῇ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα διακονίας πρός τόν Θεόν καί τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησίαν, ὑγιείαν καλήν καί εὐόδωσιν τοῦ ἔργου τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος διά τήν πρόοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ καθόλου Χριστιανισμοῦ. Ἀδιαλείπτως καί ἐν παντί ἀναπέμποντες τάς ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος προσευχάς ἡμῶν, προσαιτούμεθα τάς Ἁγίας Προσευχάς Αὐτῆς ὑπέρ τοῦ ταχέως θριάμβου τῆς ἀληθείας καί ὑπέρ μιᾶς δικαίας διά τήν Οὐκρανίαν εἰρήνης.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα, Παναγιώτατε!

Μετά τής ἐν Χριστῷ ἀγάπης

ὁ Ὑμέτερος ἀδελφός

† ὁ Κιέβου Ἐπιφάνιος

Ἐν Κιέβῳ,

11 Ιουνίου 2023


Всесвятійший Архієпископе Константинополя – Нового Риму, Вселенський Патріарх, у Христі Богові вельми любий та бажаний брате та співслужителю нашого смирення, владико ВАРФОЛОМІЙ, Вашу Всесвятість у Господі міцно обіймаємо та щиро й радісно вітаємо.

З глибини люблячого серця в день святих апостолів Варфоломія і Варнави, коли Ваша Всесвятість відзначає свої іменини, через цей лист та через нашого уповноваженого представника, Преосвященного митрополита міста Біла Церква Євстратія, прошу прийняти вітання від мене особисто та від повноти Православної Церкви України.

У особі Вашої Всесвятості Православна Церква має гідного Вселенського Патріарха – першого серед православних ієрархів, побожного служителя Божого, предстоятеля апостольського престолу Великої Церкви Христової у Константинополі – Новому Римі, вчителя віри, отця і пастиря, захисника канонічного порядку, проповідника Христового Євангелія і Православного Передання. У бурхливому морі сучасності, серед викликів, які постійно постають перед Церквою, Ви, Ваша Всесвятосте, мудро ведете корабель, довірений Вам Богом, спрямовуючи його до тихої гавані та безпечних вод.

В час, коли наш український народ і ми, як Церква України, переживаємо страшні випробування війною, принесеною на нашу мирну землю російськими агресорами, особливо цінною є Ваша підтримка та підтримка Матері-Церкви Константинопольської, яка виявляється через молитву про Україну, через гуманітарну та матеріальну допомогу постраждалим, через свідчення істини перед світом і публічне викриття та осудження злої нечестивої теорії «русского міра».

Ваша Всесвятосте!

З любов’ю вітаючи Вас з нагоди іменин, бажаємо Вам довгих благословенних літ служіння Богу та Його Святій Церкві, міцного здоров’я, успіхів у праці для розвитку Вселенського Патріархату, Православ’я і всього християнства. Незмінно і завжди підносимо за Вас свої молитви та просимо Ваших святих молитов про швидку перемогу правди і справедливий мир для України.

Многії і благії літа, Ваша Всесвятосте!

З любов’ю у Христі Ваш брат –

Епіфаній,

Митрополит Київський і всієї України

Київ,

11 червня 2023 р.

Δεν υπάρχουν σχόλια: