e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Χαιρετισμός Βαρθολομαίου στο Διεθνές Συνέδριο "Ειρήνη και βιώσιμη ανάπτυξη"

Χαιρετισμός τοῦ Οκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τό Διεθνές Συνέδριο «Εἰρήνη καί βιώσιμη ἀνάπτυξη» τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ Ἱδρύματος Ζόραν Ζάεφ 
(Ἀθήνα, 17-18 Ἰουνίου 2024)


* * *

Ἀσμένως ἀπευθύνουμε χαιρετισμόν ἀπό τό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τό Διεθνές Συνέδριο γιά τήν εἰρήνη καί τή βιώσιμη ἀνάπτυξη, πού ὀργανώνεται στήν Ἀθήνα τό διήμερον 17 καί 18 Ἰουνίου 2024, ἀπό τό «Ἰνστιτοῦτο Ἀλέξη Τσίπρα» σέ συνεργασία μέ τό «Ἵδρυμα Ζόραν Ζάεφ».

Ἡ εἰρήνη ἦταν πάντοτε κατάκτηση, ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων καί γενναίων πρωτοβουλιῶν καί ἀγώνων, πίστης στήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί στή δικαιοσύνη, ἀπόρριψης τοῦ πολέμου καί τῆς βίας ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν. Στήν ἐποχή μας ἀναδύθηκε ἡ προσδοκία ὅτι ἡ εἰρήνη καί ἡ δικαιοσύνη θά προκύψουν ὡς αὐτονόητο ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας, τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τῆς διάδοσης τῆς γνώσης καί τῆς διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας. Ἡ προσδοκία αὐτή δέν ἐκπληρώθηκε. Δέν ὑπάρχουν αὐτοματισμοί καθ᾽ ὁδόν πρός τήν εἰρήνη.

Ἡ Μετριότης μας ἀγωνίσθηκε, καί συνεχίζει νά τό πράττῃ, γιά τόν διάλογο καί τήν εἰρήνη τῶν θρησκειῶν καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ὡς καθοριστικῶν παραγόντων γιά τήν παγκόσμια εἰρήνη. Γιά ἐμᾶς εἶναι ἀδιανόητο νά ὁμιλοῦμε περί θρησκευτικῆς πίστης καί νά μήν ἀναφερθοῦμε στόν εἰρηνοποιητικό ρόλο τῶν θρησκειῶν. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἀδύνατον νά ἐπιτευχθῇ χωρίς τήν συνδρομή τῶν θρησκειῶν. Οἱ θρησκεῖες πρέπει νά εἶναι χῶρος ἀνάδειξης ἡρώων τῆς εἰρήνης καί πρέπει νά προβάλλουν τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τήν ταυτότητά του ὄχι πρωτίστως μέσα ἀπό τήν ἔνταξή του σέ ἕνα ἔθνος, ἀλλά ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀνήκει στό ἑνιαῖο ἀνθρώπινο γένος, εἶναι οἰκουμενικός ἄνθρωπος.

Σημαντικό παράγοντα τῆς παγκόσμιας εἰρήνης θεωροῦμε καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τήν βιώσιμη ἀνάπτυξη. Ὁ ὅρος «βιώσιμη ἀνάπτυξη» ἐμπερικλείει τήν ἀλληλουχία τῶν κοινωνικῶν, πολιτικῶν, οἰκονομικῶν, περιβαλλοντικῶν, θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν παραγόντων, ἀφοῦ δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ πρόοδος ἐπάνω σέ ἕνα κατεστραμμένο οἰκολογικῶς πλανήτη μέ τίς φοβερές κοινωνικές ἐπιπτώ-σεις αὐτῆς τῆς καταστροφῆς.

Στό πνεῦμα αὐτό, εὐχόμαστε ἡ πρωτοβουλία σας νά συμβάλῃ στήν εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τοῦ κοινοῦ μας Οἴκου, τοῦ πλανήτη μας, καθώς καί γιά τήν ἀξία τοῦ διαλόγου ὡς τοῦ μόνου μέσου γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν καί γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο. Εἴθε νά εἶναι ἐπιτυχῆς κατά πάντα ἡ διεξαγωγή τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου σας καί πολύτιμα γιά τόν πολιτισμό τῆς ἀλληλεγγύης τά συμπεράσματά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: