e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι [video]

Φωτό: Νίκος Μαγγίνας / Μεγάλη Εκκλησία
Ἐντός πανηγυρικῆς ἀτμοσφαίρας καί  ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Μαρτίου. Ἐκκλησιάσθησαν πλῆθος μαθητῶν ἐκ διαφόρων Σχολείων, ἐξ Ἑλλάδος καί ὅμιλος μελῶν τῆς Ἑνώσεως ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ παραρτήματος Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τζατζάρη, Ταξιάρχου . ἀπ. . 

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, Α. Θ. Παναγιότης, προεξῆρχε τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Ἐπιτρόπου αὐτοῦ ἐνταῦθα, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Δράμας κ. Παύλου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.  

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, πρῴην Ὑπουργός καί Πρόεδρος τῆς διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνη Βαρβαρήγου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος κ. Σάββας καί κ. Σοφία Σελαλματζίδου, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη».

νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνωσαν τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ

Ἐπηκολούθησεν λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας Πατριάρχης  ηὐλόγησεν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἱεράρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέξατο τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῶν οἰκείων αὐτοῦ καί πάντων τῶν προσελθόντων πιστῶν.  

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν νεοχειροτονηθείς, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν πρόφρονα τέλεσιν τῆς χειροτονίας  καί πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον Γ’ καί  τήν περί αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας διά τήν προαγωγήν αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν. 

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Τζιβαλίῳ ἑστιατορίῳ Sur Balık.Δεν υπάρχουν σχόλια: