e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Λαμπρή φωτοθήκη από το "Χριστός γεννάται" και το πολυϊερατικό Συλλείτουργο για την "Κυρία των Αγγέλων" στον πανηγυρίζοντα Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου

Πρωί 21ης Νοεμβρίου 2014, κατά την εορτή των Εισοδίων, στο Μπανάτο 
Φωτορεπορτάζ: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας 


Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε. 
σατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, 
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί· 
ὅτι δεδόξασται.


Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ,
καὶ ἐπ' ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι ἀσπόρως,
Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν·
Ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, Ἅγιος εἶ Κύριε.


῾Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, 
καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας, 
ἐξ ὄρους ὁ αἰνετὸς κατασκίου δασέος, 
ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου, ὁ ἄϋλος καὶ Θεός. 
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.


Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, 
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, 
εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν· 
ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, 
ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε, Φιλάνθρωπε.


Σπλάγχνων Ἰωνᾶν, ἔμβρυον ἀπήμεσεν ἐνάλιος θήρ, οἷον ἐδέξατο· 
τῇ Παρθένῳ δὲ ἐνοικήσας ὁ Λόγος καὶ σάρκα λαβών, 
διελήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον· 
ἧς γὰρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως, 
τὴν τεκούσαν κατέσχεν ἀπήμαντον.


Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες 
δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες, 
πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν, 
ἀλλ' ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ἐστῶτες ἔψαλλον· 
Ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.


Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος ἐξεικόνισε κάμινος τύπον· 
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει νέους, 
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος Παρθένου, ἣν ὑπέδη, νηδύν· 
διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν· 
Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, 
καὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.


Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον! 
οὐρανὸν τὸ σπήλαιον· 
θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον· 
τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, 
Χριστὸς ὁ Θεὸς· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
Μέσα σ’ ένα ηλιολαμπροστόλιστο περιβάλλον, με ευωδιάζουσες άνθινες διακοσμήσεις και πρόσωπα εορτάζοντα τιμήσαμε σήμερα το πρωί, εδώ στο Μπανάτο, τα Εισόδια της Θεομήτορος στα Άγια των Αγίων! Θυμίζουμε ότι ο Ναός της Φανερωμένης μας, στο κέντρο του Μπανάτου, είναι εγκαινιασμένος προς μνήμην αυτού του ιερού θεομητορικού γεγονότος.

Κατά τον Όρθρο, σύμφωνα με την τυπική διάταξη της ημέρας, το πρώτον για εφέτος εψάλη μεγαλοπρεπώς το «Χριστός γεννάται» και οι λοιπές ωδές των Καταβασιών των Χριστουγέννων. Ακολούθησε η Αρτοκλασία και, αμέσως μετά, πολυϊερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο έλαβαν μέρος, πλην του οικείου Εφημερίου π. Παναγιώτη Καποδίστρια, οι εξής Κληρικοί της Μητροπόλεώς μας: α) Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Βόγιας – Ηγούμενος της Μονής Προδρόμου και Εφημέριος Χαρτάτων, β) Αρχιμανδρίτης Αναστάσιος Στεργιώτης – Εφημέριος Μπελουσιού, γ) Μέγας Οικονόμος Ιωάννης Βλαχιώτης – Εφημέριος Φιολίτη, δ) Πρεσβύτερος Γεώργιος Λαγοπόδης – Εφημέριος Κούκεση, ε) Πρεσβύτερος Διονύσιος Μαρίνος – Εφημέριος Λαγοπόδου, στ) Πρεσβύτερος Χρήστος Γκούσκος – Εφημέριος Αγίου Δημητρίου, ζ) Πρεσβύτερος Νικόλαος Γουσέτης – Εφημέριος Χουρχουλιδιού και Κουκουναρίας, η) Διάκονος Παναγιώτης Παράσχης – γόνος του Μπανάτου και θ) Διάκονος Δημήτριος Αποστολόπουλος.

Ο Εφημέριος π. Καποδίστριας ευχαρίστησε από καρδίας τους αδελφούς Ιερείς και Διακόνους, οι οποίοι αθρόον τίμησαν με την παρουσία τους την πανσεβάσμια εορτή της Ενορίας κι έδωσε τον λόγο στον Αρχιμανδρίτη Αναστάσιο Στεργιώτη, για να ομιλήσει προς πνευματική ωφέλεια του εκκλησιάσματος. Ο π. Αναστάσιος, επικεντρώνοντας στο τιμώμενο πρόσωπο της Παναγίας ως «Κυρίας των Αγγέλων», τόνισε ότι πρόκειται για μια πολυαγαπημένη φυσιογνωμία, με κεντρικό ρόλο στη σωτηρία της ανθρωπότητας, αναφέροντας μάλιστα ότι με τον τρόπο της υπήρξε η κατεξοχήν Κυρία, η κορυφαία καλώς εννοούμενη Φεμινίστρια, παρηγορητικό καταφύγιο κάθε κοπιώσης και πεφορτισμένης ψυχής. Ευχαρίστησε, τέλος, τον Εφημέριο π. Παναγιώτη, τον και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως, για την υποδοχή των ιερέων στην εορτή, αλλά και την εν γένει προσφορά του στη Μητρόπολή μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τους ευάριθμους ενορίτες μας, εκκλησιάστηκαν εκατό (100) μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της περιοχής μας, οι οποίοι -όλοι σχεδόν- μετάλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων.  Έψαλαν οι Ιεροψάλτες μας κ.κ. Δημήτριος Κάνδηλας και Χρυσοβαλάντης Δρογγίτης, με συνεργάτες τους.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε δοχή των φιλοξενούμενων, με πλούσια κεράσματα και ανταλλαγή απόψεων, στο πατρικό σπίτι του Εφημερίου, ακριβώς δίπλα στον πανηγυρίζοντα Ναό μας!  Και του χρόνου, με υγεία!

2 σχόλια:

Valantis Droggitis είπε...

Όλα ήταν πολύ ωραία,κ το ιερατικό συλλείτουργο πραγματικά μας εδωσε μια πολύ βαθιά έλξη κατάνυξης κ προσευχής ταυτόχρονα.

Χρόνια πολλά σε όλους,κ σε σένα π.Παναγιώτη η Παναγία μας να σου δίνει υγεία και δύναμη σωματική και πνευματική, και για άλλες πιο όμορφες κ λατρευτικές θρησκευτικές συνάξεις.

Andreas Kostopandr είπε...

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑΣ