e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Η Πατριαρχική Επίσκεψη στην περιώνυμη Μονή Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας [39 φωτοστιγμιότυπα]

 Κέρκυρα, το απόγευμα της 13ης Δεκεμβρίου 2014 

Η χαρά της Επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κέρκυρα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή Του στην Μονή Παλαιοκαστρίτσας. 


Εκεί τον προσφώνησε κατάλληλα ο ηγούμενος της Μονής Αρχιμ. Ευθύμιος Δούης, ο οποίος τόνισε την αγάπη και το σεβασμό προς το Πατριαρχείο, αλλά και την ιστορικότητα του γεγονότος της επίσκεψης.Απαντώντας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον καθηγούμενο και την αδελφότητα και θύμισε στους παρισταμένους την σημασία του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου ως Μητέρας όλης της ανθρωπότητας, ως εκείνης της μοναδικής ύπαρξης που άνοιξε τις πύλες του ουρανού για τον άνθρωπο και που τιμάται μέσω των εικόνων της απανταχού της γης.
ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 
(13 Δεκεμβρίου 2014) 

*** 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κερκύρας καὶ Παξῶν κύριε Νεκτάριε, 
Ἱερώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, 
Ὁσιώτατε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, 
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ὁ Θεὸς μᾶς ἀξιώνει νὰ κατακλείσωμεν τὴν ἐπίσκεψίν μας εἰς τὴν νῆσον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ τὸ προσκύνημα εἰς τὴν δι᾿ ἐξαιρέτου φυσικοῦ κάλλους περιβαλλομένην Ἱερὰν Μονὴν Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσης, ἐκτισμένην εἰς ἕν ἐκ τῶν ὡραιοτέρων σημείων τῆς Κερκύρας, ὅπως ἰδίοις ὄμμασι βλέπομεν.

Ἀξιούμεθα, δηλαδή, νὰ ἐπισκεπτώμεθα ἓν ἐκ τῶν πλέον εὐλογημένων μοναστικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἑπτανήσου, ἀληθὲς κόσμημα τῆς Κερκύρας, ὅπως μαρτυρεῖ, πέραν τοῦ ἀνυπερβλήτου φυσικοῦ κάλλους, ὁ περίλαμπρος εἰκαστικὸς καὶ πολιτιστικὸς πλοῦτος αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος τῶν σημαντικῶν κειμηλίων, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν διαδρομὴν τῶν αἰώνων ἀπεθησαυρίσθησαν ἐνταῦθα. Ἐπισκεπτόμεθα μίαν Μονὴν περίπυστον, πόλον ἕλξεως τῶν πιστῶν προσκυνητῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπλῶν περιηγητῶν, οἱ ὁποῖοι κινοῦνται ἐκ μιᾶς ἔστω φυσικῆς ἀνθρωπίνης περιεργείας.

Ἰδιαιτέρως χαιρόμεθα διαπιστοῦντες ὅτι ἡ Ἱερὰ αὕτη Μονή, ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ ἀγαπητοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Ὁσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐθυμίου Δούη, εὑρίσκεται σήμερον εἰς περίοδον ἀνασυγκροτήσεως καὶ ἀναδιοργανώσεως, τὰ ἱερὰ κειμήλια φυλάσσονται καὶ προστατεύονται εἰς τὸ φροντίδι καὶ κόποις αὐτοῦ συσταθὲν ἐκκλησιαστικὸν μουσεῖον, τὸ ὁποῖον ἀναμένομεν νὰ ἐπισκεφθῶμεν, καὶ τὰ χειρόγραφα εὑρίσκονται τακτοποιημένα εἰς τὴν Βιβλιοθήκην της. 

Κυρίως, ὅμως, εἶναι ἡ παρουσία τῆς Θεοτόκου, διὰ τῆς θαυματουργοῦ ἐφεστίου εἰκόνος της, ἡ ὁποία ἁγιάζει τὴν Μονήν, τὸν περιβάλλοντα χῶρον καὶ τοὺς προσερχομένους προσκυνητάς, καί ποιεῖ ἡμᾶς κοινωνοὺς τῆς χάριτος, τῆς ὁποίας ἀπολαύει παρὰ τοῦ Υἱοῦ Σης. Μετέστη ἡ Θεοτὸκος, λαμβάνουσα μετ᾿ αὐτῆς εἰς τοὺς οὐρανοὺς τὸ τεθεωμένον σῶμά της, ὅπως ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν τὴν 15ην Αὐγούστου κατὰτὴν Κοίμησιν αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἀφιερωμένον καὶτὸ περικαλλὲς σεπτὸν καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς. 

Μετέστη εἰς οὐρανούς, ἀλλὰ ἀφῆκεν ἡμῖν ἐπὶ τῆς γῆς ὡς μόνιμον πηγὴν παραμυθίας καὶ θεϊκῆς χάριτος τὰ ἱερὰ ἐκτυπώματα τῆς Παναγίας μορφῆς της, τὰς θεομητορικὰς εἰκόνας, ὡς αὐτὴν τῆς Παλαιοκαστρίτσης, τὴν ὁποίαν ἔσχομεν τὴν εὐλογίαν ἄρτι νὰ προσκυνήσωμεν. 

Μετέστη εἰς τοὺς οὐρανούς, ἀλλὰ ἐνεργεῖ εἰς κάθε ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος ἐπικαλεῖται αὐτήν. Διὰ τῶν εἰκόνων της διαμοιράζεται εἰς τὴν ζωὴν τῶν ὀρθοδόξων ὅλης τῆς οἰκουμένης. Διὰ τῆς μεσιτείας της, ὅλοι γινόμεθα μέτοχοι τῶν δωρεῶν τοῦ Τἱοῦ της, ὅλοι ἀποκτοῦμεν τὸν Θεόν, μετὰ τοῦ Ὁποίου αὕτη ἡνώθη ἀδιαστάτως εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Διὰ τῶν εἰκόνων καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθητῶν σημείων τῆς παρουσίας της, τῶν ἁγιασμάτων, τῶν θαυμάτων, τῶν ἐνυπνίων, τῶν ἰάσεων, παρηγορεῖ τὸν λαὸν εἰς τὰς δυσκόλους στιγμάς του καὶ ἀποτελεῖ καταφύγιον εἰς πᾶσαν θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν τοῦ παρόντος βίου. Ἀποτελεῖ συγχρόνως, διὰ τῆς θείας Μεταστάσεως αὐτῆς, πηγήν ἐλπίδος διὰ πάντας ὅτι θὰ μεταστῶμεν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τὰ ἐπίγεια εἰς τὰ οὐράνια, ἀπὸτὴνφθορὰν εἰς τὴν ἀφθαρσίαν, ἀπὸ τὸν θάνατον εἰς τὴν αἰωνίαν ζωήν. Ἐκείνη μᾶς ἤνοιξε τὴν ὁδὸν διὰ νὰ τὴν ἀκολουθήσωμεν, ὅπως τὴν ἠκολούθησαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ πάντες οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Διὰ τοῦτο πραγματοποιοῦμεν λιτανείας πρὸς τιμήν της, ἵνα ἔχωμεν αἰσθητοτέραν καὶ ἁπτοτέραν τὴν παρουσίαν της ἐπὶ τῆς γῆς, νὰτὴν ἔχωμεν περιπατοῦσαν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, νὰ μᾶς βλέπῃ, νὰ μᾶς ἀκούῃ, νὰ συνεννοῆται μαζί μας, νὰ μᾶς ἐμπνέῃ, παρέχουσα δύναμιν, ἁγιασμόν, σύνεσιν, σοφίαν. Ἡ παρουσία τῆς Θεοτόκου ἐνταῦθα καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀφιερωμάτων ἀποκαλύπτουν τὸ βαθύτατον θρησκευτικὸν φρόνημα τῆς Κερκυραϊκῆς ψυχῆς καὶ τὴν πίστιν αὐτῆς εἰς τὸν Θεόν, τὴν ὁποίαν εἴχομεν τὴν χαρὰν νὰ θαυμάσωμεν κατὰτὰς ἡμέρας ταύτας τῆς παραμονῆς μας εἰς τὴν νῆσον. 

Καίτοι σιωπῶσα, ἡ ἱερὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ὁμιλεῖ εἰς τὰς καρδίας μας. Ἡ μεγαλειώδης σιωπή της αὐξάνει τὴν πίστιν μας καὶ ἐνισχύει τὰς προσευχάς μας, καθ᾿ ὅτι ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ ἔμψυχος στήλη τῆς προσευχῆς ἁπάσης τῆς Ἐκκλησίας. 

Σὴν Θεοτόκον παρακαλοῦμεν, ἐνώπιον τῆς ἁγίας εἰκόνος της, ἀναχωροῦντες ἐντὸς ὀλίγου ἀπὸ τὴν Κέρκυραν, νὰ εὐλογήσῃ πλουσίως τὸν ἐνταῦθα λαόν της, νὰτὸν ἁγιάζῃ, νὰτὸν σκέπῃ, νὰτὸν φρουρῇ. Δὲν ἀνησυχοῦμεν, διότι τὸν ἀφήνομεν εἰς τὰς μητρικὰς χεῖράς της• τὸν ἀφήνομεν εἰς τὴν πατρικὴν σκέπην τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὁ ὁποῖος τὸν διεφύλαξε τόσους αἰῶνας καὶ θὰ τὸν διαφυλάττῃ ἄχρι τέλους τῶν αἰώνων. 

Εὐτυχὴς καὶ εὐλογημένη ἡ περικαλλὴς νῆσος τῆς Κερκύρας, τὰ φιλόθεα τέκνα τῆς ὁποίας σέβονται καὶ τιμοῦν τὴν Κυρίαν Θεοτόκον εἰς τὰ ἱερὰ θεομητορικὰ σκηνώματά της, καὶ τὸν Ἅγιον Σπυρίδωνα, τὸν δωρηθέντα ἀπὸ Θεοῦ ἀγαθὸν Ἄγγελόν των. Σὴν ἐγκάρδιον ἀγάπην καὶ εὐλάβειαν τοῦ Κερκυραϊκοῦ λαοῦ πρὸς τὸν ἅγιον διεπιστώσαμεν μετὰ συγκινήσεως κατὰτὴν τελεσθεῖσαν χθὲς μετὰ λαμπρότητος πανήγυριν αὐτοῦ. Συγχρόνως δὲ χαίρομεν, διότι ἀπὸ περάτων τῆς οἰκουμὲνης ἔρχονται οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ διὰ νὰ τὸν τιμήσουν, ἀποδεικνύοντες ὅτι ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ζωντανὴ καὶ δὲν παύει νὰ κερδίζῃ τὰς καρδίας τοῦ λαοῦ καὶ νὰ τὸν ὁδηγῇ εἰς τὰς ἀληθινὰς πηγὰς τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁποίων ἤντλησε πάντοτε τὰς εὐγενεστέρας ἐμπνεύσεις του. 

Καθ᾿ ὅλον τοῦτο τὸ διάστημα τῶν τριημέρων ἑορτῶν, ἔκυψεν ὁ λαὸςτὰς κεφαλάς του ἀλλὰ ἔκυψε τὸ βλέμμα Σου καὶ ὁ Θεός• ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ μᾶς ἐγνώρισεν ὅτι «μεθ᾿ ἡμῶν ἐστιν». Ἂς μὴ χάσωμεν τὸν προσανατολισμόν μας πρὸς Αὐτόν. Ἂς μὴ λησμονῶμεν ὅτι κάθε στάσις καὶ ἐνέργειά μας ἔχει συνέπειαν εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ θὰ καθορίσῃ τὸ αἰώνιον μέλλον μας, τὸ ὁποῖον οἰκοδομοῦμεν μὲ τὰς πράξεις, τὰ αἰσθήματα καὶ τὰς σκέψεις μας ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ σύντομον τοῦτο διάστημα τῆς παρούσης ζωῆς. 

Εὐχόμεθα ἡ Θεοτόκος νὰ ἀποκαλύπτῃ εἰς τὰς καρδίας σας τὸ μυστήριον τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, τὴν ὁποίαν ἐντὸς δύο ἑβδομάδων θὰ ἑορτάσωμεν, νὰ ἁπλώνῃ τὸ ἱερὸν μαφόριόν της καὶνὰ σᾶς σκεπάζῃ, νὰ σᾶς μεταδίδῃ ἁγιασμὸν καὶ εἰρήνην, νὰ μεταμορφώνῃ τὸν χρόνον καὶ τὸν χῶρόν σας, νὰ εὐλογῇ τοὺς οἴκους, τὴν ἐργασίαν καὶ τοὺς καρπούς σας. 

Ἀναχωροῦμεν ἐντὸς ὀλίγου, φέροντες ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν ὡς τὸ πλέον πολύτιμον δῶρον τὴν ἐγκάρδιον ἀγάπην καὶτὸν σεβασμόν σας πρὸςτὸ πρόσωπον ἡμῶν καὶ τὸν θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτὴν τὴν ἀγάπην θὰ λάβωμεν μαζί μας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ὡς ἐνίσχυσιν εἰς τὴν συνέχισιν τῆς εὐθυνηφόρου ἀποστολῆς μας. 

Εὐχαριστοῦντες θερμῶς διὰτὴν τιμητικὴν ὑποδοχήν σας, εὐχόμεθα πατρικῶς ἡ Θεοτόκος νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ στερεώνῃ τὸν Ἱερὸν τοῦτον Οἶκόν της. Καλὰ Χριστούγεννα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: