e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Το ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ έχει γενέθλια: 15 χρόνια καθημερινότητας

Το ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ έχει γενέθλια: 15 χρόνια καθημερινότητας
Κάντε κλικ στην ανωτέρω αφίσα για να δείτε όλες τις επετειακές δημοσιεύσεις για τα 15χρονα του ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Τιμώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα αυριανά ονομαστήριά του

Φωτοστιγμές από την αποψινή δεξίωση, μετά τον Εσπερινό της μνήμης των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, στον αύλειο χώρο της Μονής Μπαλουκλή
Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου
(Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, 10 Ἰουνίου 2014)


Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Πεντηκοστὴν ἑορτάσαντες καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, ἰδοὺ καὶ πάλιν ἡμεῖς εἰς τὸ νοητὸν τοῦτο ὑπερῷον τῆς Πεντηκοστῆς, ἀπολαμβάνομεν «τὴν τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος χάριν», τιμῶντες τὸν ἑορταζόμενον ἀπόστολον Βαρθολομαῖον. Ἰδοὺ ἡμεῖς εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ εὐαγοῦς τούτου οἴκου τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τὰς ἀποτελούσας προέκτασιν τῆς ἱερᾶς αὐλῆς τοῦ Φαναρίου, περιστοιχιζόμενοι ὑπὸ πλειάδος ἀδελφῶν προσφιλεστάτων, καὶ τέκνων ἠγαπημένων, ἐλθόντων ἐντεῦθεν καὶ ἀλλαχόθεν διὰ νὰ ἑορτάσουν μὲ τὸν Πατριάρχην των τὰ ὀνομαστήριά του καὶ νὰ ἐκφράσουν προσευχητικῶς τὰ εὐγενῆ αὐτῶν αἰσθήματα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ.

Ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι, ἱερεῖς καὶ διάκονοι, μοναχοὶ καὶ μοναχαί, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, ἐκπαιδευτικοί, καί, διὰ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τοὺς ἐπικαίρους λόγους τῶν Πράξεων, "Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται ... Ἕλληνες καὶ Ρῶσσοι καὶ Γάλλοι καὶ Οὐκρανοὶ καὶ λοιποί", μὲ τὴν παρουσίαν καὶ τὴν συμπροσευχήν σας κατὰ τὴν ἑσπέραν ταύτην, τιμᾶτε τοὺς ἀποστόλους Βαρθολομαῖον καὶ Βαρνάβαν καὶ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος καὶ διὰ τοῦτο εὐγνωμόνως σᾶς εὐχαριστεῖ καὶ σᾶς καλωσορίζει εἰς τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν καὶ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἰδιαιτέρως δὲ ἀπόψε εἰς ἕν ἱστορικώτατον θεομητορικόν προσκύνημα, τὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ - εἰς τὸ σέβασμα τοῦτο τῆς Πίστεως τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, τὸ συνδεόμενον πρὸς τοὺς θρύλους αὐτοῦ ἀπὸ Λέοντος τοῦ Θρᾳκὸς μέχρι τῶν κάτω χρόνων καὶ τῆς νεωτέρας λογοτεχνίας, (ἂς ἐνθυμηθοῦμε τὴν Λωξάντραν τῆς Μαρίας Ἰορδανίδου), ὅπου διαζωγραφίζεται ἡ εὐλάβεια καὶ ἡ πίστις τῶν προστρεχόντων εἰς αὐτὸ εὐσεβῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ὅλους ὁλοκαρδίως. Καὶ βεβαίως δὲν ἔχομεν χρείαν νὰ ἀπευθυνθῶμεν πρὸς ἐσᾶς «ἐν ἑτέραις γλώσσαις», ὡς οἱ ἀπόστολοι κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, διότι μᾶς ἀρκεῖ ἡ γλῶσσα τῆς ἀγάπης, ἡ ὑπερτέρα πάσης ἀνθρωπίνης γλώσσης καὶ διαλέκτου, ἡ ὁποία ἐκφράζει κατὰ τρόπον τέλειον ὄχι μόνον τὸν λόγον ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 16).
Διὰ τῆς ἀγάπης ἀπηυθύνθη ὁ ἑορταζόμενος ἀπόστολος Βαρθολομαῖος εἰς τὰ πέρατα• διὰ τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία δὲν γνωρίζει διακρίσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἀντιμετωπίζει τοὺς πάντας ὡς τέκνα Θεοῦ καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας Αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ λόγος του εὗρεν ἀνταπόκρισιν καὶ ὁ σπόρος αὐτοῦ ἐβλάστησε καὶ ἀπέδωκεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ «καρπὸν ἑκατονταπλασίονα» (Λουκ. η΄ 8) πρὸς δόξαν Θεοῦ. Διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ἔδωκεν ὁ ἀπόστολος Βαρθολομαῖος τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καί, ὑπὸ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης φλεγόμενος, ὑπέμεινε τὸ χριστομίμητον μαρτύριον τῆς σταυρώσεως, ἡμῖν «ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (πρβλ. Α΄ Πέτρ. β΄ 21-22).

Ἀκολουθοῦντες, λοιπόν, καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ μέτρῳ τῶν ἀσθενῶν ἡμῶν δυνάμεων τὸ παράδειγμα αὐτοῦ, προσεπαθήσαμεν, ἐν τῷ Ἱερῷ καὶ μαρτυρικῷ ἡμῶν Κέντρῳ, καὶ κατὰ τὸν διαρρεύσαντα χρόνον ἀπὸ τῆς περυσινῆς ἐδῶ συναντήσεώς μας, νὰ ἐπιτελῶμεν ἐν ἀγάπῃ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τὸ πολυεύθυνον ἔργον τῆς διακονίας μας πρὸς τὸ προσφιλὲς ἐδῶ ποίμνιόν μας καὶ πρὸς πάντας ἀνθρώπους, κηρύσσοντες τὴν ἀγάπην, ἔργῳ καὶ λόγῳ, πρὸς τὸν κόσμον ἅπαντα, ἔχοντες βεβαίαν καὶ ἀμετάθετον τὴν πίστιν ὅτι ἄνευ τῆς ἀγάπης, τοὐτέστιν ἄνευ τοῦ Θεοῦ, ἀποβαίνει κενὸν τὸ κήρυγμα καὶ ματαία ἡ πίστις ἡμῶν (πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄ 17). Ἀντιθέτως, ἡ διὰ τῆς ἀγάπης προσέγγισις τῶν ἀνθρώπων ἀνοίγει τὰς καρδίας αὐτῶν καὶ τὰς μεταποιεῖ εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ ἑτοίμην νὰ δεχθῇ τὸν Θεόν• ἀνοίγει τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων καὶ προετοιμάζει δι᾽ εἰλικρινῆ καὶ ἄδολον συνομιλίαν μετὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Διότι ἡ τελεία ἀγάπη δὲν βάλλει μόνον ἔξω τὸν φόβον (πρβλ. Α΄ Ἰωάν. δ΄ 18), ὡς διδάσκει ἡμᾶς ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἀλλὰ βάλλει ἔξω καὶ τὰς προλήψεις καὶ τὰς προκαταλήψεις, αἱ ὁποῖαι πλειστάκις ἐμφιλοχωροῦν εἰς τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ δηλητηριάζουν τὴν μετ᾽ἀλλήλων ἐπικοινωνίαν. Γνωρίζομεν δὲ καλῶς ἐκ τοῦ παρελθόντος καὶ τῆς ἱστορίας ὅτι πλεῖσται ὅσαι τῶν ὑφισταμένων διαφωνιῶν καὶ ἀντιθέσεων, τῶν συγκρούσεων καὶ τῶν σχισμάτων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ὠφείλοντο εἰς προλήψεις καὶ προκαταλήψεις, αἱ ὁποῖαι χρονίζουσαι ἐπέφερον τὴν ψυχρότητα εἰς τὰς σχέσεις καὶ ὡδήγησαν βαθμιαίως εἰς τὴν ρῆξιν καὶ τὴν ἀπ᾽ ἀλλήλων διάστασιν.

Δὲν λανθάνει, βεβαίως, τῆς προσοχῆς ἡμῶν ὅτι ἡ ἀγάπη ἐνίοτε παρεξηγεῖται, παρανοεῖται ἢ καὶ παρερμηνεύεται, θεωρουμένη ὑπό τινων, εἴς τινας δὲ περιπτώσεις δυστυχῶς καὶ ὑπὸ φίλων καὶ ἀδελφῶν, ὡς ἀδυναμία, ὡς ἀφελὴς προσέγγισις τῶν πραγμάτων, ὡς ὑποχωρητικότης καὶ ἐνδοτικότης, ὡς στερουμένη διακρίσεως. Ἡ ἄνευ διακρίσεων ὅμως προσφερομένη ἀγάπη οὐδόλως στερεῖται διακρίσεως, διότι ἡ ἀληθὴς καὶ γνησία ἀγάπη εἶναι, ὡς ἀληθὴς καὶ γνησία σοφία, «ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος» (Ἰακ. γ΄ 18), ἐνῷ ἡ εἰσάγουσα διακρίσεις ἀγάπη καθίσταται ἰδιοτελὴς καὶ ὑποκριτική, ψευδεπίγραφος καὶ νόθος, λογιζομένη ἑαυτὴν σοφωτέραν καὶ συνετωτέραν τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ Αὐτοῦ ἀγάπῃ οὐδεμίαν ποιεῖται διάκρισιν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. ε΄ 45-46), προφυλάσσει δὲ τοὺς εἰλικρινῶς καὶ ἀνυποκρίτως ἀγαπῶντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ προσφέροντας γνησίαν ἀγάπην, ἀπὸ τὰς ἐνέδρας καὶ τὰς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀγάπης διαβόλου.

Μὲ αὐτὴν τὴν βεβαιότητα ἀγωνιζόμεθα καὶ ἡμεῖς νὰ δίδωμεν πάντοτε τὴν μαρτυρίαν τῆς πίστεως ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἔχοντες πρὸς τοῦτο τρεῖς ἄξονας:

Πρῶτος ἄξων, ἡ ἐν πατρικῇ στοργῇ μέριμνα διὰ τὸ ἐνταῦθα προσφιλέστατον ἡμῶν ποίμνιον καὶ πάντας τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι προστρέχουν ἐνταῦθα διὰ νὰ ἀρυσθοῦν νάματα δροσίζοντα τὰς ψυχὰς ἐκ τῆς Ζωοδόχου καὶ ἀκενώτου πηγῆς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ διὰ νὰ λάβουν φῶς ἐκ τοῦ διηνεκῶς φαίνοντος καὶ τὸν κόσμον φωτίζοντος πνευματικοῦ λύχνου τοῦ Φαναρίου.
Ἐπιθυμοῦντες ὅπως μὴ στερήσωμεν τῆς αὐτῆς ἀγάπης τὰ ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης εὑρισκόμενα λίαν ἀγαπητὰ τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπισκεπτόμεθα ταῦτα ἐν στοργικῇ μερίμνῃ, χαίροντες μετ᾽ αὐτῶν καὶ συγχαίροντες αὐτὰ διὰ τὴν πρόοδόν των, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, τὴν ὁποίαν δίδουν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας Κυρίου διὰ τῆς πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς πάντας ἀγάπης, ὡς ἐπράξαμεν καὶ κατὰ τὴν πρόσφατον πατριαρχικὴν ἡμῶν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Γερμανίας, δοξάσαντες τὸν Θεὸν διὰ τὸ ἐπιτελεσθὲν ἐν αὐτῇ σπουδαῖον ἔργον κατὰ τὴν διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.

Δεύτερον ἄξονα συνιστᾷ ἡ ἐν ἀγάπῃ ἐπίσκεψις τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς τῶν Αὐτονόμων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Φιλλανδίας καὶ τῆς Ἐσθονίας καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Σερβίας καὶ Ἀλβανίας, τὰς ὁποίας ἐπεσκέφθημεν κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνας, ἐπιστηρίζοντες διὰ τῆς παρουσίας ἡμῶν τὸ ἐπιτελούμενον ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν Προκαθημένων αὐτῶν σημαντικώτατον ἔργον. Ἐν τῷ αὐτῷ πλαισίῳ μαρτυρίαν ἀγάπης ἀπετέλεσε καὶ ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς πρωτευθύνου Ἐκκλησίας συγκληθεῖσα καὶ πραγματοποιηθεῖσα κατὰ τὸν παρελθόντα Μάρτιον Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ κοινὴ ἀπόφασις διὰ τὴν πραγματοποίησιν μετὰ διετίαν τῆς μακρόθεν προετοιμαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης.

Τρίτον ἄξονα συνιστᾷ ἡ ἐν ἀγάπῃ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν διὰ τῆς συνεχίσεως τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ διὰ τῆς πραγματοποιηθείσης μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν συναντήσεως τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς πεντηκοστῆς ἐπετείου τῆς συναντήσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν τῶν ἀειμνήστων προκατόχων ἡμῶν πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ Πάπα Παύλου τοῦ Στ´.

Ἀπόδειξιν τῆς εὐρύτητος τοῦ πνεύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ἑτοιμότητος αὐτοῦ νὰ συμβάλλῃ διὰ τοῦ ἐντίμου διαλόγου εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ἀποτελεῖ καὶ ἡ πρόθυμος ἀνταπόκρισις ἡμῶν εἰς τὴν τιμητικὴν πρόσκλησιν τῆς Α.Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ὅπως μετάσχωμεν εἰς τὴν ἱστορικὴν εἰρηνευτικὴν προσπάθειάν του νὰ συμφιλιώσῃ Ἰσραηλινοὺς καὶ Παλαιστινίους προχθὲς εἰς τὸ Βατικανόν. Θὰ ἐνθυμούμεθα πάντοτε αὐτὴν τὴν πολύτιμον ἐμπειρίαν καὶ τὴν διάχυτον, τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, συγκίνησιν καὶ ἱκανοποίησιν, ὡς καὶ τὰς προσδοκίας διὰ μόνιμον καὶ σταθερὰν εἰρήνην εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ εὐρύτερον. Εὔχεσθε καὶ σεῖς ὅλοι δι᾿ αὐτό, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ Ἄρχοντι τῆς εἰρήνης Χριστῷ.

Καθὼς ζῶμεν εἰς ἕνα κόσμον κυριαρχούμενον ὑπὸ τῆς ἰδιοτελείας καὶ τῆς ἐπιδιώξεως τοῦ ἰδίου συμφέροντος καὶ ἐξ αἰτίας αὐτῶν διολισθαίνοντα εἰς συγκρούσεις καὶ ἀντιπαραθέσεις λίαν ἐπικινδύνους διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀγαστὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία θεωρεῖ πρώτιστον χρέος της νὰ κηρύσσῃ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἐν θυσιαστικῇ ἀγάπῃ, τὸν λόγον τῆς ἐν αὐτῇ ἀληθείας καὶ νὰ δίδῃ τὴν μαρτυρίαν τῆς ἀληθοῦς πίστεως, τὴν ὁποίαν ἀπαρασαλεύτως καὶ ἀπαραχαράκτως φυλάττει, ὡς ἔλαβε παρὰ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἐν οἷς καὶ τοῦ τιμωμένου ἁγίου ἀποστόλου Βαρθολομαίου, καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τὴν προσπάθειαν ταύτην τῆς Ἁγιωτάτης Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πεπείσμεθα ὅτι ἔχομεν συμπαραστάτας καὶ ὅλους ἐσᾶς, ὅσοι ἤλθετε ἐνταῦθα διὰ νὰ τιμήσετε τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Πατριάρχου σας, ἀλλὰ ἔχομεν καὶ τὰ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἐν Κυρίῳ τέκνα, τὰ συμμετέχοντα σήμερον νοερῶς καὶ προσευχητικῶς εἰς τὴν χαρὰν τῶν ἡμετέρων ὀνομαστηρίων. Εὐχαριστοῦντες δὲ ὑμᾶς διὰ τὰ πρόφρονα αἰσθήματα τῶν καρδιῶν σας, ἐκδηλούμενα διὰ τῆς ἐδῶ παρουσίας σας καὶ συγκινοῦντα μεγάλως ἡμᾶς, σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι θὰ συνεχίσωμεν διακονοῦντες καὶ κηρύσσοντες ἐν ἀγάπῃ, διότι αὐτὴ καὶ μόνον μένει καὶ οὐδέποτε ἐκπίπτει, συνοδεύουσα ἡμᾶς μέχρι τῆς συναντήσεώς μας μετὰ τῆς ἀπολύτου ἀγάπης, τοὐτέστι μετὰ τοῦ Θεοῦ.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην πόλη Pointe Noire / République du Cong
Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Κυριακή της Πεντηκοστής, την 8η Ιουνίου 2014, στον προσωρινό Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Pointe-Noire, προεξάρχοντος του Επισκόπου Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμονος.

Στον Όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Γονυκλισίας συμμετείχαν ευλαβώς γηγενείς χριστιανοί της συμπρωτεύουσας, προς τους οποίους ο Επίσκοπος ανέλυσε θεολογικώς την σπουδαιότητα της μεγάλης αυτής εορτής της Εκκλησίας.

Λεπτομερές Χρονικό της Επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Ρώμη (7-9.6.2014)


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 7ης καί 9ης Ἰουνίου 2014, ἀνταποκριθείς εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἐν συνεχείᾳ πρός τό κοινόν προσκύνημα τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν ἐν Ἱεροσολύμοις κατά τήν ἐπέτειον τῶν 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου είς Ρώμην ἦτο νά μετάσχῃ τῆς ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης διοργανωθείσης δεήσεως ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εἰδικώτερον δέ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχωτάτων Προέδρων Shimon Peres τοῦ Ἰσραήλ καί Mahmoud Abbas τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς. 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, φωτογράφου-δημοσιογράφου, ἀφιχθείς εἰς Ρώμην δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως τό ἑσπέρας τῆς 7ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀερολιμένι Ciampino ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farell καί Ὁσιολ. Mgr. κ. Andrea Palmieri, Γραμματέως καί στελέχους τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί τῶν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέους Δεμίρη καί Γεωργίου Παπαδοπούλου, Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ καί τῷ Βατικανῷ, ἀντιστοίχως, καί ὡδηγήθη εἰς τόν Οἶκον Φιλοξενίας «Domus Sanctae Marthae», ἔνθα κατέλυσεν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου ἐν τῷ εἰρημένῳ Οἴκῳ, ἔνθα διαμένει καί ἡ Α. Ἁγιότης. Ἡ ἀτμόσφαιρα κατά τήν διάρκειαν τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε λίαν φιλική καί ἐγκάρδιος. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην διά τήν ἀνταπόκρισίν Του εἰς τήν ἀπευθυνθεῖσαν πρόσκλησιν καί προσέφερεν Αὐτῷ πολύτιμον ἀντίγραφον σταυροῦ εὐλογίας τοῦ 7ου αἰῶνος ἐξ Ἀγγλίας καί χειροποίητον μάλλινον παραδοσιακόν σκέπασμα ἐξ Ἀργεντινῆς, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος Αὐτοῦ, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης ἀντιπροσέφερεν ἱεράν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, βιβλία καί γλυκά ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν παρά τῇ Ἀρχαίᾳ Ἀγορᾷ τῆς Ρώμης ἱστορικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἔνθα ἐχοροστάτησεν ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς Θείαν Λειτουργίαν, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Τουρκίας, τῆς Κύπρου καί πολλῶν ἄλλων χωρῶν, Ὀρθοδόξων καί μή, κατά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνω ἑλληνιστί καί ἰταλιστί τάς εὐχάς τῆς γονυκλισίας τοῦ συναπτῶς τελεσθέντος Ἑσπερινοῦ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐξεδήλωσε τά διακατέχοντα αὐτό αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἐπίσης ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας, ἀγγλιστί, εἰς τούς παραστάντας Ἐξοχ. κυρίους Πρέσβεις.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπέστρεψεν εἰς τόν Οἶκον «τῆς Ἁγίας Μάρθας», ἔνθα συνεγευμάτισεν, ἐκτός προγράμματος, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Ἁ. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, μετ’ Αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Γαλλίας καί Καρδιναλίου Kurt Koch μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου.

Τό ἑσπέρας μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Πάπα καί τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς εἰς τούς ἔναντι τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί τῆς Πινακοθήκης τοῦ Βατικανοῦ εὐπρεπισμένους κήπους, ἔνθα ἐν εἰδικῶς διαμορφωθέντι χώρῳ, ἀνεπέμφθησαν, μετά μουσικῶν διαλειμμάτων, ὑπό ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἑβραϊστί, ἀραβιστί, ἀγγλιστί καί ἰταλιστί, δεήσεις ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τῶν βιαιοτήτων καί ἐχθροπραξιῶν καί τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως δέ ἐν τῇ δοκιμαζομένῃ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Παρέστησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Εὐλογίου, ὁ Γεν. Γραμματεύς τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας Αἰδεσιμολ. κ. Younan Mounib, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν καί θρησκευτικοί ἡγέται καί ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης, καθώς καί πλῆθος Καρδιναλίων καί Ἐπισκόπων. Ἐν ἀρχῇ ὡμίλησεν ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὅστις ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν ἀδελφόν Αὐτοῦ Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διά τήν συμμετοχήν Αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ὡς «σπουδαῖον δῶρον, μεγάλως ἐκτιμωμένην ὑποστήριξιν καί σαφῆ μαρτυρίαν περί τῆς ἀναληφθείσης κοινῆς πορείας μέ προορισμόν τήν ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους ἑνότητος μεταξύ τῶν Χριστιανῶν». Μετά τάς ὁμιλίας καί τῶν δύο Προέδρων, οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἀρχηγοί καί οἱ δύο πολιτικοί ἡγέται ἐφύτευσαν συμβολικῶς εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκδηλώσεως δενδρύλλιον ἐλαίας. 

Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης, εὐγενῶς προσφερθέν ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Ἀγγελοπούλου.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 9ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τόν Ἐξοχ. Καθηγητήν κ. Kenan Gürsoy, Πρέσβυν τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ, ὅστις παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου του καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Ὁ κ. Πρέσβυς ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου ἐκθειάσας διά τιμητικῶν λόγων τάς πολυσχιδεῖς δραστηριότητας καί πρωτοβουλίας Αὐτοῦ. 

Ἀκολούθως, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτιμον Πάπαν Ρώμης Βενέδικτον ΙΣΤ’ ἐν τῷ ἐν Βατικανῷ καταλύματι αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ὑπ’αὐτοῦ μετ’αἰσθημάτων χαρᾶς καί συγκινήσεως. Ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι, παρόντων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν ἐν Ρώμῃ παρεπιδημοῦντα Ὁσιολ. κ. Enzo Bianchi, Ἡγούμενον τῆς ἐν Bose Ρκαθολικῆς Κοινότητος, μεθ΄οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Ἀργότερον, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ ἄριστον, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ ὁμόλογος τοῦ ἀμφιτρύωνος Κύπριος Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Λεωνίδας Μαρκίδης, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου παρά τῷ Βατικανῷ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος καί Γεώργιος Πουλίδης, καί ἄλλοι ἐκλεκτοί συνδαιτημόνες. Μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ Πρέσβεως κ. Δεμίρη ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Οὕτως ὡλοκληρώθη τό πρόγραμμα τῆς εἰς Ρώμην καί Βατικανόν ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις προεπέμφθη τιμητικῶς ἐκ τοῦ καταλύματος Αὐτοῦ καί μέχρι τῆς ἐξωθύρας τοῦ Οἴκου «Domus Sanctae Marthae», προσωπικῶς ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, εἰς τόν ἀερολιμένα δέ Ciampino ὑπό τῶν καί ὑπαντησάντων Αὐτόν προσώπων, ἀφίχθη δέ δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι αὐτῆς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ ὡς ἄνω συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό μέ διεθνῆ ἀπήχησιν βαρυσήμαντον γεγονός τῆς, προσκλήσει τοῦ Πάπα, συναντήσεως ἐν τῷ Βατικανῷ τῶν ἡγετῶν τῶν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀντιμαχομένων δύο πλευρῶν ὑποδηλοῖ ἀφ’ἑνός μέν τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὑπέρ τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης, καί μάλιστα ἐν τῇ ἥν προσφάτως ἐπεσκέφθη φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἀφ’ἑτέρου δέ τό ἐπικρατοῦν ἄριστον κλῖμα εἰς τάς σχέσεις Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί προσωπικῶς μεταξύ τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, ἀφ’ ὅτου ἐνεκαινίασαν Οὗτοι δίαυλον ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, ἤδη ἀπό τῆς αὐτοπροσώπου συμμετοχῆς τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν κατά τό παρελθόν ἔτος γενομένην ἐνθρόνισιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.