e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Απόψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Ηρώδειο

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, παρέστη στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού και κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγείας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
          Ακολούθησε ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο από τον έξοχο Μάριο Φραγκούλη και τον διάσημο Αμερικανό πιανίστα Γιουτζίν Κον.
Κατά την Ομιλία του ο Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, τόνισε: "Πρωτίστως συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως τό Κέντρον Περιβαλ-λοντικῆς Ὑγείας τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἐπί κεφαλῆς αὐτοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος ὀφφικιαλίου ἡμῶν, Ἀκαδημαϊκοῦ καί Καθηγητοῦ κυρίου Γρηγορίου Σκαλκέα, διά τήν πρωτοβουλίαν του νά ὀργανώσῃ τήν σημερινήν πολιτισμικήν ἐκδήλωσιν, ἐν συσχετισμῷ πρός τήν διοργανουμένην ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τούτου Διεθνῆ Ἡμερίδα διά τό περιβάλλον.
          Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τό σύμπαν «καλόν λίαν», ἀλλά καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος, καταχρώμενος τῆς ἐλευθερίας του, ἐπέλεξε νά ἀκολουθήση, διά τήν τελείωσίν του, ὁδόν διαφορετικήν ἀπό ἐκείνην τήν ὁποίαν τοῦ ὑπέδειξεν ὁ Θεός. Ἀποτέλεσμα τῆς αὐτονομήσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ προτιμήσαντος, κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν, νά γίνῃ ὡς Θεός, ἀντί νά εἶναι, ὡς ἐδημιουργήθη, υἱός τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμος συμπάσης τῆς δημιουργίας, ἦτο νά αἰσθανθῇ ὅτι ἀπώλεσε μαζί μέ τήν υἱότητα καί τήν ἰδιότητα τοῦ κληρονόμου τῆς ἀπεράντου δημιουργίας τοῦ Θεοῦ Πατρός. Μή δυνάμενος δέ νά ἀνθέξῃ τήν διά τῆς ἀποστασίας του ἐπελθοῦσαν πτωχείαν του, ἐπεχείρησε νά ἀναπληρώσῃ τήν ἔλλειψιν τοῦ πλούτου τοῦ παραδείσου διά τῆς ἀποκτήσεως ὅσον τό δυνατόν περισσοτέρων ὑλικῶν ἀγαθῶν".

Και λίγο πριν το τέλος, ανέφερε: "Εὐχαριστοῦμεν τούς διεθνοῦς φήμης καλλιτέχνας, τόν τενόρον κ. Μάριον Φραγκούλην καί τόν πιανίσταν κ. Eugene Kohn καί τούς συνεργάτας των διά τήν μουσικήν πανδαισίαν τήν ὁποίαν θά μᾶς προσφέρουν, καί εὐχόμεθα εἰς αὐτούς πλήρη τήν ἔμπνευσιν καί τήν καθοδήγησιν τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μᾶς μύησουν εἰς τήν οὐράνιον καί ὑπερουράνιον συμπαντικήν ἁρμονίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὁ Δημιουργός θέλει νά μᾶς ὁδηγήσῃ, διότι Ἐκεῖνος ἀεί ἐναρμονίζει ὅσα ἡ ἀνθρωπίνη κακία καθιστᾷ δυσαρμονικά.
          Εἰς ἡμᾶς παραμένει ὡς καθῆκον ἡ καλλιέργεια τοῦ ἀγροῦ τοῦ Θεοῦ. Δέν δυνάμεθα νά ἐπηρεάσωμεν κατ᾽ ἄλλον τρόπον τήν συμπαντικήν ἁρμονίαν, παρά καλλιεργώντας τήν καρδίαν καί τήν θέλησίν μας, ὥστε νά παράγουν ἁρμονικούς παλμούς συντονισμένους μέ τήν ἁρμονίαν τοῦ σύμπαντος. Ὁ καλλιτέχνης καλλιεργεῖ τόν ἀγρόν τῆς τέχνης, καί μᾶς φανερώνει διά τῆς ἡδύτητος τοῦ μουσικοῦ ἀκούσματος πόσον γλυκεῖα καί μοναδική εἶναι ἡ θεϊκή ἁρμονία. Ὁ καλλιεργητής τῆς γῆς στολίζει μέ τά πολύχρωμα ἄνθη καί τούς εὐγεύστους καρπούς τόν κόσμον κατά τό μέτρον τῶν δυνάμεών του. Ἀλλά καί τό μικρόν ἄνθος, τό ὁποῖον φύεται ἐπί τοῦ ὑψηλοῦ ὀροπεδίου καί δέν εἶναι ὁρατόν ἀπό ἀνθρώπινον ὀφθαλμόν, ἐκπληρώνει τόν προορισμόν του νά στολίζῃ τήν δημιουργίαν καί νά ἐμπνέῃ τόν ποιητήν, ὁ ὁποῖος τό βλέπει διά τῆς φαντασίας του".

Ολόκληρη την Πατριαρχική Ομιλία, μπορείτε να την αναγνώσετε στον περιβαλλοντολογικό ιστότοπό μας, το NaturaZante, όπου ήδη την καταχωρήσαμε. Απλώς, κάντε κλικ ΕΔΩ!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης άνετος με τους Αθηναίους [+ video]

Συνέβη σήμερα το μεσημέρι, έξω από τα Γραφεία της Μ.Κ.Ο. "Αποστολή", στο Νέο Κόσμο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έπαιξε μπάλα και χαιρέτησε κόσμο, με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει! Μάλιστα έτεινε το μπαστούνι του προς μια κυρία, η οποία -όντας ασθενής- δεν μπορούσε να κατέβει, ώστε να πάρει την ευχή του εκ του σύνεγγυς!Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφτηκε την έδρα της Μ.Κ.Ο. "Αποστολή" της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 Σήμερα το πρωί (18/6) Επισκεπτόμενος ο Πατριάρχης του Γένους την Μ.Κ.Ο. "Αποστολή" επεσήμανε μεταξύ άλλων:
          "Βεβαίως, διὰ νὰ εἴμεθα ἀντικειμενικοί, οὐδέποτε θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐξαλείψωμεν ὡς διὰ μαγείας μέσῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρωπίας μας τὰ κοινωνικὰ προβλήματα, ἀφοῦ ταῦτα θὰ συνυπάρχουν μετὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μέχρι τῆς καταργήσεώς των κατὰ τὴν Δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου. Ὅμως, ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐπίδειξις τῶν ἔργων ἀγάπης, ἕνεκα τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, εἶναι ἔργον καὶ ὀφειλὴ τῆς Ἐκκλησίας, βλεπούσης, ὡς πρoείπομεν, εἰς τὸ πρόσωπον ἑνὸς ἑκάστου τῶν συνανθρώπων μας Αὐτὸ τὸ ἴδιον Πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
          Προσωπικῶς, Μακαριώτατε, λίαν συγκεκινημένη ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐκ τῆς ἐπιδεικνυμένης τοσαύτης ἐνεργετικότητος τῶν ἔργων ἀγάπης ἐκ μέρους τοῦ φιλοτίμου καὶ φιλοθρήσκου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, συγχαίροντες ἐγκαρδίως, εὐλογοῦμεν ἀπὸ καρδίας καὶ τὴν ὑφ᾿ Ὑμᾶς ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφοὺς συνιεράρχας, ὡς καὶ τοὺς κατὰ τόπους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅσοι ἐθελοντικῶς διακονοῦν καὶ ἐκδαπανῶνται εἰς τὰ ἔργα τῆς ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρωπίας, μιμούμενοι τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θεϊκὴν ἀγάπην ἐπιδείξαντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, παρὰ τοῦ Ὁποίου πολὺς ἔσται, ἀσφαλῶς, ὁ μισθὸς ἐν τοῖς οὐρανοῖς". 
          Ολόκληρη την Πατριαρχική Ομιλία στην "Αποστολή" μπορείτε να αναγνώσετε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη μας, κάνοντας κλικ ΕΔΩ!

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών

 Σήμερα το πρωί (18/6) 

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Πατριάρχη λέγοντας "έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, διότι ο λαός μας περνάει ακόμη μία δύσκολη κατάσταση, έχει δείξει όμως ωριμότητα. Θέλει να είναι ενωμένος κάτω από την στέγη της Εκκλησίας μας κι αυτό το διακρίνει κανείς στον εκκλησιασμό των ανθρώπων, αλλά και στη συναλληλία. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Σας ευχαριστούμε γιατί με τη δική σας διακριτικότητα βοηθάτε αυτήν την προσπάθεια προς ανακούφιση των προβλημάτων. Ακούσαμε πως σας χαρακτήρισαν Πράσινο Πατριάρχη, αλλά για εμάς είστε ο Πατριάρχης της αγάπης, της ενότητας, της αλληλεγγύης".

Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τον εγκάρδιο λόγο και τα αισθήματα υποδοχής και τόνισε πως "κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα με την αδελφική σας συγκατάθεση, πραγματοποιώ εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα σας. Σήμερα όμως πρόκειται και για εόρτια επίσκεψη, αφού προχθές είχατε τη γιορτή σας. Εύχομαι, λοιπόν, υγεία και μακροημέρευση για να συνεχίσετε αυτό το πολύτιμο έργο, το οποίο κάνετε για τον ελληνικό λαό εσείς στην Αρχιεπισκοπή, αλλά και οι άλλοι Ιεράρχες υπέρ του ελληνικού λαού που δοκιμάζεται αυτήν την στιγμή".

Για την επίσκεψή του στην Αποστολή ο Πατριάρχης ανέφερε πως "η Αποστολη είναι τρόπον τινά το στρατηγείο του έργου της Αρχιεπισκοπής και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να την επισκεφθώ και να ευλογήσω αυτό το έργο, του οποίου η φήμη έχει εξέλθει προ πολλού των ορίων της Ελλάδος και εγώ σε κάθε ευκαιρία θέλοντας να εξάρω το ρόλο της Εκκλησίας και το πόσο κοντά είναι η Εκκλησία στον λαό της, στο πλήρωμά της, φέρνω παράδειγμα αυτό που κάνετε εσείς και οι Μητροπολίτες. Ο λαός χρειάζεται περισσότερο από την θεολογία και ό,τι κάνουμε για την ενότητα των Εκκλησιών και για το περιβάλλον, το καθημερινό του ψωμί".

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκαν τον φιλανθρωπικό οργανισμό της Αρχιεπισκοπής Αποστολή, όπου τους καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής κ. Κωστής Δήμτσας. Ο κ. Δήμτσας αναφέρθηκε στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Αποστολής και ο Πατριάρχης συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και τον κ. Δήμτσα για το πολύτιμο αυτό έργο, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό με τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών [+ video]

 Χθες το βράδυ (17/6) στο Ψυχικό 


Ομιλώντας ο Πατριάρχης επεσήμανε: «"Οἱ νεκροὶ πεθαίνουνε, ὅταν τοὺς λησμονᾶμε". Καὶ ἡμεῖς διακηρύσσομεν ἀπεριφράστως ὅτι οὔτε εἴμεθα οὔτε θὰ εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τοὺς λησμονήσωμεν. Ὄχι διότι εἴμεθα προσκεκολλημένοι εἰς μίαν στεῖραν προγονολατρείαν, ἀλλὰ διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λησμονήσωμεν τὸ παρελθόν μας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγνοήσωμεν, νὰ διαγράψωμεν τοὺς πατέρας καὶ τοὺς προγόνους μας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκοπῶμεν ἀπὸ τὰς ρίζας μας. Καὶ αἱ ρίζαι μας εὑρίσκονται εἰς αὐτὸν τὸν τόπον, εὑρίσκονται εἰς τὴν Πόλιν καὶ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν καὶ τὸν Πόντον, ὅπως εὑρίσκονται καὶ εἰς τὸν Ἑλλαδικὸν χῶρον. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξῃ αὐτό. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπεμπολήσωμεν τὰ δικαιώματά μας εἰς τὸν τόπον μας, εἰς τὴν Πόλιν μας. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χαρίσωμεν τὸν πολιτισμόν μας. Ἡ Πόλις ὀφείλει πολλὰ εἰς τὰς ὀνομαζομένας σήμερον Μειονότητας, διότι αὗται συνδιεμόρφωσαν τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν φυσιογνωμίαν αὐτῆς καὶ συνεισέφεραν τὰ μέγιστα εἰς αὐτά, ὥστε τὰ ἐπιτεύγματά των νὰ ἀποτελοῦν πόλον ἕλξεως τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ αἱ διασυνδέσεις των νὰ ἀπεικονίζουν τὸν κοσμοπολιτισμὸν τῆς ἐποχῆς των»
          Ολόκληρη την Πατριαρχική Ομιλία μπορείτε να αναγνώσετε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη μας ΕΔΩ!