e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Το Χρονικό της Πατριαρχικής Επίσκεψης στην Έφεσο και Μαινεμένη (7-9.5.2015)

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εἰς Ἔφεσον καί Μαινεμένην
           

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 7ης Μαΐου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Σμύρνης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐκεῖσε, καί τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Προέδρου τῆς Κοινότητος. Ἐκεῖθεν μετέβη εἰς Ἔφεσον (Selçuk), ἔνθα ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν χῶρον τοῦ σπηλαίου τῶν ἑπτά παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, συνοδεύομενος ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί μαθητῶν τοῦ 1ου Γυμνασίου Σερρῶν μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, εἶτα δέ ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς ἀρχαίας βασιλικῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔνθα συνεκλήθη τό ἔτος 431 Ἁγία  Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος. Κατά τήν ἱεράν ταύτην ἀκολουθίαν συμπροσηυχήθησαν Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος μετά κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐπαρχίας καί προσκυνηταί ἐκ τῆς Πόλεως, Μυτιλήνης καί Χίου. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν Πατριάρχης ἀναφερθείς εἰς ἱστορικά καί θεολογικά στοιχεῖα τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί εἰς τούς ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ διαλάμψαντας Ἁγίους.
            Ἀκολούθως, Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Δήμαρχον Selçuk Ἐντιμ. Δρα κ. Zeynel Bakıcı, καί τόν ἀσθενοῦντα Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Ayhan Boyacı, κατ᾿ οἶκον. Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου παρατεθέν δεῖπνον. 
            Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἀρχαίαν Ἔφεσον καί προεξῆρχε τῆς ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος καί πρῴην Ὑπουργός, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ καί οἱ τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος πιστοί. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐποιήσατο μνείαν τῶν κατά τά παρελθόντα ἔτη γενομένων προσκυνημάτων εἰς Ἔφεσον καί ἐπαρουσίασεν εἰς τούς πιστούς τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ Ἀρχιερεῖς, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν εἰς τούς ὡς ἄνω παρεπιδημοῦντας προσκυνητάς γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον «Ephesus Princess».
            Τό ἀπόγευμα, μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ διά τάς ἀρξαμένας ἐργασίας συντηρήσεως τοῦ κτιρίου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐπεσκέφθη κατόπιν προσκλήσεως τό πλησιόχωρον Πανεπιστήμιον «GEDİZ», ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πρυτάνεως αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Seyfullah Çevik καί Καθηγητῶν καί ἐξεναγήθη εἰς τούς χώρους αὐτοῦ. Μετά τῶν Ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον καί ἐκτενῆ συνομιλίαν. Τό ἑσπέρας, προσκληθείς ὑπό τοῦ κ. Γεν. Προξένου καί τοῦ Δημάρχου Φωκαίας (Foça) Ἐντιμ. κ. Gökhan Demirağ, ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Του τό παρατεθέν ἐν παραθαλασσίῳ ἑστιατορίῳ δεῖπνον.
            Τό Σάββατον, 9ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ ἐν Μαινεμένῃ ἀνακαινισθέντι, τῇ μερίμνῃ τοῦ Δήμου, Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῷ Ναῷ Κληρικῶν καί λαϊκῶν, τῶν Κτιτόρων αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἐκείνῃ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν. Εἶτα, ὡμίλησε Τουρκιστί  καί ηὐχαρίστησε τάς τοπικάς ἀρχάς διά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις καί διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐκδήλωσις ἐν τῷ ὑπαιθρίῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ καθ᾿ ἥν ἐψάλησαν οἱ Ἐθνικοί Ὕμνοι τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος καί ὡμίλησεν ὁ Δήμαρχος Μαινεμένης Ἐντιμ. κ. Tahir Şahin, ὅστις καλωσώρισε τόν Πατριάρχην καί τούς πιστούς εἰς τόν Δήμον του καί ἐπεφύλαξεν ἰδιαιτέρας τιμάς εἰς τόν Παναγιώτατον. Ἐπηκολούθησεν ὀλιγόλεπτον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, φύτευσις συμβολικῆς καί ἀναμνηστικῆς ἐλαίας εἰς τόν ἴδιον χῶρον καί δεξίωσις.
            Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Σμύρνης εἰς τήν Πόλιν.
            Τόν Πατριάρχην ἡμῶν κατά τό προσκύνημα τοῦτο συνώδευον οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Τριτεύων κ. Νήφων, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, καί κ. Θεμιστοκλῆς Καρανικόλας, ὁδηγός τῶν Πατριαρχείων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: