e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Το φαναριώτικο ανακοινωθέν για την συμμετοχή Βαρθολομαίου στον πρώτο εορτασμό της μνήμης του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου [+video]

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰουλίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, ἵνα προστῇ τοῦ ἑορτασμοῦ τό πρῶτον τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μετά τήν πρόσφατον, κατά μῆνα Ἰανουάριον ἐ.ἔ., Ἁγιοκατάταξιν αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος εὑρίσκεται ἐν τ Γυναικείῳ Ἡσυχαστηρίῳ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Σουρωτῇ, προπεμφθείς ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. Τόν Πατριάρχην συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Παΐσιος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Ἐν τ ἀερολιμένι «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν οἱ Ἡγούμενοι τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Βασιλικῶν, Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος καί Βλατάδων Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, οἱ ὁποῖοι καί προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Κίτρους κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος, ἡ Ὁσιωτ. Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη τοῦ ὡς ἄνω Ἡσυχαστηρίου, Ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτειακῶν καί Πολιτικῶν Ἀρχῶν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Tuğrul Biltekin, Γεν. Πρόξενος τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ᾿ Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βλατάδων ὅπου προσεκύνησαν ἐν τ Καθολικῷ καί ἐπεσκέφθησαν τόν Προηγούμενον τῆς Μονῆς Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα. Ἀκόμη, ὁ Παναγιώτατος ἐπεκοινώνησε μετά τῶν προσελθόντων πιστῶν, προέβη εἰς δηλώσεις πρός τήν τηλεόρασιν καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν μοναστηριακήν τράπεζαν.

Τό ἑσπέρας, Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Σουρωτῆς, ὅπου ἐτελέσθη Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ καθ᾿ ἥν Τόν προσεφώνησεν Ὁσιωτ. Ἡγουμένη Μοναχή Φιλοθέη καί Τῷ προσέφερεν . εἰκόνα τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς τόν . ναόν ἀργυροῦν χέρνιβα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξ ἄλλου, οἰκεῖος Ποιμενάρχης ἅγιος Κασσανδρείας προσέφερεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην του ἐπιτραχήλιον καί ὠμοφόριον, δέ Πατριάρχης ἀνταπέδωκε τήν χειρονομίαν διά τῆς προσφορᾶς ἀρχιερατικοῦ ἐγκολπίου. Ἐν συνεχείᾳ ἤρξατο Ἱερά Ἀγρυπνία κατά τήν ὁποίαν Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί τόν Ὄρθρον καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ἐκπροσωπήσαντος τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον καί τήν Διαρκῆ . Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου.

Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, Ἡγούμενοι . Μονῶν, κληρικοί καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἐλθόντων διά νά ζητήσουν τάς προσευχάς καί τήν πρός Θεόν μεσιτείαν τοῦ νέου Ὁσίου, οἵτινες ἀνέμενον ἐπί ὥρας ἵνα προσκυνήσουν τόν τάφον αὐτοῦ. Ἐκεῖ, μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, προσεκύνησε καί προσηυχήθη καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἀγρυπνίας Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως δίς πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, διαζωγραφήσας τάς ἀρετάς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί ἐνθαρρύνας τούς πιστούς εἰς τόν πνευματικόν των ἀγῶνα καί τήν ἀντιμετώπισιν τῶν δυσκολιῶν τοῦ καθημερινοῦ βίου.

Ἐπίσης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαρίστησε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας καί τήν Ὁσιωτάτην Καθηγουμένην.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 12ης τ. μ., Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, προπεμφθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν ἐπισήμων προσώπων, ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: