e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Το επίσημο Ανακοινωθέν του Φαναρίου για την Πατριαρχική Επίσκεψη στο Λονδίνο (1-5.11.2015)
Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη τήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, εἰς Λονδῖνον προκειμένου νά πραγματοποιήσῃ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν ἡγεσίαν τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας (Anglican Communion), ἀνταποδίδων τήν πρώτην, μετά τήν ἐκλογήν καί τήν ἐνθρόνισίν του ὡς νέου Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, τιμητικήν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Χάριτος πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μεταξύ 13ης καί 14ης Ἰανουαρίου 2014. 

Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦσαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκ. Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Καθηγητής, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων. 

Εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα τοῦ Heathrow τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν, πλήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἐκ τοῦ Ἐπισκόπου κ. Nigel Stock, Βοηθοῦ παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Καντουαρίας, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρ. Leslie Nathaniel, ὑπευθύνου διά τάς Διαχριστιανικάς σχέσεις, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Türker Yılmaz, ἐκ προσώπου τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Τουρκίας εἰς τό Ἡνωμένον Βασίλειον. Ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Του κατέλυσεν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Berkeley», ὑπαντηθείς ἐν αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πέρθ κ. Roger Herft, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Κυανέων κ. Χρυσοστόμου καί Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, Βοηθῶν παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Θυατείρων, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπίκα, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ. 

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης κ. Γρηγορίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρ. Leslie Nathaniel, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν ἐν Λονδίνῳ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Abdurrahman Bilgiç, καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐν τῇ Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν αἱ ἁρμόζουσαι τῇ περιστάσει προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 2ας Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἐπίσημον οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, προϋπαντηθεῖσα τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Lambeth Palace ὑπό τῆς Α. Χάριτος μετά τῶν συνεργατῶν Αὐτῆς, καί ἀμέσως ἐπεσκέφθη τούς χώρους τῆς ἐκεῖ Βιβλιοθήκης, ἔνθα φυλάσσεται, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἱστορική ἀλληλογραφία τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν μετά τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 17ου αἰῶνος, εἶτα δέ κατηυθύνθη εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Παλατίου, ἔνθα ἐτελέσθη σύντομος δέησις. 

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Guard Room» τοῦ Παλατίου,παρουσίᾳ πλήθους ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Westminster Καρδιναλίου Σεβ. κ. Vincent Nichols, τοῦ Ἀποστολικοῦ Νουντσίου ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Mennini, τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπισήμου γεύματος, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην καλωσώρισε διά θερμῶν λόγων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀναφερθείς εἰς τάς παραδοσιακάς σχέσεις μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καί εὐχηθείς τά δέοντα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 24ης ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Ἀποστολικόν καί Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τήν 2αν Νοεμβρίου 1991. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξέφρασεν ἀφ’ ἑνός μέν τήν χαράν Του διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί τάς εὐχαριστίας Του διά τήν ἐξαίρετον δοχήν, ἥν ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀνάγκην τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνωτάτων ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων, ἥτις δέον νά περιλαμβάνῃ καί προσωπικάς συναντήσεις, πρός προώθησιν τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς διαχριστιανικῆς καταλλαγῆς. Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος, μετ’ ἐμφάσεως, ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῆς πιστότητος τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πρός τήν Πατερικήν Διδασκαλίαν τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, ἥτις, ὡς πολύτιμος θησαυρός καί ἀναντικατάστατος παρακαταθήκη, ὀφείλει νά κατευθύνῃ, ἐν εἴδει ἀπλανοῦς πυξίδος, πάσας τάς Χριστιανικάς Παραδόσεις ἀναφορικῶς πρός τήν μαρτυρίαν των εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἐν Bayswater Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου τῆς Ἐπαρχίας Θυατείρων, ἔνθα ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τήν Ἐλλογιμ. κ. Jeanne Knights, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἱδρύματος «Charis», γνωστοῦ διά τήν σύλληψιν καί ὑλοποίησιν τοῦ προγράμματος «The Holy Gardens of Patmos» εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Παναγιώτατος παρεχώρησε συνέντευξιν πρός τό «Greek London Radio» καί ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πρός σύνολον τήν Ὁμογένειαν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ποίμνιον τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Θρόνου. 

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἔνθα, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου κ. Justin Welby καί τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, προέστη τῆς τελεσθείσης Δοξολογίας ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης τοῦτο μέν ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ εἰς τό ἐπιτελεσθέν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως, ἐν ἔτει 1922, τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί μέχρι σήμερον, ποιμαντικόν καί διακονικόν ἔργον οἰκοδομῆς καί ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ ὑπό τῶν κατά καιρούς ἀρχιερατευσάντων ἀοιδίμων Ἱεραρχῶν Γερμανοῦ Στρηνοπούλου, Ἀθηναγόρων, τοῦ Καββάδα καί τοῦ Κοκκινάκη, καί Μεθοδίου Φούγια, τοῦτο δέ ἐξέφρασε πρός τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Γρηγόριον τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν πολυσχιδῆ πνευματικήν καί ποιμαντικήν διακονίαν του. Ἐν τέλει, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τό εὐλαβές ποίμνιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς νουθετηρίους λόγους οἰκοδομῆς, ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 

Τῆς Δοξολογίας περατωθείσης ἐπηκολούθησε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Μarriott», παρατεθέν ὑπό τῆς εἰρημένης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων αὐτῆς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, Ἱεράρχαι ἐκ τῶν ἐν τῇ Γηραιᾷ Ἀλβιόνι δραστηριοποιουμένων λοιπῶν Ὀρθοδόξων παρουσιῶν, Ἱεράρχαι ἐκ τῆς ἐκεῖ Συροϊακωβιτικῆς καί τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας, ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Εὐρυπίδης Εὐρυβιάδης, οἱ ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ Πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων Χωρῶν τῆς Ρωσσίας, τῆς Λευκορωσσίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Ρουμανίας, ἐκπρόσωπος τῆς Τουρκικῆς Πρεσβείας, κληρικοί τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, ἐκπαιδευτικοί, Κοινοτάρχαι καί ἐκπρόσωποι τῶν φιλοπτώχων ἀδελφοτήτων. Προσφώνησιν πρός τόν πνευματικόν των ἡγέτην ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Μάριος Μηναΐδης, Πρόεδρος τοῦ προαναφερθέντος Συνδέσμου, ἀμφότεροι ἀναφερθέντες εἰς τό ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτελούμενον πνευματικόν καί εὐρύ οἰκουμενικόν ἔργον ἐπί ἕν τέταρτον σχεδόν τοῦ αἰῶνος, τοῦ Παναγιωτάτου, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐκφράσαντος πρός ἅπαντας τούς προσκεκλημένους τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του διά τήν συνδρομήν τῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων εἰς τό ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τονίσαντος, μεταξύ ἄλλων, τήν ἀγαθήν συγκυρίαν τῆς συμπτώσεως τῆς συνεστιάσεως ταύτης πρός τήν προαναφερεθεῖσαν 24ην προσωπικήν ἐπέτειόν Του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀπευθύνας σύντομον χαιρετισμόν, ἐξῇρε καί αὔθις τήν σημασίαν τῆς παρουσίας τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν. Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ δείπνου, εἰς ὅ παρεκάθησαν περί τούς ἑξακοσίους προσκεκλημένους, ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, ἐνῷ ἡ Βυζαντινή Χορῳδία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κατέκλεισε μέ τόν πολυχρονισμόν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. 

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 3ην Νοεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἐν τοῖς χώροις τοῦ Lambeth Palace κατ’ ἰδίαν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Χάριτος περί τῆς ἐν ἐξελίξει εὑρισκομένης προετοιμασίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί τοῦ ἐνδεχομένου τῆς προσκλήσεως εἰς αὐτήν παρατηρητῶν ἐκ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Παραδόσεων, τῶν διώξεων τάς ὁποίας ὑφίστανται οἱ Χριστιανοί ἐν τῇ φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ καί τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, ἥτις ὅλως ἰδιαιτέρως σήμερον μαστίζει τήν περιοχήν τῆς Μεσογείου, ἐνημερωθείς παραλλήλως ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας περί θεμάτων ἁπτομένων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς δράσεως τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. 

Ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν συμμετοχήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς τόσον κατά τό προπαρασκευαστικόν στάδιον ἐν Φιλιππίναις περί τά τέλη Φεβρουαρίου τ.ἔ. καί ἐν Παρισίοις κατ’ Ἰούλιον ἐ.ἔ., ὅσον καί κατά τάς ἐργασίας τῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Γαλλίας,συγκληθησομένης, κατά τόν προσεχῆ Δεκέμβριον ἐν Παρισίοις, 21ης Διεθνοῦς Διασκέψεως («COP 21 Conference») τῶν συμβαλλομένων μερῶν τῆς Συμβάσεως - Πλαισίου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν,ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας ἀπό τῆς πλευρᾶς του ἐξεδήλωσε τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον του διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς περιπύστου Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποσχεθείς τήν ὑποστήριξιν τῶν σχετικῶν προσπαθειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἰδιαιτέραν συνάντησιν ταύτην ἀπεφασίσθη ἡ ἀπό κοινοῦ διοργάνωσις διεθνοῦς συνεδρίου περί τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῆς ἀνθρωπίνης σωματεμπορίας (Modern Slavery and Human Trafficking Conference) ἐν τῇ Πόλει κατά τό προσεχές ἔτος (2016), μέ τήν ὑποστήριξιν τῆς ἐν Η.Π.Α. Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «International Orthodox Christian Charities» (IOCC). 

 Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Παλατίῳ καί ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου, ἀποτελουμένου ὑπό ἀξιωματούχων τῆς Ἀγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπων τοῦ Βρεταννικοῦ Κοινοβουλίου καί ἐπιστημόνων, διάλεξις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπό τόν τίτλον: «Τhe Ecological Crisis as Spiritual Challenge», μετ’ ἐμφάσεως εἰς τόν πρωτοπόρον ρόλον τόν ὁποῖον καλοῦνται σήμερον αἱ Θρησκείαι νά διαδραματίσουν διά τήν προστασίαν τοῦ βαναύσως πληττομένου ὑπό τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας περιβάλλοντος καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς φυσικῆς δημιουργίας, ὡς καί διά τήν προώθησιν μιᾶς νέας κουλτούρας πού θά προάγῃ τήν ἀλληλεγγύην μέσῳ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη, ἥτις διεξήχθη ὑπό τήν συντονιστικήν εὐθύνην τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Λονδίνου Rt Revd Richard Chartres, ἐσυνεχίσθη διά σχετικῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱερολογ. κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Salisbury Σεβ. κ. Nickolas Holtman καί ὡλοκληρώθη διά προσευχῆς ἐν τῷ προειρημένῳ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῆς ὑπερβάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ ὁσημέραι διογκουμένου μεταναστευτικοῦ κύματος ὑπό τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ἐν πνεύματι ἀλληλεγγύης πρός τούς ἐμπεριστάτους καί δοκιμαζομένους πρόσφυγας καί μετανάστας. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Παλατίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῶν νεαρῶν μελῶν τῆς νεοϊδρυθείσης ὑπό τῆς Α. Χάριτος καί ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Lambeth Palace ἑδρευούσης μοναστικῆς Κοινότητος τοῦ Chemin Neuf / St. Anselm, πρός τά ὁποῖα ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπραγματοποιήθη οἰκουμενική συνάντησις ἐν τῷ Ἀββαείῳ τοῦ Westminster, παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισήμων καί πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, καθ’ ἥν τούς ὕμνους ἐξετέλεσεν ἡ περίφημος καί διεθνῶς ἀνεγνωρισμένη Χορῳδία τοῦ Ἀββαείου. Mετά τήν ὑποδοχήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. John Hall, Ὑπευθύνου (Dean) τοῦ ἱστορικοῦ καί μεγαλοπρεποῦς τοῦτου Ἀγγλικανικοῦ Ναοῦ, παρεδόθη ὑπό τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου καί Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πέρθ κ. Roger Herft, Συμπροέδρων τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, πρός τούς δύο Προκαθημένους ἡ εἰς σχετικόν τόμον ἐκδοθεῖσα λίαν προσφάτως Κοινή Δήλωσις τῆς εἰρημένης Ἐπιτροπῆς περί τοῦ θέματος «In the Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology». Ὁ Παναγιώτατος, μετά τήν προσλαλιάν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, ἀπηύθυνε πρός τούς συμμετασχόντας σχετικόν χαιρετισμόν μέ ἐπικαίρους ἀναφοράς περί τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως. Ἡ συνάντησις αὕτη ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἐπισκέψεως τῶν δύο Προκαθημένων εἰς τό ἐν τῷ Ἀββαείῳ εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον Ἐδουάρδου τοῦ Ὁμολογητοῦ (St. Edward the Confessor), ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ. 

Ἀκολούθως, παρετέθη πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Nikaean Club» ἐν τῷ πλησίον κειμένῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Queen Elizabeth II», παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων τοῦ εἰρημένου διαχριστιανικοῦ ὀργανισμοῦ διά τήν προώθησιν τῶν οἰκουμενικῶν σχέσεων τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Παραδόσεων. Κατά τήν διάρκειαν τούτου, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ἐνθέρμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἀναγνώσαντος ὁμιλίαν ὑπό τόν τίτλον «Our Two Communions and Our Ecumenical Path», ἐπικεντρωθεῖσαν εἰς τήν πορείαν τοῦ διμεροῦς μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀγγλικανῶν ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου, καί ἰδίως εἰς τό σκέλος τοῦ ἀπό τοῦ ἔτους 2007 καί ἐντεῦθεν ἐξεταζομένου ὑπό τῆς ἁρμοδίας Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς θέματος τῆς Ἀνθρωπολογίας. Μετά τό πέρας τῆς Πατριαρχικῆς ὁμιλίας, καθ’ ἥν ἐπεσημάνθη, ὡσαύτως, τό ὁρόσημον τῶν προγραμματιζομένων, ἐν ἔτει 2025, ὑπό τοῦ εἰρημένου Ἱδρύματος ἑορτασμῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως δεκαεπτά αἰώνων ἀπό τῆς συγκλήσεως, ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ., τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί κατόπιν τῶν ἐπακολουθησασῶν σχετικῶν παρεμβάσεων ὑπό τῶν προμνημονευθέντων Συμπροέδρων, τό δεῖπνον ὡλοκληρώθη διά σχετικοῦ χαιρετισμοῦ ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογ. κ. Colin Menzies. 

Τήν ἐπαύριον, Τετάρτην, 4ην Νοεμβρίου, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ Lambeth Palace ἡ ἀποχαιρετιστήριος συνάντησις μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, τῆς μέν Α. Χάριτος ἐκφρασάσης τάς θερμάς εὐχαριστίας τῆς ὑπ’ αὐτήν Κοινωνίας διά τήν ἐξόχως τιμητικήν καί λίαν ἐπιστηρικτικήν διά τήν κατ’ αὐτήν Ἐκκλησίαν, μετά τήν πάροδον ὀκταετίας, νέαν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν, τοῦ δέ Πατριάρχου εὐχαριστήσαντος καί αὔθις καί ἐκφράσαντος τήν ἐλπίδα διά τήν περαιτέρω προώθησιν καί σύσφιγξιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Χριστιανικῶν Παραδόσεων. Ὁ Παναγιώτατος, μάλιστα, προσεκάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας ἐπισήμως ὅπως κατά τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου (2016) συμπορευθοῦν εἰς προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς Καππαδοκίαν καί Νίκαιαν, τῆς Α. Χάριτος ἀνταποκριθείσης ἀσμένως. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐν τῷ Νοτιοδυτικῷ Λονδίνῳ ἑδρεῦον καί περί τάς Θεολογικάς καί Παιδαγωγικάς σπουδάς εἰδικευόμενον ΡΚαθολικόν Πανεπιστήμιον «St Mary’s University» τοῦ Twickenham, ἔνθα, παρουσίᾳ τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἀρχῶν, τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ, ἔδωκεν ἐπίκαιρον διάλεξιν, ἀγγλιστί, περί τοῦ θέματος «Ἡ θρησκεία ἐν Διαλόγῳ: Ἡ σπουδαιότης καί ἡ ἀνάγκη τοῦ Διαλόγου εἰς τόν Κόσμον μας» (Religion in Dialogue: The Importance and Imperative of Dialogue in our World), μέ ἐπί μέρους ἀναφοράς ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τήν σχέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προώθησιν τοῦ διαχριστιανικοῦ Διαλόγου, ἀφ’ ἑτέρου δέ εἰς τήν προώθησιν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τήν συσχέτισίν του μέ τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Πρό τῆς ἀναγνώσεως τῆς Πατριαρχικής ὁμιλίας, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Σεβ. κ. Richard τοῦ Arundel καί τοῦ Brighton, Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ εἰρημένου Πανεπιστημίου, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Francis Campbell, Ἀντιπρύτανις αὐτοῦ. Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρεκολούθησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Πρέσβυς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου παρά τῇ Ἁγίᾳ Ἕδρᾳ Ἐξοχ. κ. Nigel Baker, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Τζεβελάκη, Α’ Σύμβουλος Πολιτικῶν Ὑποθέσεων παρά τῇ ἐν Λονδίνῳ Ἑλληνικῇ Πρεσβείᾳ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Türker Yılmaz, ἐκ προσώπου τοῦ Τούρκου Πρέσβεως, ὡς καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Borough Ἐντιμ. κ. Martin Seymour.

Ἀκολούθως αἱ Πρυτανικαί Ἀρχαί τοῦ Πανεπιστημίου, τό ὁποῖον κατά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος συνεπλήρωσεν ἑκατόν ἐξήκοντα καί πέντε ἔτη ἀκαδημαϊκῆς δράσεως, ἐτίμησαν τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς απονομῆς Αὐτῷ τοῦ Μεταλλίου τῆς Τιμῆς «Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ», εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς Του διά τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου εἰς τόν Χριστιανικόν Κόσμον. 

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί ξενάγησις εἰς τούς χώρους καί τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Πανεπιστημίου. 

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπίκαν, Πρέσβυν, περιστοιχιζόμενον ὑπό τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καἰ ηὐλόγησε τό ἔργον αὐτῶν. 

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη ὀδικῶς εἰς Ὀξφόρδην καί ἐπεσκέφθη, διά πρώτην φοράν, τόν ἀπό τοῦ 1974 καί μέχρι σήμερον λειτουργοῦντα ἐκεῖ Ἱ. Ναόν, ἔνθα συστεγάζονται αἱ Κοινότητες τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου, ὡμίλησεν, ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί, πρός τό πολυεθνικόν ποίμνιον τῆς ἐνορίας ταύτης, ἐξάρας τήν πολυσχιδῆ ἐπιστημονικήν καί ποιμαντικήν δρᾶσιν τῆς Α. Πανιερότητος, διαπρεποῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης καί Ἀκαδημαϊκοῦ, ἀναλώσαντος τάς δυνάμεις του διά τήν στερέωσιν καί τήν πνευματικήν προκοπήν τῆς ἑλληνοφώνου, ἀγγλοφώνου καί ρωσσοφώνου παροικίας τῆς Ὀξφόρδης. Ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις εἰς τούς παρακειμένους χώρους τοῦ Οἴκου τῶν Ἁγίων Γρηγορίου καί Μακρίνης.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ ἀρχαιοτέρου ἀνά τήν ὑφήλιον φοιτητικοῦ Συνδέσμου «Oxford Union», καί ἐξεφώνησε βαρυσήμαντον ὁμιλίαν ἐνώπιον πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ἀποτελουμένου ἐκ καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ περιωνύμου Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἐπί τοῦ ἐπικαίρου θέματος «Creation Care and Ecological Justice». Μετά τήν ἐπίσημον φωτογραφίαν καί τήν ὑπογραφήν εἰς τό βιβλίον τῶν ἐπισκεπτῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐντιμ. κ. Charles Vaughan παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας. 

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Νοεμβρίου. 

Οὕτως ὡλοκληρώθη αἰσίως καί ἡ δευτέρα, πρόσωπον πρός πρόσωπον, συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος μετά τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας κ. Justin Portal Welby ἐντός διαστήματος δύο περίπου ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ τελευταίου εἰς τήν περίοπτον θέσιν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, πιστοποιοῦσα τάς ἀγαστάς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κόσμων, ὡς ἄλλωστε τοῦτο ἐξεφράσθη ἤδη καί διά τῆς κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον Κοινῆς Δηλώσεως τῶν δύο Προκαθημένων σχετικῶς πρός τήν ἀνάληψιν πρωτοβουλιῶν ὑπό τῶν ἐμπλεκομένων παραγόντων καί θεσμῶν, πρός ἀντιμετώπισιν τῶν δραματικῶν συνεπειῶν ἐκ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἐπ’ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος καί τῶν ἐπερχομένων γενεῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: