e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Η εορτή του Αγίου Γενναδίου στη Βενετία και τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Ὁ Ἅγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἁπλοῦς ἄνθρωπος, ὁ σεμνός διάκονος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ ταπεινός τῇ ψυχῇ καί τῇ καρδίᾳ, καί πλούσιος εἰς τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην, ὑπῆρξε τό σύμβολον τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, τό σύμβολον τοῦ σεβασμοῦ εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας, τό σύμβολον τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας»Εἰς τήν ἀρχοντικήν πόλιν τῆς Βενετίας, τήν πόλιν τῶν βυζαντινῶν Ἁγίων, τῶν θαυματουργῶν εἰκόνων καί τῶν ἱερών Λειψάνων, τήν πόλιν τῆς παραδεισίου γαλήνης καί τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν λαῶν, εἰς τήν ὐδατογενῆ πόλιν ὅπου κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ἑδρεύει ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκεῖ εἰς τόν ἱστορικόν “Campo dei Greci”, μέ κέντρον της τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, εἰς τήν Πατριαρχικήν αὐτήν ἔπαλξιν, ὅπου ἡ Ἑλληνική Ὀρθοδοξία ἀνεγεννήθη καί ζεῖ, παροῦσα τώρα μέ παρρησίαν ἰσχυράν εἰς ὁλόκληρον τήν Ἰταλικήν Χερσόνησον, οἱ Έλληνες καί λοιποί Ὀρθοδόξοι τῆς Ἰταλίας ἐτίμησαν τόν Ποιμενάρχην αὐτῶν, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ.κ. Γεννάδιον. Μέ κορωνίδα τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἁγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, προηγηθέντος τοῦ Ὄρθρου, καθώς καί τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἐσπερινοῦ τήν προηγουμένην ἡμέραν, Κλῆρος καί Λαός, μαζί μέ τάς δύο Ἡγουμένας -Μοντανέρ καί Σεμινάρας-, τούς Ἄρχοντας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τούς Λαϊκούς Συνεργάτας τῆς Μητροπόλεως, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Δρ. Ἐλισάβετ Καλαμπούκα Φιμιάνη ὑπεύθυνος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου τῆς Μητροπόλεως, εὐχήθησαν τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ποιμενάρχῃ αὐτῶν τόσον ἐπί τῇ ὀνοματικῇ Αὐτοῦ ἑορτῇ, ὅσον καί ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα καί πέντε ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ (26.11.1970) εἰς τό Ἐπισκοπικόν ἀξίωμα, ἐκ τῶν ὁποίων δεκαεννέα εἰς τόν Μητροπολιτικόν Θρόνον ἐν Βενετίᾳ (26.08.1996). Τόν Σεβασμιώτατον προσεφώνησεν Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ὑφαντίδης (βλπ. τήν προσφώνησιν ΕΔΩ), εἰς τόν ὁποῖον ἀνταπήντησε καταλλήλως και βαθύτατα συγκεκινημένος ἑορτάζων Μητροπολίτης, ἀναφέρων, μεταξύ ἄλλων: « Ἅγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἁπλοῦς ἄνθρωπος, σεμνός διάκονος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ταπεινός τῇ ψυχῇ καί τῇ καρδίᾳ, καί πλούσιος εἰς τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην, ὑπῆρξε τό σύμβολον τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, τό σύμβολον τοῦ σεβασμοῦ εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας, τό σύμβολον τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας». Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρευρέθησαν Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Μιλάνῳ κ. Ἀθανάσιος Τσιώνης, Διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας Καθ. κ. Γεώργιος Πλουμίδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Βενετίᾳ κ. Συμεών Λιναρδάκης, καθώς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἱστορικῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Βενετίας κα Μαρία Ἀγγελοπούλου, καί Τεργέστης κ. Στυλιανός Ρίτσος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη «Τράπεζα» εἰς ἥν παρευρέθησαν ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί φίλοι τῆς Μητροπόλεως.
Χάρις εἰς τόν τιτάνιον, καθημερινόν, ἀγῶνα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, ὁ ὁποῖος προχωρεῖ πάντοτε ἔμπροσθεν, καὶ ἐπὶ τὰ βελτίῳ, ἡ Ὀρθοδοξος Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, παρὰ τάς δυσκολίας, τάς ὁποίας συναντᾷ, ὅπως καί κάθε ζῶν ὀργανισμός, προοδευτικὸς καί πολιτισμένος, προβάλλει τὴν Ὀρθοδοξίαν, μὲ τὸ ἐπίμοχθον, ἀλλὰ σπουδαιότατον ἱεραποστολικὸν καὶ πολιτιστικὸν ἔργον Της. Ὁ Μητροπολίτης, στερεωμένος καί ἀκλόνητος, μεταλαμπαδεύει τά αἰώνια μηνύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ γίνεται ὁ ἐνσαρκωτής αὐτῶν, διὰ τῆς ἰδρύσεως ἐνοριῶν, σχολείων, ἀποκτήσεως ἐκκλησιῶν καὶ μονῶν, νέων χειροτονιῶν, ἀλλὰ καὶ κῆρυξ ἀκραιφνής τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἑνότητος, μή παραλείπων νά ὑπογραμμίζῃ τήν ἀγάπην καί φιλοπατρίαν ὅλων πρός τήν φιλτάτην Πατρίδα Ἑλλάδα.
Ἡ νεοσύστατος Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἱδρυθεῖσα μόλις τὸ 1991, ὑπὸ τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί εὑρισκομένη μέσα εἰς τὸ κέντρον τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἔνθα ὁ Πάπας καὶ τὸ Βατικανόν, προοδεύει, προκόπτει καὶ λάμπει κατὰ τὴν τελευταίαν Εἰκοσαετίαν, ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ νῦν εὐκλεῶς Ἀρχιερατεύοντος Μητροπολίτου κ. κ. Γενναδίου, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησεν ἀγαθάς σχέσεις μέ τάς Ἐκκλησίας καί μέ κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ἐστερέωσε Γεφύρας κατανοήσεως καί καταλλαγῆς, ἀδελφωσύνης καί σεβασμοῦ, καί μέ πυξίδα τήν ἀγάπην καί τόν διάλογον λύει, κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, ἀξιοθαύμαστα κάθε πρόβλημα καί θεραπεύει κάθε ἀνάγκη μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων του, μάλιστα ἐδημιούργησεν ἄριστον σύνδεσμον μεταξὺ Κλήρου καί Λαοῦ, μίαν ὑπέροχον φυσικὴν πραγματικότητα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀληθινὸν Κόσμημα δι’αὐτὴν καὶ εἶναι Κορώνα καί Τιμή διά τό φιλόθεον ποίμνιόν της, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται κυρίως ἐξ Ἑλλήνων, Κυπρίων καί Ἰταλῶν Ὀρθοδόξων, καθὼς καὶ Ὀρθοδόξων ἐξ ἄλλων κατά Τόπους Ἐκκλησιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: