e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Η πατροπαράδοτη σύναξη στον Εσταυρωμένο Ζακύνθου, με Παράκληση και Χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού [25 φωτογραφίες + video]

Εσπέρας εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14.9.2015) στη συνοικία της Αγίας Τριάδος πόλεως Ζακύνθου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄, όπου το παλαιό παρεκκλήσιο του Εσταυρωμένου, ασφυκτικά περίκλειστο -δυστυχέστατα- από τις γύρωθεν καταπατήσεις. 
Φωτογραφίες και βίντεο: Σπύρος Νέγκας
Το επίσημο Ανακοινωθέν του Φαναρίου για την Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Χίο


Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 11ης Σεπτεμβρίου, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς τήν νῆσον Χίον, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου καθώς καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἵνα προστων.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ετεραος ΜαγγΊ τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμψάντων Ἁγίων καί εὐλογήσῃ τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου.
            Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ων.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ετεραος ΜαγγΊἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκῆς, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Δημήτριος Παΐσιος, ἐκ μέρους τῆς νεολαίας τῆς Ὁμογενείας.
            Τήν Α. Θ.  Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα εἰς Χίον ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Ὅμηρος» μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὁ ἐπιτόπιος Ποιμενάρχης,  πΑΤΡ﷽﷽﷽﷽﷽ποτλροπολΗὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β´ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐπιδαύρου κ. Καλλίνικος, Κληρικοί, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μουσουρούλης, Ὑπηρεσιακός Ὑπουργός Περιβάλλοντος, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου.
            Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἐγένετο εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν ὁ ἱ. Κλῆρος, καί πλῆθος λαοῦ. Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βουρνοῦ, Δημάρχου Χίου, καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Πατριάρχου, συνωμίλησεν Οὗτος μετά προσφύγων φιλοξενουμένων εἰς τήν νῆσον καί προσέφερεν εἰς αὐτούς εἴδη πρώτης ἀνάγκης, εἶτα δέ ἅπαντες μετέβησαν πεζῆ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης  προέστη Δοξολογίας καθ᾿ ἥν ἀντηλλάγησαν μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου οἱ εἰθισμένοι τῇ περιστάσει λόγοι. Μετά ταῦτα μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Χριστιάνας Καλογήρου, Περιφερειάρχου Βορείου Αἰγαίου. Ἐκεῖσε τά μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, Ἐκπαιδευτικοί, ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων καί πλεῖστοι ἄλλοι ὑπέβαλον τά σέβη των εἰς τόν Πατριάρχην.
            Τό ἑσπέρας, παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Διοικήσεως πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον δεῖπνον, τῇ χορηγίᾳ τῆς οἰκογενείας τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Φράγκου, ἐν τῇ ἐπαύλῃ αὐτῆς εἰς Καρδάμυλα.
            Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ σύναξιν τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου καί προσέφερεν εἰς αὐτούς ἀναμνηστικά.  Ἀκολούθως προσῆλθον εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως πρός ὑποβολήν σεβασμάτων καί ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς  πολιτιστικοί Σύλλογοι καί Σωματεῖα τῆς Νήσου καθώς καί διάφοροι φορεῖς αὐτῆς καί πολυάριθμοι πιστοί.
            Τήν μεσημβρίαν, παρευρέθη ἐν Κάμπῳ εἰς τήν τελετήν παραδόσεως τοῦ βραβείου «Europa Nostra» διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ ἀρχοντικοῦ «Ἀντουάνικον», ἀντιπροσωπευτικοῦ δείγματος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Χίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Μαρίνης Λαμπράκη - Πλάκα, ὑπηρεσιακῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου καί τῶν συνεργατῶν του, τῶν καί ἐργασαμένων διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ ἀρχοντικοῦ, καί πλήθους κόσμου. 
            Κατά τό παρατεθέν ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ἀργέντικον», ὡμίλησαν ὁ ἀμφιτρύων, ὁ Παναγιώτατος καί τῇ παροτρύνσει Αὐτοῦ ἡ μόλις ἀφιχθεῖσα εἰς τήν Χίον Ἐξοχ. κ. Βασιλική Θάνου, Ὑπηρεσιακή Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος. 
Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη ες τήν κώμην Καλλιμασιά, ἰδιαιτέραν πατρίδα τῶν ἐκ τῶν Προκατόχων Του ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β´ καί Ἰωακείμ Δ´, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν των ἐνώπιον τοῦ τάφου Ἰωακείμ τοῦ Δ´, διαζωγραφήσας ἐνωρίτερον, κατά τήν ἐν τῇ «Πλατείᾳ Πατριαρχῶν» ὑποδοχήν Αὐτοῦ, τάς προσωπικότητας καί τήν προσφοράν των πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Ἠκολούθησεν ἡ ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου φύτευσις μαστιχοδένδρου εἰς τήν περιοχήν τῶν καμμένων Βέσσης καί ἡ συνάντησις Αὐτοῦ μετ᾽ ἐθελοντικῶν ὁμάδων πυροσβεστῶν, προσκόπων καί ἄλλων νέων.
Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βέσσης ἀνέμενε τόν Πατριάρχην τιμητικῶς ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Πρωθυπουργός καί μετά τό σύντομον προσκύνημά των μετέβησαν εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ εὐκλεοῦς γόνου τοῦ χωρίου τιμωμένην «Πλατεῖαν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´» (Βαλλιάδου) ὅπου ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ πρό τῆς ἀποκαλυφθείσης προτομῆς του. Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐν τῷ καταλύματι τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Νήσου ἰδιαιτέρα συνάντησις Αὐτοῦ μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Βασιλικῆς Θάνου, Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί τό παρατεθέν ὑπό συγγενῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε´ δεῖπνον.      
Τήν Κυριακήν, 13ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων  τῆς Χίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, Χίου κ. Μάρκου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου.
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμων, ἡ Ἐξοχ. κ. Ἀναπλ. Ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Βουλευταί, ὁ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, αἱ τοπικαί Ἀρχαί, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί πλήθη πιστῶν.     Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἀνωμερίτην, πρῴην Ὑπουργόν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Ἠκολούθησαν ἡ προσφώνησις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί ἡ ἀντιφώνησις τοῦ Πατριάρχου, ἐπικαλεσθέντος ἐπί πάντας τήν εὐλογίαν καί προστασίαν τῶν Χίων Ἁγίων.
Μετά ταῦτα ὁ σεπτός Προκαθήμενος ἀπηύθυνε Μήνυμα πρός τούς ἁπανταχοῦ ναυτικούς τῆς Νήσου  διά τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας «Σήμαντρο», ἐπεσκέφθη τήν τοποθεσίαν Δασκαλόπετρα, τήν θεωρουμένην ὡς τόπον διδασκαλίας τοῦ Ὁμήρου, ξεναγηθείς ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀθηνᾶς Λουτράρη, Ἀρχαιολόγου, προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὅπου ἠνδρώθη καί ἐχειροτονήθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὅστις ἐν συγκινήσει καί εὐγνωμοσύνῃ προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον καί παρουσίασεν Αὐτῷ τήν μητέρα του Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Βασιλάκη. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Chandris». Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν γόνον τῆς Χίου καί ἐν αὐτῇ ἐφησυχάζοντα Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Βελγίου κ. Παντελεήμονα, συμφοιτητήν Του ἐν Χάλκῃ καί πολιόν Ἱεράρχην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τό ἑσπέρας, ἐγένετο ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν . Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Βυζαντινήν Νέαν Μονήν ὑπό τοῦ Ἡγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Παπανικολάου καί πλήθους πιστῶν καί ἐτελέσθη ἐπί τῇ ἐπισκέψει Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς . Μονῆς. Εἶτα, Πατριάρχης κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς τό Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» ἐνεκαινίασε τήν ἔκθεσιν ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ Κωνσταντίνου Παρθένη καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἐφοπλιστοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐξάρχου κ. Παναγιώτου Τσάκου δεῖπνον.
Τήν Δευτέραν, 14ην Σεπτεμβρίου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ὁμωνύμῳ . Ναῷ Καρδαμύλων κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν τήν προτεραίαν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμεν ἐπί μακρόν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τόν εὐλογηθέντα βασιλικόν ἁγιάσας αὐτούς διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.   
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν εἰς τήν μαθητικήν στέγην    «Τό Σπίτι τῆς Μαρίας» καί ἐξῇρε κατά τήν ὁμιλίαν Του τάς φιλανθρωπικάς καί κοινωφελεῖς δράσεις τῆς οἰκογενείας Π. Τσάκου, μεθ᾽ ἧς ἐπεκοινώνησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς κατά τό παρατεθέν ἐν τῇ ἐπαύλει αὐτῆς νηστήσιμον γεῦμα τῇ συμμετοχῇ πολλῶν συνδαιτυμόνων
Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς Χίου, Πατριάρχης ἐπεσκέφθη καί ηὐλόγησε νοσηλευομένους ἐν τῇ μονάδι τεχνητοῦ νεφροῦ τοῦ Γεν. Νοσοκομείου «Σκυλίτσειο» καί ἐτέλεσε Τρισάγια ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν οἰκείων τῆς οἰκογενείας Παναγιώτου Τσάκου, καί τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Γεωργίου Λιαδῆ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς . Μητροπόλεως Χίου, καί Ἀνδρέου Ἀξιωτάκη, διατελέσαντος Προέδρου τοῦ «Φάρου Βαρβασίου», ἀμφοτέρων ἀποφοίτων τῆς . Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.
            Ἐν τέλει, Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀνεχώρησε προπεμφθείς ὑπό τῶν ἐπισήμων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεωςἀπευθύνας ἐνωρίτερον Μήνυμα πρός τόν λαόν τῆς Χίου διά τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, εὐχαριστήσας καί εὐλογήσας αὐτόν, καί ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.   

Βαρθολομαίος: «Αναχωρώ με τη σκέψη μου στη Χίο και στους δοκιμαζόμενους Έλληνες»

Σήμερα το απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου 2015, στη Χίο
Πηγή: politischios.gr


Στο Φανάρι επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έχοντας ολοκληρώσει την 4ήμερη επίσκεψή του στην Μητρόπολη Χίου, που ανήκει στην πνευματική του δικαιοδοσία.

Σε δηλώσεις του στο ξενοδοχείο «Χανδρής» λίγα λεπτά πριν την αναχώρησή του με ιδιωτικό αεροσκάφος για την Κωνσταντινούπολη, ο Παναγιώτατος απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο για την πρόσκληση που του απηύθυνε.

«Ήταν τρεις ημέρες ευλογημένες, ίσως σωματικώς λίγο κουραστικές όμως ο Άγιος Χίου έκανε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για να μας δώσει χαρά και την ευκαιρία να δούμε περισσότερους ανθρώπους και ιδρύματα και έργα αγάπης της Μητροπόλεώς του.

Αναχωρούμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και θα διατηρήσουμε τις πιο γλυκές αναμνήσεις από αυτή την ωραία επίσκεψη στη Μυροβόλο Χίο. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να συναντηθώ στο νησί σας με την κα. Πρωθυπουργό της Ελλάδος η οποία με ενημέρωσε ιδιαιτέρως για το θέμα των προσφύγων.

Αναχωρούμε για την Πόλη, με τη σκέψη μας στον ευσεβή και αγαπητότατο ελληνικό λαό, ιδιαιτέρως αυτές τις δύσκολες ώρες. Είστε στην καρδιά μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες που βρέθηκα στη Χίο και στις αρχές Οκτωβρίου που θα μεταβώ στη Θεσσαλονίκη θα μεταφέρω την αγάπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως της μητρός εκκλησίας και των Ελλήνων και θα είμαστε συνεχώς σε κοινωνία συμπροσευχής και αγάπης.

Σας αποχαιρετώ και παρακαλώ να μεταφέρετε στους αναγνώστες σας την αγάπη μου, την ευλογία μου και τη χαρά μου», ανέφερε ο Παναγιώτατος αποχαιρετώντας τη Χίο. 

Στην τοπική ιστορία της Μητρόπολης Χίου γράφτηκε και η δεύτερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο νησί μας. Ο Παναγιότατος και η ακολουθία του αναχώρησαν με σημαντική καθυστέρηση από το αεροδρόμιο της Χίου στις 19.40, αντί της προγραμματισμένης 18.00, επειδή δεν υπήρχαν ελεύθεροι αεροδιάδρομοι στα FIR Ελλάδας και Τουρκίας  από Χίο προς Κωνσταντινούπολη. Το πρόγραμμα, έδινε ελεύθερο αεροδιάδρομο μόνο μεταξύ των ωρών 19.35 και 19.50. Μετά τη συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Χανδρή, τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του αείμνηστου πρώην πρόεδρου του Φάρου Βαρβασίου Ανδρέα Αξιωτάκη και στη συνέχεια η πομπή αναχώρησε για το αεροδρόμιο.

«Σκηνοθεσία»

 Εκεί πιστοποίησε για μια φορά ακόμη την ευστροφία και  την  ταπεινοφροσύνη του. Για να μην ταλαιπωρηθούν από την αναμονή το στρατιωτικό άγημα  και οι επίσημοι, με δική του  απόφαση η αναχώρηση… σκηνοθετήθηκε. Πραγματοποιήθηκε τυπικά η επίσημη τελετή και αποχώρησαν όλοι, εκτός από… αυτόν, τη συνοδεία του και μια αντιπροσωπεία Ιερέων της Ι. Μ. Χίου, η οποία παρέμεινε με δική της επιλογή  στο  αεροδρόμιο.  Ο ίδιος  και οι συνοδοί του φιλοξενήθηκαν μια ώρα ακόμη  στην αίθουσα των vip και αναχώρησαν όταν δόθηκε το πράσινο φως από την Πολιτική Αεροπορία.

Ασπασμός

Ο Παναγιότατος ασπάστηκε ιδιαίτερα την μητέρα του Μητροπολίτη Μάρκου,  της τόνισε ότι έχει στην καρδιά του τη Χίο και τη διαβεβαίωσε  ότι  θα προσεύχεται πάντα για το καλό των φιλόξενων και ευσεβών κατοίκων της.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο εν Χίω Ίδρυμα "Μαρία Τσάκος" και στο "Σπίτι της Μαρίας" (13 και 14.9.2015)


Ιδιαίτερη ευλογία και χαρά χαρά για τους Ιδρυτές και τους συνεργάτες του εύρωστου Ιδρύματος "Μαρία Τσάκος" υπήρξε η Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην έδρα του Ιδρύματος στη Χίο (13.9.2015), όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του, ενημερώθηκε για το ιστορικό του νεοκλασσικού κτηρίου και έγραψε θερμούς λόγους στο βιβλίο των Επισκεπτών. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την επομένη ημέρα (14.9.2015), επισκέφθηκε, εξάλλου, τη Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων "Το Σπίτι της Μαρίας", όπου τέλεσε Αγιασμό με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους. Φωτογραφήθηκε με τους μαθητές και ξεναγήθηκε στο κτήριο και το κτήμα.


Σε μια ιδιαίτερη κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα ουσιαστικής τιμής στην προσφορά του ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και στην Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων, προχώρησαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκδίδοντας σειρά γραμματοσήμων αφιερωμένα στο έργο που επιτελούν τα δύο ιδρύματα.

Τα τρία γραμματόσημα φέρουν αντίστοιχες τις εικόνες των κτιρίων που φιλοξενούν τις δράσεις. Στα δύο εικονίζεται το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» στην πρόσοψή του και φωτισμένο τη νύχτα και στο άλλο η Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων.

Τα γραμματόσημα παρουσιάστηκαν την Κυριακή το βράδυ, όταν το Ίδρυμα και η οικογένεια του καπετάν Παν. Τσάκου παραχώρησαν δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος περιηγήθηκε και στην έκθεση που φιλοξενεί θα φιλοξενεί το Ίδρυμα έως τις 28 Οκτωβρίου με θέμα τα Εκκλησιαστικά Έργα στην Νεοελληνική Ζωγραφική.

Μάλιστα ο καπετάν Παναγιώτης, στον φάκελο που προσέφερε στους καλεσμένους με την τιμητική σειρά γραμματοσήμων, ανέφερε τα παρακάτω: 

«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έκδοση από τα ΕΛΤΑ συλλεκτικών γραμματοσήμων με θέμα το Ίδρυμα μας, που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της επίσκεψης στη Χίο της Αυτού Θειωτάτης Παναγιότατος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
          Η Αγιοτόκος μυροβόλος και μαρτυρική Χίος, με το δάκρυ του μαστιχοφόρου σχίνου της να την καθαγιάζει και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου Πελάγους να την αγκαλιάζει, υποδέχεται τον Παναγιότατο Πατριάρχη εξαιτούμενη την ευλογία Του για κάθε πρόοδο και προκοπή.
          Η επίσκεψη του Παναγιωτάτου στην έδρα του Ιδρύματός μας –Ίδρυμα "Μαρία Τσάκος"- Δεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης- αλλά και στην γενέτειρα της οικογένειάς μου, τα Καρδάμυλα, αποτελεί για μένα, την οικογένειά μου και όλους τους συνεργάτες μας, εν πλω και στη στεριά, ανεπανάληπτη ιστορική στιγμή και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
          Το Ίδρυμα "Μαρία Τσάκος" έχει σαν όραμα την διατήρηση της ναυτικής παράδοσης και κληρονομιάς, την στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης για την βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας, την συμβολή στην πολιτισμική ανέλιξη της Χώρας, την προώθηση εθελοντικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και την προσφορά μέσω του "Σπιτιού της Μαρίας" στα Καρδάμυλα, σε πολλά υποσχόμενους Ελληνόπαιδες, ευκαιριών να αριστεύσουν και προοδεύσουν στη ζωή. Και όλα αυτά από τους καρπούς που μας προσφέρει η θάλασσα και οι άνθρωποι της». 

[Πηγή ρεπορτάζ περί των γραμματοσήμων: politischios.gr]