e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Έτοιμοι για την αυριανή εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στη Φανερωμένη Μπανάτου


Είμαστε ως Ενορία πανέτοιμοι για την αυριανή Ευχαριστιακή Σύναξη προς τιμήν του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, περίπυστη εικόνα του Οποίου υπάρχει παλαιόθεν στον Ναό της Φανερωμένης, εδώ στο Μπανάτο της Ζακύνθου. Εσπερίζοντας απόψε, κάποιοι ενορίτες μας προσήλθαν στην Ιερά Εξομολόγηση και άλλοι προσήλθαν ευλαβικά, προσκομίζοντας τα άνθη, τα πρόσφορα και τους άρτους της αγάπης τους προς τον εορταζόμενο Άγιο.

Αύριο το πρωί, ώρα 8, θα αρχίσει ο Όρθρος της εορτής, στη συνέχεια η Αρτοκλασία και αμέσως μετά το Ιερατικό Συλλείτουργο με επίκαιρη ομιλία. Κατά την διάρκεια της Συνάξεως και παρότι στον Ναό υπάρχει μικρότατο απότμημα Λειψάνου του Ιερομάρτυρος, θα τεθεί προς προσκύνησιν των πιστών το ευμέγεθες Λείψανο, το οποίο πατροπαράδοτα φυλάσσεται στον Ενοριακό Ναό της Παναγίας Λιθακιάς Ζακύνθου, το Οποίο θα φέρει ο Εφημέριος Λιθακιάς. 

Θα είναι τιμή μας να συμμετάσχετε στη σεμνή εορτή μας, τιμώμενοι όλοι από την αγιασμένη παρουσία Χαραλάμπους του θαυματουργού!

Πρόποση Οικουμενικού Πατριάρχου στο Δείπνο του εν Σμύρνη Γεν. Προξένου της Ελλάδος

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Ἐπίσημον Δεῖπνον τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ
(9 Φεβρουαρίου 2016)


Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἀποδεχθέντες μὲ πολλὴν χαρὰν τὴν πρόσκλησίν σας πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ τὴν τιμίαν συνοδείαν μας ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τὴν Σμύρνην, ἰδοὺ ἀπολαμβάνομεν κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν τὴν εὐγενῆ φιλοξενίαν σας καὶ τὴν συναναστροφὴν μαζί σας, συγχρόνως καὶ τὴν χαρὰν τῆς συναντήσεως μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων εἰς τὸν δεῖπνον τοῦτο, ὅλων ὑμῶν τῶν ἀγαπητῶν συνδαιτυμόνων.

Πλήρεις ἀγαθῶν ἐντυπώσεων καὶ αἰσθημάτων συγκινήσεως καὶ χαρᾶς ὡλοκληρώσαμεν ἤδη τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς τὴν μεγαλούπολιν τῆς Σμύρνης καὶ τὴν ἐν αὐτῇ μικρὰν μέν, δραστήριον δὲ Ὀρθόδοξον Κοινότητα, τὴν ὁποίαν ἐπισκεπτόμεθα ἐπισήμως διὰ δευτέραν φορὰν ἐφέτος, μὲ ἀφορμὴν τὴν τέλεσιν τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης.

Δοξάζομεν τὸν Θεὸν διὰ τὰς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἐτῶν, χάρις εἰς τὰς ὁποίας κατέστη δυνατὸν νὰ ἠχήσουν καὶ πάλιν χαρμοσύνως οἱ καμπάνες τῶν ἐνταῦθα ἐκκλησιῶν καὶ νὰ τελεσθῇ μετὰ παρέλευσιν ἐνενήντα καὶ πλέον ἐτῶν ἡ Θεία Λειτουργία εἰς αὐτάς. Αἱ ἀγαθαὶ αὐταὶ ἐξελίξεις ἀσφαλῶς δὲν ἀκυρώνουν τὴν μνήμην, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τῶν γεγονότων καὶ τῆς ἱστορίας, ἔχομεν ὅμως τὴν ὑποχρέωσιν νὰ τὰς ἀξιοποιήσωμεν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἁρμονικῆς συνεργασίας καὶ τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν ἀνθρώπων εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς τοῦ Αἰγαίου, τῆς θαλάσσης αὐτῆς, ἡ ὁποία, ὅπως συχνάκις λέγεται, δὲν θὰ πρέπει νὰ χωρίζῃ ἀλλὰ νὰ ἑνώνῃ τοὺς γείτονας λαούς.

Κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνας παρακολουθοῦμεν μετὰ πολλῆς συνοχῆς καὶ ὀδύνης τὴν ἐξελισσομένην εἰς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος τραγῳδίαν τῶν προσφύγων, οἱ ὁποῖοι, ἐγκαταλείποντες βιαίως τὰς ἑστίας των ἐξ αἰτίας τοῦ χρονίζοντος ἐμφυλίου πολέμου καὶ τοῦ ἀπειλοῦντος αὐτοὺς κινδύνου ἐκ τῆς ἐπεκτάσεως ἑνὸς θεμελιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σπεύδουν νὰ διασχίσουν τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ νὰ ἀναζητήσουν εἰς τὴν Δύσιν ἕνα εἰρηνικὸν τόπον διαμονῆς καὶ ἕνα καλλίτερον μέλλον. Δυστυχῶς, ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων βρέφη καὶ μικρὰ παιδιά, δὲν ἐπιτυγχάνουν τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ὀνείρου των, διότι ὡρισμένοι, ἐπιδιώκοντες τὸ εὔκολον κέρδος καὶ τὴν ἰδικήν των ἀσφάλειαν, ἀδιαφοροῦν διὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν τύχην των καὶ συνεχίζουν ἀσυγκίνητοι νὰ τοὺς ὁδηγοῦν εἰς τὸν θάνατον.

Ἡ διαχείρισις ἑνὸς προσφυγικοῦ ρεύματος τοιούτων διαστάσεων δὲν εἶναι ἀσφαλῶς εὔκολος ὑπόθεσις διὰ τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ ἡ δυσκολία αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ ἕνα ἕκαστον λαὸν ὑπὸ τὴν προοπτικὴν τῶν συμφερόντων αὐτοῦ. Θεωροῦμεν καὶ ἡμεῖς ἀναγκαίαν τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ταχεῖαν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος εἰς τὴν Συρίαν, ὡς καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος ὡς μεγίστης ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως καὶ προκλήσεως, ἡ ὁποία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ὑπ᾽ αὐτὰς τὰς συνθήκας, οὔτε ἐπὶ τῇ βάσει ἰδιωτικῆς τινος πρωτοβουλίας. 

Θεωροῦμεν, ὅμως, ἐξόχως ἀξιέπαινον καὶ συγκινητικὴν τὴν πρωτοβουλίαν πλείστων ὅσων μεμονωμένων ἀτόμων, κατοίκων τῶν πλησιοχώρων νήσων τοῦ Αἰγαίου, ναυτικῶν καὶ μελῶν τοῦ λιμενικοῦ σώματος, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτοθυσίαν συμβάλλουν εἰς τὴν διάσωσιν τῶν κινδυνευόντων προσφύγων, καὶ μεριμνοῦν διὰ τὴν περίθαλψιν καὶ ἐνίσχυσιν αὐτῶν παντοιοτρόπως. Διὸ καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἡνώσαμεν καὶ ἡμεῖς τὴν φωνήν μας μὲ ὅλους ἐκείνους, τὰς πολλὰς χιλιάδας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ ἀπονεμηθῇ εἰς τοὺς νησιώτας τοῦ Αἰγαίου τὸ Νόμπελ εἰρήνης διὰ τὴν μεγάλην προσφοράν των εἰς τοὺς πρόσφυγας, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι ἡ μεγάλη αὐτὴ κινητοποίησις τῶν ὑπὲρ τὰς ἑξακοσίας χιλιάδας ἀνθρώπων θὰ εὕρῃ τὴν δέουσαν ἀνταπόκρισιν ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν βραβείων Νόμπελ καί, ἐπὶ πλέον, θὰ εὐαισθητοποιήσῃ τοὺς ἡγέτας τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ μεγίστου αὐτοῦ προβλήματος καὶ ἐπίτευξιν τῆς εἰρήνης εἰς τὴν περιοχήν.

Εὐχαριστοῦντες καὶ πάλιν τὴν ὑμετέραν φίλην Ἐντιμότητα διὰ τὴν φιλόφρονα πρόσκλησίν σας κ. Γενικέ, ὑψοῦμεν τὸν κύπελλον καὶ εὐχόμεθα ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου, εὐημερίας καὶ προόδου τοῦ προσφιλεστάτου ἡμῖν ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς προσωπικῆς ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως ὑμῶν καὶ τῆς Εὐγενεστάτης καὶ ἀγαπητῆς εἰς ὅλους συζύγου σας, καὶ καθὼς ἀναχωρεῖτε ὁριστικῶς ἐντὸς ὀλίγων ἑβδομάδων ἐκ Σμύρνης, μετατιθέμενος εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις κέντρον σας, νὰ εἶσθε βέβαιος ὅτι ἀφήνετε ἐδῶ ἀρίστας ἐντυπώσεις καὶ ἀγαθὰς ἀναμνήσεις εἰς πολλοὺς -πολλοὺς ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους συνεργασθήκατε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς ἐν Σμύρνῃ θητείας σας καὶ συμπεριεφέρθητε πρὸς ὅλους μὲ εὐγένειαν, λεπτότητα καὶ διάθεσιν ἐξυπηρετήσεως, μὲ προσήνειαν καὶ χαμόγελο πάντοτε- δι᾿ αὐτὸ καὶ ἀγαπηθήκατε ἀπὸ τὰς τοικὰς ἀρχάς, ἀπὸ τοὺς ἕλληνας καὶ ἀπὸ τοὺς μὴ Ἕλληνας, μονίμους κατοίκους τῆς Σμύρνης καὶ διερχομένους ἐξ αὐτῆς.

Ἀξιωθήκατε.

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Σουηδίας στα Ελληνικά Σχολεία της Στοκχόλμης


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας επισκέφθηκε τα δύο Ελληνικά Σχολεία της Στοκχόλμης το Σάββατο, 23 Ιανουαρίου.

Το πρωΐ του Σαββάτου ο Μητροπολίτης μετέβη αρχικά στο Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης (Grekiska Skolan), συνοδευόμενος από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Απόστολο Παπακώστα. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Σχολείου κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, ο οποίος τον παρουσίασε στους μαθητές και δασκάλους του Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο Μητροπολίτης είχε μία γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση με τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου και των τριών τάξεων του Λυκείου, κατά τη διάρκεια της οποίας ζήτησε να μιλήσουν οι ίδιοι οι μαθητές γιά τις πνευματικές τους αναζητήσεις, τις προσδοκίες τους από την τοπική Εκκλησία και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη ζωή τους. Πριν αναχωρήσει, ο Eπίσκοπος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς γονείς και δασκάλους και να τους συγχαρεί για το μορφωτικό επίπεδο του σχολείου και για την εν γένει πρόοδό του.

Το Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης, γνωστό και ως Σαββατιάτικο, αποτελεί σήμερα βασικό φορέα της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Στοκχόλμη. Ιδρύθηκε το 1966 με στόχο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας στα Ελληνόπουλα της παροικίας. Ο αρχικός αριθμός των μαθητών του ήταν μικρός, περίπου 12-15 μαθητες και απασχολούσε 1 με 2 εκπαιδευτικούς. Σήμερα το σχολείο έχει περί τους 400 μαθητές και απασχολεί 18 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων οι 2 είναι αποσπασμένοι απο την Ελλάδα και οι 16 μισθοδοτούνται από το σχολείο. Η διδασκαλία γίνεται κάθε Σάββατο, αλλά και τα απογεύματα τις καθημερινές σε διάφορες συνοικίες της Στοκχόλμης.

Στη συνέχεια, ο κ. Κλεόπας, συνοδευόμενος από τον πρώην Πρόεδρο του Hellenic School και μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Παπαξάνθη, μετέβη στο εν λόγω σχολείο, όπου τον υπεδέχθησαν η νέα Πρόεδρος κ. Ζωή Παπαϊωάννου, οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι του σχολείου. Έκοψε τη βασιλόπιτα και μίλησε στους μαθητές για την προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου στην ελληνοχριστιανική παιδεία. Είχε, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσει νέους γονείς και να πληροφορηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του σχολείου και την πρόοδο των μαθητών.

Κάλεσε τους μαθητές να επισκέπτονται τακτικά τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου με τους γονείς τους, για να μάθουν για τη θρησκεία τους και τις Ελληνοχριστιανικές παραδόσεις. Τους προέτρεψε να προσεύχονται και να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους με τη σπουδή των Θείων Γραφών και των έργων των Πατέρων της Εκκλησίας.

Το Hellenic School (Ελληνικό Σχολείο) ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2009, έχει περίπου 180 μαθητές, και απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα ή θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Έχει μονάδες εκπαίδευσης στη Στοκχόλμη, τη Σόλνα, την Ουψάλα και την Τούμπα. Διαθέτει 10 έμπειρους εκπαιδευτικούς, με μακρά προϋπηρεσία στη διδασκαλία παιδιών της αλλοδαπής, δύο εκ των οποίων είναι αποσπασμένοι από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, καθώς και 1 δάσκαλο χορού και μια δασκάλα μουσικής. Το Hellenic School προσφέρει εκπαίδευση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), πρωτοβάθμιας (7-14 ετών) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15-18 ετών).

Ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα γίνεται για να σωθεί η Ντένια

Σχόλιο του Βαγγέλη Βανταράκη 

Αυτές τις μέρες η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου γράφει ιστορία. Μια ιστορία που προστίθεται μέσα στις καλύτερες ιστορικές παραδόσεις του τόπου. 

Μια γλυκύτατη κοπέλα του νησιού διαγνώσθηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου στη καρδιά. Το μοναδικό νοσοκομείο που μπορεί να ανταπεξέλθει στη νοσηλεία της βρίσκεται στη Βοστόνη. Τα κόστη για την νοσηλεία της δυσθεώρητα για την οικογένειά της.

Μέσα σε μέρες μετρημένες στα δάχτυλα μια κοινωνία ενεργοποιείται σύσσωμη. Μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφίσες, έντυπα, αναρτήσεις στα σχολεία, σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες, τράπεζες, γυμναστήρια, καφετέριες. Νέοι, παππούδες, γυναίκες, εργαζόμενοι, έμποροι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλοι και όλες στην ενημέρωση και στο μάζεμα χρημάτων. Ξεχωριστή ουρά στη Εθνική τράπεζα για την συλλογή των χρημάτων. Αμέτρητες συγκινητικές στιγμές στις ουρές στους φούρνους, στα πηγαδάκια των καφενείων, στις συζητήσεις των γραφείων, στις αυλές των σχολείων. Σε κάθε σπιθαμή του νησιού συζητιέται το γεγονός με ταυτόχρονη πρακτική υλοποίηση την συλλογή των χρημάτων νοσηλείας της Ντένιας.

Ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα γίνεται για να σωθεί η Ντένια. Η Ντένια πλέον δεν είναι μόνο μια κοπέλα που έχει την ανάγκη μας, η Ντένια έγινε η αδελφή μας, η Ντένια έγινε η κόρη μας, η Ντένια έγινε η εγγονή μας. Η Ντένια δεν έμεινε απλώς μια φίλη ή γνωστή αλλά ταυτίστηκε με καθένα και καθεμία ξεχωριστά. Οι ανάσες των ανθρώπων της κοινωνίας μας συγχρονίστηκαν με το πόνο, η εκτοξευμένη αγάπη, ηφαιστιογενούς μορφή, πυρπόλησε τις καρδιές όλων γιατί ο σκοπός είναι να σωθεί η Ντένια και να σωθούμε και εμείς μέσω της ανάκτησης της υγείας της.

Η Ντένια ταξιδεύει τώρα προς την Βοστόνη και στο ταξίδι της δεν συντροφεύεται μόνο από το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συντροφεύεται από τις ελπίδες, τα όνειρα, τις προσδοκίες μιας κοινωνίας που περιμένει να την δει να επιστρέφει γερή και υγιής από το Γολγοθά που περνάει. Η Ντένια θα νικήσει, γιατί είναι δυνατή και γιατί είναι καθήκον της να νικήσει για όλη την αγάπη που ξεχείλισε το νησί μας για αυτή. 

Μπορεί να ταξιδεύεις τώρα προς την Αμερική, αλλά όλοι μας σκεφτόμαστε την όμορφη επιστροφή σου…

Η απόδοση της εορτής της Υπαπαντής στην Καλαμάτα

Φωτογραφίες: Γιώργος Τσερεφός


Σε κλίμα κατάνυξης και με την παρουσία πλήθους πιστών περατώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις εορτασμού της Παναγίας Υπαπαντής, πολιούχου της Καλαμάτας.

Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος με τη συμμετοχή πλειάδας ιερέων.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης απένειμε τον μεγαλόσταυρο της Ιεράς Μητροπόλεως καθώς κι ευεργετήριο γράμμα σε οκτώ συνταξιούχους κληρικούς για την προσφορά τους στην εκκλησία. Σε πέντε εξ αυτών απένειμε και το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου.

Ακολούθησε Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, ενώ η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε από το θρόνο λιτάνευσης στο μόνιμο θρόνο της.


Ιεραποστολική παρουσία στη γη των Πυγμαίων
Το απόγευμα της Κυριακής, 7ης Φεβρουαρίου 2016, ο Θεοφ. Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον π.Σέργιο Μabelemo και τον κ. Πρόεδρο της Ενοριακής Κοινότητος πόλεως Impfondo, μετέβη στο τροπικό δάσος, όπου κατοικεί η φυλή των Πυγμαίων, η οποία έχει ασπασθεί την ορθόδοξη πίστη.

Μετά από την ευγενική υποδοχή και προσφώνηση του υπεραιωνόβιου αρχηγού της φυλής, ο Επίσκοπος μίλησε απλά για την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και την σπουδαιότητα της μετοχής σε αυτήν. Ακόμη, προσέφερε ικανή ποσότητα αλατιού (για την διατήρηση του κρέατος), σαπουνιού και σπίρτων, υλικών απαραίτητων για τον κυνηγετικό τρόπο ζωής των αυτοχθόνων.

Επίσης, υπέβαλε στον σεβάσμιο αρχηγό το παρακλητικό αίτημα για την κατασκευή ενός ιδιαιτέρου χώρου εντός του καταυλισμού, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής των καταλυμάτων της φυλής, ώστε ο νέος Εφημέριος του Impfondo να επισκέπτεται κάθε μήνα το τροπικό δάσος και να τελεί την Θεία Ευχαριστία εντός αυτού για διευκόλυνση των γηραιότερων Πυγμαίων, που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Το αίτημα έγινε ενθουσιωδώς αποδεκτό από τον αρχηγό, ο οποίος θα μεριμνήσει προς τούτο.

Της επισκέψεως στο τροπικό δάσος προηγήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και το κήρυγμα του θείου λόγου, το πρωί της Κυριακής, στην ενοικιαζόμενη οικία που προσωρινώς χρησιμοποιείται ως χώρος προσευχής έως της περατώσεως των εργασιών ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου-Αγ. Νικολάου. Προς όλους ο Θεοφιλέστατος προσέφερε την έκδοση της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου στην γαλλική, η οποία συνοδεύεται από το Ημερολόγιο έτους 2016 της Ιεράς Επισκοπής.

Τέλος, το πρωί της 8ης Φεβρουαρίου αναχώρησε αεροπορικώς προς Pointe Noire, διά της πρωτεύουσας Μπραζαβίλ.