e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Στιγμές από τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ναό Θείας Αναλήψεως πόλεως Ζακύνθου
Εσπέρας, Τετάρτης 8 Ιουνίου 2016, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄, με τη συμμετοχή ευάριθμων Ιερέων και Διακόνων, εν πληθούση Εκκλησία. Προηγήθηκε η Απόδοση του Πάσχα και το ύστατο για φέτος "Χριστός Ανέστη"! Έψαλε η Χορωδία του Ναού, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Διονυσίου Πόθου. Ομίλησε επίκαιρα ο Μητροπολίτης. Έξω από τον ναό υπήρχαν τα παραδοσιακά λαϊκά εδέσματα: Παστέλια και φ(ρ)υτούρες! Ο Εφημέριος Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Κυπριώτης είχε τα πάντα κατά τάξιν! Εύγε! 
Φωτορεπορτάζ: Σπύρος ΝέγκαςΣυνήλθε για 11η φορά η Ορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση της Μπενελούξ (CEOB)
Βρυξέλλες - Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ ἑνδεκάτην φορὰν εἰς Βρυξέλλας, ες τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 8 Ἰουνίου 2016, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἦσαν ἐπίσης παρόντες ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Γεωργίας), ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τρῳάδος κ. Πέτρος (βοηθὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου -Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὰς ἀντιδράσεις καὶ δηλώσεις τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατόπιν τῶν τραγικῶν γεγονότων τῆς 22ας Μαρτίου εἰς Βρυξέλλας τὰ ὁποῖα ἐστοίχισαν τὴν ζωὴν πολλῶν ἀνθρώπων. Ἐνημερώθηκαν ἐπίσης διὰ τὰς διαθρησκειακὰς συναντήσεις καὶ αὐτὰς μεταξὺ τῶν ἀρχηγῶν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ὑπευθύνων τῆς Βελγικῆς Κυβερνήσεως. Διὰ μίαν φορὰν ἀκόμη οἱ Ἱεράρχαι κατεδίκασαν κατηγορηματικῶς τὰς πράξεις βίας καὶ τὸν θρησκευτικὸν φανατισμὸν ὡς ἀντιβαίνοντα εἰς τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν. Συνεζήτησαν δὲ περὶ τῶν αἰτίων τῶν τρομοκρατικῶν τοῦτων πράξεων καὶ πῶς δύναται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διὰ τῆς ποιμαντικῆς της δραστηριότητος, νὰ βοηθήσῃ τοὺς πιστοὺς νὰ βιώνουν βαθύτερον τὴν πίστιν των καὶ νὰ μὴν παραδίδονται εἰς τὸν φόβον.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἐξήτασαν ἐπίσης τὰς προετοιμασίας καὶ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις σχετικῶς μὲ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ ἀρχίσῃ τὰς ἐργασίας της ἐντὸς ὁλίγων μόνον ἡμερῶν. Ἐξήτασαν τὰς προοπτικὰς, τὰς προσδοκίας ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ λυθοῦν σχετικῶς μὲ τὸ μέγα τοῦτο γεγονός. Οἱ ἐπίσκοποι ἐπληροφορήθησαν μετὰ λύπης τὰς ἀποφάσεις ὡρισμένων κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ μὴν συμμετάσχουν εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον. Ἐν τούτοις, ὅλοι ἐξέφρασαν τὴν εὐχὴν ὅπως ἡ Σύνοδος αὕτη πραγματοποιηθῇ καὶ ἀποτελέσῃ μίαν ἐπιτυχίαν διὰ τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δυνηθῇ δὲ νὰ δώσῃ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον ἕνα ἰσχυρὸν μήνυμα ἑνότητος ἐν τῇ πίστει, ἐλπίδος καὶ χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἐπίσης νὰ ἐνδυναμώσῃ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὸ ἔργον Της ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία καὶ ὁ ἐξαγιασμὸς τοῦ κόσμου. Εἰς τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος μηνὸς Μαΐου ἐτελέσθη Ἐσπερινὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν καὶ ήκολούθησε διάλεξις διὰ νὰ ὑπογραμμισθῇ ἡ σπουδαιότης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὰς δραστηριότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Βέλγιον καὶ εἰς τὴν Ὁλλανδίαν. Ἐνημερώθησαν ἐπίσης καὶ διὰ τὴν εἰσχώρησιν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν μίας ὀλιγαρίθμου σχισματικῆς ὁμάδος τοῦ λεγομένου «Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου».

Ἡ ἑνδεκάτη αὕτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔληξεν τὰς ἐργασίας της διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς χρησίμων πληροφοριῶν ἀναφορικῶς μὲ τὰς δραστηριότητας τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Μπενελούξ.

Ἠ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ἡ προσεχὴς συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ καθωρίσθη διὰ τὴν 24ην τοῦ προσεχοῦς Νοεμβρίου. 

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!... Αντιρρήσεις προς αντιρρησίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Ανωνύμου του Ορθοδόξου [αποκλειστικά για το Νυχθημερόν]

Ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες τα όσα συμβαίνουν αναφορικά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, αφήνοντας κατά μέρος τους τέσσερις-πέντε ζηλωτές -και μάλλον μακριά από την ορθόδοξη θεολογία ευρισκόμενους με βάση τα γραπτά τους- ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδας, και στρέφοντας το ενδιαφέρον μας στο διαφαινόμενο «μοσχοβίτικο τόξο», το οποίο αποτελούν οι Εκκλησίες Αντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας -με την ελπίδα πάντοτε ότι δεν θα κάνει την τελευταία στιγμή κάποια έκπληξη ο πρόσφατα αναγνωρισθείς, καθ’ ον τρόπον αναγνωρισθείς, Αρχιεπίσκοπος Ραστισλάβ-, προσπαθούμε, σαν άλλες Πυθίες, να προβλέψουμε τι θα γίνει τελικά στην Κρήτη σε μια εβδομάδα περίπου από τώρα.
Δεδομένου ότι ΟΜΟΦΩΝΑ οι Προκαθήμενοι αποφάσισαν και συνυπέγραψαν:
  1. την πραγματοποίηση της Συνόδου,
  2. τον τόπο και το χρόνο της συγκλήσεως,
  3. τον Κανονισμό λειτουργίας, καθώς και
  4. τα θέματα και τα σχέδια των προς συζήτηση κειμένων,
έρχεται τώρα το «μοσχοβίτικο τόξο», αρχές Ιουνίου, να εκφράσει την αγωνία του, τον πόνο του και τον καημό του για τη Σύνοδο, για την ενότητα της Εκκλησίας και για το λαό του Θεού -μεταξύ αυτών θέτει και τους νεολαίους-.
Και πρώτα απ’ όλα, για ποιο λαό του Θεού -εκατομμύρια λένε- μας μιλούν; 
* Όταν οι λιγοστοί σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας ναοί τους είναι άδειοι τις Κυριακές, στις δε Πατριαρχικές τους Λειτουργίες -το άριστο στήσιμο των τηλεοπτικών πλάνων των οποίων θυμίζει εκείνα τα πλάνα των προεκλογικών συγκεντρώσεων της δεκαετίας του ’80 στο Σύνταγμα, τότε που τα 1.000 άτομα έδιναν τη δεκαπλάσια εντύπωση στην τηλεόραση- μαζεύουν τον κόσμο με τα δωρεάν πούλμαν από τις γύρω πόλεις και Μητροπόλεις;
* Και κυρίως όταν ο κόσμος των Εκκλησιών τους, αυτός που με εωσφορικό εγωισμό προβάλλεται για την αριθμητική του υπεροχή, αυτός που θα έπρεπε να είναι ο πιστός λαός του Θεού των Τοπικών Εκκλησιών τους -ακατήχητος, δεισιδαίμων και αδιάφορος εδώ και δεκαετίες δείχνει- τους έχει γυρίσει τις πλάτες, μάλλον περιπλανώμενος στα γνωστά – άγνωστα κακόφημα νυκτερινά σοκάκια της Ευρώπης (για του λόγου το αληθές, αρκεί κάποιος να αναλογισθεί τη φήμη που έχουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη οι Ρωσίδες και οι Γεωργιανοί); 

Μα σε ποιους απευθύνονται; Μας έχουν για μωρούς; Νομίζουν ότι δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει με το «μοσχοβίτικο τόξο» και την παγκόσμια νέα πολιτική κατάσταση πραγμάτων που κάποιος “Αυτοκράτορας” μάλλον θέλει να επιβάλει και στον εκκλησιαστικό χώρο; Ακόμη και ορισμένοι μέχρι χθες φιλορώσοι -πλην ευγενείς- κληρικοί και λαϊκοί έχουν πλέον αρχίσει να καταλαβαίνουν το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες της πονεμένης Ορθοδοξίας...

Έλεος πια!

Ήρθε η ώρα να αναλάβει και πάλι τη δράση του ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ -ο Κωνσταντινουπόλεως, ναι, καλά καταλάβατε, ο Οικουμενικός, αυτός για τον οποίο λες τη λέξη «Πατριάρχης» και γεμίζει το στόμα σου, είτε ονομάζεται Βαρθολομαίος, είτε Αθηναγόρας, είτε Φώτιος, είτε Ιωακείμ ο Γ΄! Και στη Σύνοδο του Ιουνίου, την Αγία και Μεγάλη, να βάλει το δάκτυλό Του «εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων» της Εκκλησίας. Να αναλάβει δράση. Από εκείνες τις οποίες μόνον ο Πάνσεπτος Οικουμενικός Θρόνος -που έχει την φαρέτρα του πάντοτε γεμάτη από αγάπη- μπορεί να αναλάβει. Να παραμερίσει για λίγο τα κείμενα, τα προγράμματα και τα σχέδια, στη διαμόρφωση των οποίων εξάλλου το αρνούμενο να συμμετάσχει «μοσχοβίτικο τόξο» είχε πρωτεύοντα ρόλο. Και, απαλλαγμένος πλέον από τα βαρίδια του ψευτομπαρόκ παρελθόντος της Εκκλησίας, να ρίξει «ἔλαιον καὶ οἶνον» στις πληγές της Ορθοδοξίας. Και να τις γιατρέψει... Οι πληγές της Ορθοδοξίας που αφορούν εκατομμύρια Ορθοδόξους. Οι πληγές της Ορθοδοξίας που η γιατρειά τους θα δώσει «Ἀνάστασιν καί Πασχάλιον Χαράν» σε εκατομμύρια πιστούς. Οι πληγές της Ορθοδοξίας, αυτές που το «μοσχοβίτικο τόξο», για λόγους εξουσίας και μόνο, δημοσίως αρνείται ακόμη και να τις παραδεχτεί: «ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε»... 

Να, τι θα πρέπει να λύσει πρώτα απ’ όλα -πια- και δίχως ίχνος φυλετισμού, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, προεδρεύοντος του κατεξοχήν ΠΡΩΤΟΥ της Ορθοδοξίας, όπως είχε βροντοφωνάξει πριν λίγα χρόνια ο αείμνηστος Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος, -και όχι του πέμπτου που θα ήθελε να φανεί πρώτος-, του πρώτου Διακόνου της Ορθοδοξίας, του Καλού Σαμαρείτη της Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου:
  1. Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Ουκρανίας,
  2. Το εκκλησιαστικό ζήτημα των Σκοπίων, και
  3. Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αμπχαζίας.
Μαζί με αυτά, καλό είναι να δει και πάλι τον Τόμο της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, εκεί που γράφει ότι οι Σαρακατσάνοι της περιοχής του Σλίβεν δεν υπάγονται στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Και -με απόφαση Οικουμενική τώρα πια- ας το κάνει πράξη! Ας σωθούν, τουλάχιστον, οι Σαρακατσάνοι... 
Ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης, πριν από αρκετούς αιώνες, κρύφτηκε, προκειμένου να μη συμμετάσχει στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο. Όμως η Σύνοδος έγινε και πέτυχε! Και ας έλειπε ο ένας από τους μόνο πέντε τότε Προκαθημένους! Σήμερα, ο συνονόματος διάδοχός του στον Θρόνο του αποστόλου Πέτρου πράττει ακριβώς το ίδιο. Αμφότεροι μένουν στην ιστορία. Όχι όμως για τη στάση τους απέναντι στη σύγκληση της Συνόδου. Μένουν στην ιστορία διότι αποτελούν ζωντανό παράδειγμα ότι Μεγάλες Σύνοδοι, όπως του 431 έτσι και του 2016, δεν αποτελούν καλοστημένες παραστάσεις με προειλημμένες αποφάσεις. Οι Μεγάλες Σύνοδοι, καθοδηγούμενες από την αέναο δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, οδηγούν την Εκκλησία στην Αλήθεια και στην Ενότητα! Ακόμη και μέσα από τα σχίσματα που πάντοτε επακολούθησαν κάθε Οικουμενική ή Μεγάλη Σύνοδο! Εξάλλου, τα σχίσματα των Εκκλησιών, όπως και τα διαζευκτήρια, αποτελούν, πρώτα απ’ όλα, την τελική επιβεβαίωση της διάστασης, της ψυχρότητας και της απομάκρυνσης των καρδιών... 
Όμως η Εκκλησία συνεχίζει -κυρίως μετά τα σχίσματα- την πορεία της ενωμένη, με βάση την Αλήθεια των Συνόδων!
Αυτή την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θέλουμε να δούμε σε μερικές ημέρες!
Αυτή την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο έχει ανάγκη η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ! 

Ψήφισμα της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο