e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Χριστούγεννα 2016 (7.1.2017) στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


Α´. Η ΕΝ Τῌ ΠΑΡΑΜΟΝῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΟΫΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ

Συμφώνως πρός ἀρχαιοτάτην παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀπό τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνος ἡ ἑορτή τῆς κατά σάρκα Χριστοῦ Γεννήσεως ἑωρτάσθη εἰς τήν Βηθλεέμ, τήν πόλιν Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οὕτω, τήν Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/ 6ην Ἰανουαρίου 2017, μετά τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἡ Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, τῶν κωδώνων κρουομένων, τῇ προπορεύσει τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων κατηυθύνθη διά τήν πύλην τοῦ Δαυίδ. Ἐνταῦθα, τά μέλη τῆς συνοδείας ἐπεβιβάσθησαν ὀχημάτων καί τῇ προπορεύσει Ἀστυνομικῆς συνοδείας μετέβησαν εἰς τήν μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.


Ἐνταῦθα προϋπήντησαν τόν Μακαριώτατον οἱ Δήμαρχοι τῶν πόλεων Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας καί οἱ συνεργάται αὐτῶν καί ἡ Ἰσραηλινή Στρατιωτική Διοίκησις τῆς περιοχῆς Κφάρ Ἐτζιόν.Ἠκολούθησε ἡ προσκύνησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν καί τό κέρασμα.

Εὐθύς ἀμέσως, τῶν Ἰσραηλινῶν ἱππέων προπορευομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐσυνέχισε διά τό σύνορον τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ. Διελθοῦσα τοῦτο, ἐσυνέχισε τῇ προπορεύσει τῶν Παλαιστινίων μοτοσυκλετιστῶν καί ἐν βραδεῖ αὐτοκινητικῷ ρυθμῷ, λόγῳ τῆς προπορεύσεως τῶν Προσκόπων, τοῦ πλήθους τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ, ζητοῦντος τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ἔφθασεν εἰς τήν πλατεῖαν τῆς Βηθλεέμ.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ἐνδεδυμένων, καί τῶν ἐγγάμων Πρεσβυτέρων τοῦ Πατριαρχείου τῶν ὁμόρων κωμῶν τῆς Βηθλεέμ, τῆς Δημάρχου τῆς Βηθλεέμ, τοῦ Νομάρχου, τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Προσκόπων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τοῦ λοιποῦ Προξενικοῦ προσωπικοῦ, καί τῆς καθηγητρίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, καί ἀθρόου λαοῦ.

Ἀπό τῆς πλατείας τῆς Βηθλεέμ, ἅμα τῇ Πατριαρχικῇ ὑποδοχῇ, ἐγένετο ἡ εἴσοδος διά τῆς αὐλῆς εἰς τήν Βασιλικήν.

Ἅμα τῇ εἰσόδῳ, τοῦ Ἕλληνος Προξένου ἱσταμένου δεξιά καί τῆς Δημάρχου τῆς πόλεως Βηθλεέμ ἀριστερά, ἡ συνοδεία κατηυθύνθη εἰς τόν χῶρον ἔμπροσθεν τοῦ εἰκονοστασίου, ἐκεῖθεν δέ στραφεῖσα δεξιά πρός τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κατῆλθεν εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ἐνταῦθα ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ. Ἀλβανοῦ καί τῆς χορῳδίας ἀραβιστί ἔλαβε χώραν ἡ κάθοδος καί ἡ Προσκύνησις εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, ἀκολούθως δέ διά τῆς βορείου πύλης ἡ ἄνοδος εἰς τό παρεκκλήσιον, ᾧ χρῶνται οἱ Ἀρμένιοι καί ἡ στάσις εἰς τό Καθολικόν ἔμπροσθεν τοῦ Ἁγίου Εἰκονοστασίου.

Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων μετά τῶν θυμιαμάτων αὐτῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, αἱ ὁποῖαι καί κατέληξαν διά τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατά τό καθεστώς τήν 3.30 μ.μ. ὥραν.

Ἀκολούθως διά τῆς πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου ἐγένετο ἡ ἄνοδος εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἔνθα παρετέθη νηστήσιμος τράπεζα.

Τό ἑσπέρας περί τήν 7.00 μ.μ. ὥραν ἡ Α.Θ.Μ. παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν καί ἄλλων Παλαιστινίων Κυβερνητικῶν ἐξ Ἰορδανίας, καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων κ. Μπίσερ Χασάουνε.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἑόρτια δῶρα καί προσεφώνησε τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, κ. Μαχμούτ Ἀμπάς.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», (Λουκ. 2,14),

εἶναι τό μεγάλο καί διαχρονικόν μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων γενικώτερον καί τῆς πόλεως τῆς Βηθλεέμ εἰδικώτερον. Τό μήνυμα τοῦτο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν φωνήν τῆς θείας Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται εἰς τάς μεγάλας προσδοκίας τῶν ἀδικουμένων καί ἀδυνάτων ἀνθρώπων.

Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ εἰρήνη χωρίς δικαιοσύνην. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας χαρακτηρίζει τήν εἰρήνην ὡς ἔργον τῆς δικαιοσύνης. «Ἔσται τά ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη», (Ἡσ. 32,17).

Εἰς τό πρόσωπό σας, κ. Πρόεδρε, ἀναγνωρίζεται διεθνῶς «ὁ πεινῶν καί διψῶν τήν δικαιοσύνην», (Ματθ. 5,6), ὁ πολιτικός ἡγέτης τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Τήν ἀλήθειαν ταύτην ἐπεβεβαίωσεν μέ τόν πλέον δυνατόν τρόπον ἡ πρόσφατος ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡ ὁποία καταγγέλλει τήν πολιτικήν τῶν ἐποικιστῶν εἰς τά κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Παλαιστίνης.

Γνωρίζωμεν, κ. Πρόεδρε, ὅτι τοῦτο ἦτο προσωπική ἐπιτυχία τῶν προσπαθειῶν ὑμῶν καί τῶν συνεργατῶν σας. Ἐπιτρέψατε μας, νά σᾶς συγχαρῶμεν. Σύμφωνα μέ τάς ἀρχάς τῆς Ἀβρααμικῆς θρησκείας καί δή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἐν τῷ Σπηλαίῳ τῆς Βηθλεέμ γεννηθέντος διά Πνεύματος Ἁγίου ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας Θεοῦ Λόγου τοῦ Χριστοῦ, τό ἱερόν ἀγαθόν τῆς εἰρήνης εἶναι καρπός τῆς ἀληθείας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης.

Αὐτό τοῦτο ἀκριβῶς τό γεγονός ἑορτάζομεν σήμερον. Αὐτό τοῦτο τό γεγονός πανηγυρίζουν Χριστιανοί καί Μουσουλμᾶνοι, οἱ ὁποῖοι συναποτελοῦν καί συνθέτουν τόν Παλαιστινιακόν λαόν καί τήν Κυβέρνησιν αὐτοῦ ὑπό τήν σοφήν ἡγεσίαν τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, κ. Πρόεδρε.

Τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα εἶναι ἱστορικοί τόποι συναντήσεως Οὐρανοῦ καί γῆς, Θεότητος καί ἀνθρωπότητος εἶναι αὐτά, τά ὁποῖα ἐγγυῶνται τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν τῶν πιστῶν τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ.

Εἶναι αὐτά τά ὁποῖα διεμόρφωσαν διά μέσῳ τῶν αἰώνων τήν μοναδικήν κουλτούραν τῆς πολυπολιτισμικῆς, πολυεθνικῆς καί διαθρησκειακῆς ταυτότητος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἰδιαιτέρως τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἀλλοιώσεως τοῦ ἄτυπα ὑφισταμένου τούτου Καθεστῶτος θα θεωρηθῇ ὡς ἔλλειψις σεβασμοῦ πρός τόν Θεόν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, (Β΄Κορ. 13,11).

Κύριε Πρόεδρε, ἡ μεθ’ ἡμῶν παρουσία ἀποτελεῖ ἀδιάψευστον μαρτυρίαν τῶν ἀγαθῶν καρπῶν τῆς ἱστορικῆς καί ἱερᾶς συνθήκης τοῦ Μεγάλου Χαλίφου Ὀμάρ Ἴμπν Χατάμπ καί τοῦ προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Σωφρονίου. Ἡ ἱερά αὐτή συνθήκη δέν εἶναι ἱστορικόν παρελθόν, ἀλλά ζωντανόν παρόν καί φάρος φωτεινός ἐν μέσῳ τῶν δοκιμασιῶν καί ταραχῶν καί συγχύσεων ἐν τῷ πελάγει τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἰδιαιτέρως τῆς περιοχῆς ἡμῶν. Ἡ δέ Βηθλεέμ καί τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Εἰρήνης καί τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης εἶναι ὁ εὔδιος λιμήν, εἰς τόν ὁποῖον μέ κυβερνητικήν δεξιότητα, σύνεσιν καί σοφίαν ἔχετε πλέον ὁδηγήσει τό σκάφος τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Κράτους τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ.

Ἔτη Πολλά καί Εἰρηνικός ὁ Νέος Χρόνος.

B´. ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Τήν 10.30’ μ.μ. τῆς Παρασκευῆς, 24ης Δεκεμβρίου/ 6ης Ἰανουαρίου 2017, ἤρξατο ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων διά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου. Πρός τοῦτο ἐγένετο ἐπίσημος εἴσοδος τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν Βασιλικήν ἀπό τῆς νοτίου πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ὁ ὁποῖος ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἀνέγνωσε τόν Προοιμιακόν ψαλμόν, ἐν ᾧ οἱ ψάλται Πρωτοψάλτης Ἁρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος δεξιά ἑλληνιστί καί ἡ χορῳδία τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Σαμούρ Λῶρενς ἀριστερά ἀραβιστί ἔψαλλον τά τροπάρια τοῦ Ὄρθρου.

Περί τήν 11.30 μ.μ. ὥραν ἀφίχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἔψαλε τάς Καταβασίας «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε», «ἔλαβε καιρόν» καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἔνθα ἔλαβε χώραν ὁ ἀδελφικός Ἀρχιερατικός ἀσπασμός καί οἱ ἱερεῖς ὁμοίως «ἔλαβον καιρόν».

Τούτων τελεσθέντων περί τήν 12.00´ μεσονύκτιον ὥραν, ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθεν ἀπο τῆς πύλης τοῦ Ἱεροῦ καί ἔχων δεξιάν Αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ἐξοχώτατον κ. Μαχμούτ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον ἀριστερά, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων καί τῶν Κυβερνητικῶν καί Προξενικῶν ἐκπροσώπων καί ἀθρόου Ὀρθοδόξου λαοῦ συμμετέχοντος ἐν προσευχῇ κατῆλθεν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».

Ἐνταῦθα τῶν Ἀναβαθμῶν ψαλέντων, ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική Περικοπή τῆς τοῦ Χριστοῦ κατά σάρκα Γεννήσεως ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου». Μετά τό Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί ἀραβιστί ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὑπευθύνου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά ἀραβικά Μ.Μ.Ε., ὁ δέ Μακαριώτατος εἰς τό Μήνυμα Αὐτοῦ, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους,  ἰδιαιτέρως ὑπεγράμμισε τά κάτωθι: “τῷ δέ Προέδρῳ τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους Ἐξοχωτάτῳ κ. Μαχμούδ Ἀμπᾶς – Ἀμποῦ Μάζεν, εὐχόμεθα ὑγιείαν, δύναμιν, εὐστάθειαν καί εὐόδωσιν ὅλων τῶν ὑπέρ τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ ἐνεργειῶν Αὐτοῦ, εὐχαριστοῦμεν δέ Αὐτῷ διά τήν τιμήν τῆς παρουσίας Αὐτοῦ εἰς τήν ἡμετέραν ἑορτήν καί δι᾽ ὅσα προνοεῖ καί κήδεται ὑπέρ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆ”. 

Ἠκολούθησε ἡ προσκύνησις εἰς τόν ἀστέρα καί τήν φάτνην καί ἡ ἄνοδος ἀπό τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ λιτανεία τρίς διά τῶν κλιτῶν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων καί κατέληξεν εἰς τό μέσον τῆς Βασιλικῆς, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις.

Ἠκολούθησεν ὁ Ὄρθρος, τοῦ Μακαριωτάτου ψάλλοντος τήν Θ´ ᾨδήν, οἱ Αἶνοι, ἡ Δοξολογία καί ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί Ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί ἄλλων Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων ἐν μέσῳ πλήθους ἀθρόου πιστοῦ λαοῦ αἰνοῦντος καί δοξολογοῦντος τόν Θεόν. Τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἔληξεν εἰς τάς 3.30π.μ. τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων, 25ης Δεκεμβρίου 2016/ 7ης Ἰανουαρίου 2017.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς Μονῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος περέθεσε πλουσίαν τράπεζαν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: