e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Η εορτή της Θείας Αναλήψεως 2017 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ . Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 25ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.
Ἐκκλησιάσθησαν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, ἐξ Ἐσθονίας, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν καί μαθηταί Δημοτικῶν Σχολείων ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βαρβάρας Κεραμετσίδου, Διδασκαλίσσης.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, Παναγιώτατος καί σεπτῇ προτροπῇ Αὐτοῦ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού καί ἐξ Ἀμερικῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Νιάκαρος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ καθ᾿ ἥν οἱ μαθηταί ἀνέγνωσαν ποιήματα καί Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεχάρη αὐτούς.
* * *

Α .Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, παρουσιάσαντα τῷ Πατριάρχῃ τόν ὑπ᾿ αὐτοῦ πρότριτα χειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ὑπηρετοῦντα ἐν τῇ ὡς ἄνω Μεγαλωνύμῳ Κοινότητι.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἁγίου Νικολάου Χάλκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ Λιάπην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σαββίνας Κατσαμπούρη, λαβόντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις των ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, μετά τοῦ παρανύμφου των Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, πρῴην Βουλευτοῦ.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ κύκλου διαλέξεων Βυζαντινῆς Ἱστορίας μέ θέμα « ἐπίδραση τῆς Βυζαντινῆς Κωνσταντινούπολης στόν ὑπόλοιπο κόσμο», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 25ην Μαου.