e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018

Χριστούγεννα 2017 (7.1.2018) στη Βηθλεέμ [φωτογραφίες + video]


Τήν Κυριακήν, 25ην Δεκεμβρίου 2017/ 7ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, συμφώνως ἀρχαιοτάτῃ παραδόσει καί τάξει εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ, τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως καί τό Θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ἡ ἑορτή ἤρχισε διά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, ἀπό τήν 10.30 μ.μ. ὥραν τῆς νυκτός τῆς προηγουμένης ἡμέρας τῆς Παραμονῆς, 24ης Δεκεμβρίου 2017/ 6ης Ἰανουαρίου 2018, ἅμα τῆ εἰσόδῳ ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου καί τῇ ἐκεῖ ὑποδοχῇ τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου.

Ἀπό τοῦ Καθίσματος τοῦ Ὄρθρου «Δεῦτε Ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἤρξατο ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης ἡ ἐπίσημος κάθοδος πρός τό Ἅγιον Σπήλαιον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἔχοντος δεξιά Αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν, ἀριστερά τόν Ἀντιπρόσωπον τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα ΙΙ Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς Ἰορδανίας κ. Ghaleb Zu’bi, τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον τόν Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Χάννα Ἀμῆρε, τόν Ὑπουργόν Διοικήσεως κ. Ζιγιάντ Μπάντακ καί ἄλλους ἀξιωματούχους τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους καί ἔνθεν καί ἔνθεν ἄλλους κυβερνητικούς καί ἀστυνομικούς παράγοντας τῆς πόλεως τῆς Βηθλεέμ, διπλωματικούς ἀντιπροσώπους κρατῶν, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων καί προπορευομένων.

Ἅμᾳ τῇ καθόδῳ εἰς τό Σπήλαιον ἐψάλησαν οἱ Ἀναβαθμοί καί ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς Γεννήσεως καί τό Πατριαρχικόν Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἑλληνιστί καί ὑπό τοῦ Ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἀραβικά Μ.Μ.Ε. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἀραβιστί.

Μετά τοῦτο ἠκολούθησεν ἡ προσκύνησις εἰς τόν τόπον τῆς Γεννήσεως καί εἰς τήν ἁγίαν Φάτνην.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος ἀπό τῆς βορείου Πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τῆς Βασιλικῆς διά μέσου τῶν βορείων καί νοτίων κλιτῶν αὐτῆς καί ἐν τέλει ἡ κατάληξις αὐτῆς εἰς τό Μέσον τῆς Βασιλικῆς καί ἡ δέησις.

Τῆς δεήσεως ἀναπεμφθείσης, ἤρξατο εἰς τό Καθολικόν ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Πρεσβυτέρων τοῦ Πατριαρχείου καί Ἱερέων ἄλλων ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί καί ἀριστερά τῆς χορῳδίας τῆς Βηθλεέμ ἀραβιστί ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ τῇ συμμετοχῇ πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ Ρωσσίας, Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Οὐκρανίας καί ἄλλων χωρῶν καί ἐντοπίων προσκυνητῶν ἐν κατανύξει, τῇ τιμητικῇ  παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῆς Προξένου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα.

Εἰς τό ἅγιον Σπήλαιον ἐτελεῖτο ὁμοίως θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρετέθη τράπεζα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου πρός εὐφροσύνην τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί ἄλλου λαοῦ καί πρός δόξαν Θεοῦ, τοῦ καταστήσαντος δυνατήν καί εὐλογήσαντος τήν ἑορτήν ταύτην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Δεν υπάρχουν σχόλια: