e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στο Φανάρι + άλλα νέα της 13ης Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (C.E.C.), ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Θεοφιλ. Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου κ. Christopher Hill, Προέδρου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῆς Εὐλαβ. κ. Karin Burstrand, Ἀντιπροέδρων, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen, Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 13ης Ἀπριλίου, ἐκ Λιβάνου καί ὑπεδέχθη αὐτούς ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων, ὅστις καί προέπεμψεν αὐτούς αὐθημερόν τό ἀπόγευμα. 

Οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, τῆς συζητήσεως περιστραφείσης περί τήν ἐπί θύραις Γεν. Συνέλευσιν τοῦ C.E.C. εἰς Novi Sad Σερβίας, μεταξύ 28ης Μαΐου καί 6ης Ἰουνίου, καθ’ ἥν προσεκλήθη τιμητικῶς νά ὁμιλήσῃ ὁ Πατριάρχης, καί παρεκάθησαν εἰς γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 

* * * 

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 13ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος καί παρηκολούθησε τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου, τοῦ Δήμου Ρόδου καί τοῦ ᾨδείου «A. Corelli» ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπραγματοποιήθη ἡ παρουσίασις τοῦ ἔργου «Θεοφάνης ὁ Ἕλληνας, θεμελιωτής τῆς Ρωσσικῆς Ἁγιογραφίας», εἰς πρωτότυπον σύνθεσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα Καρατζιᾶ, Καλλιτέχνου. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Basatemir, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
-Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, Οἰκονόμον τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος.
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χρῆστον Οἰκονομόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέου Σουλίου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Ἀντιπρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ) - Ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Ἐπικ. Καθηγητρίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ καί Καποδιστριακῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Σαββάκη, Μουσικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: