e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 8 Απριλίου 2018

Ανάσταση, Πασχαλινή λειτουργία και Εσπερινός της Αγάπης 2018 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Μετά λαμπρότητος, ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

[Φωτογραφίες: Yani Kayakopan]

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δι’ οὗ, μεταξύ ἄλλων, ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησίν Του διά τό γεγονός ὅτι αἱ Ἁρμόδιαι Ἀρχαί ἀπεδέχθησαν τό αἴτημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὥστε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ἐκ προσώπου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, νά ἐπισκεφθῇ κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τούς δύο κρατουμένους ἐν Ἀδριανουπόλει Ἕλληνας Ὀρθοδόξους στρατιωτικούς, Δημήτριον καί Ἄγγελον, διά νά τούς μεταφέρῃ τόν Πασχάλιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη» και διά νά τούς διαβιβάσῃ τόν ἀσπασμόν καί τήν στοργήν αὐτῆς, ὁμοῦ μετά τῆς εὐχῆς της ὅπως σύντομα ἐπιστρέψουν εἰς τάς οἰκογενείας καί εἰς τά καθήκοντά των.

Ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ προσώπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐνδοξ. κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, Ταξίαρχος, Ἀκόλουθος Ἀμύνης παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί πολλῶν Σλαυϊκῶν Χωρῶν.


Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 8ης Ἀπριλίου, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Rubén Tierrablanca, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου Vağarşag Sargavak Seropyan, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Dimitrov, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Στάρας Ζαγόρας, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, οἱ Ἐντιμ. Γεν. Πρόξενοι κ. Andrey Podelyshev, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, καί κ. Evgeny Minich, τῆς Λευκορωσσίας, ἡ Εὐγεν. κ. Barbara Thomas, ἐκτελοῦσα χρέη Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας Ἐντιμ. κ. Marin Nakov.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά. Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Διπλωματῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πλεῖστοι δέ αὐτῶν παρεκάθησαν καί εἰς τήν ἑόρτιον πασχάλιον τράπεζαν.

* * *

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: