e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

"Είναι δικαίωμά της να λάβει το καθεστώς της Αυτοκεφαλίας η Ουκρανία" και "δεν μας τρομάζουν οι απειλές", είπε Βαρθολομαίος [video]


Πρωί Κυριακής Α΄ Λουκά, 23.9.2018, στον Ναό του χθες εορταζομένου Αγίου Φωκά, Ορτάκιοϊ (Μεσαχώρου). Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης απένειμε το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου στον Εφημέριο του εν λόγω Ναού π. Ευαγγέλου Γρηγοριάδη. 
     Ο Πατριάρχης του Γένους, ομιλώντας προς τους συνεορταστές, επεσήμανε με έμφαση: 
     "Η Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας είναι η νεωτέρα των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανεκήρυξεν Αυτοκέφαλον το 1998. Τώρα είναι η σειρά της Ουκρανίας, η οποία θα λάβει το καθεστώς της Αυτοκεφαλίας εν ου μακρώ χρόνω ελπίζω, παρά τας υπαρχούσας αντιδράσεις, και τούτο θα γίνει διότι είναι δικαίωμά της. Είναι δικαίωμά της να λάβει το καθεστώς της Αυτοκεφαλίας και από την άλλη πλευρά είναι δικαίωμα, και μάλιστα αποκλειστικό δικαίωμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, να χορηγεί το Αυτοκέφαλον, όπως το εχορήγησε σε όλες τις νεώτερες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αρχής γενομένης από της Ρωσίας, τον 16ο αιώνα, και μέχρι της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας, όπως είπα προηγουμένως. Δεν μας τρομάζουν οι απειλές. Πρόσφατα είπα σε μια ομιλία μου ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ούτε απειλεί ούτε απειλείται, αλλά προχωρεί σταθερά, εκπληρώνοντας την από των ιερών κανόνων αποστολήν του και εκπληρώνοντας και σεβόμενον τα προνόμια, τα οποία του παρεχώρησαν οι κανόνες Οικουμενικών Συνόδων. Αυτούς τους κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων και τα προνόμια που έδωσαν αι Σύνοδοι αυταί εις την Πρωτόθρονον Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, δεν τα απεμπολούμε. Τα σεβόμεθα, τα τηρούμεν και θα τα υλοποιήσωμεν και εν προκειμένω στην περίπτωση της Ουκρανίας και όπου αλλού χρειαστεί". ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Σεπτεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Σαμαρτζῆ, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλβετίας, ἐξ Αὐστραλίας, ἐκ Τσεχίας, ἐκ Μ. Βρεταννίας καί ἐξ Ἀθηνῶν. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Θεολόγον, τονίσας ὅτι ἡ προσγενομένη τῷ νεοχειροθετηθέντι τιμή ἀντανακλᾶ καί πρός ἅπαντας τούς Κληρικούς, τούς διακονοῦντας ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ, ἐνῷ ἐξῇρε τήν ἀφωσιωμένην καί εὐσυνείδητον διακονίαν τοῦ π. Εὐαγγέλου εἰς τό γεώργιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπαινέσας αὐτόν διά τήν δημιουργίαν ὑποδειγματικῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας καί διά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν τῶν θεολογικῶν αὐτοῦ σπουδῶν. 

Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ νεοχειροθετηθείς π. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος, ἀφοῦ συνεχάρη τόν ἅγιον Μυριοφύτου καί τά περί τόν κ. Πρόεδρον ἔντιμα μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τό ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἀνακαινιστικόν καί ποιμαντικόν ἔργον, μέ πρόσφατον παράδειγμα τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐξωραϊστικῶν ἐργασιῶν ἐν τῷ Κοιμητηριακῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Μεσαχώρου, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῶν προσκυνηματικῶν Πατριαρχικῶν Ἱεραποδημιῶν εἰς τήν ἁγιοτόκον περιοχήν τῆς Μαύρης Θαλάσσης, μέ ἑπόμενον προορισμόν Του τάς περιοχάς δυτικῶς τῆς Τραπεζοῦντος, ἐν αἷς καί ἡ Ἐπισκοπή Σινώπης, ἔνθα διηκόνησεν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φωκᾶς. 

Τέλος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας, εἶπεν ὅτι ἡ Χώρα του συντόμως καί δικαιωματικῶς θά λάβῃ τό καθεστώς τῆς αὐτοκεφαλίας, παρά τάς ὑπαρχούσας ἀντιδράσεις, μή παραλείψας νά τονίσῃ μετ’ ἐμφάσεως τό ἀποκλειστικόν καί ἀπαράγραπτον δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν χορήγησιν τῆς αὐτοκεφαλίας, ὡς τοῦτο ἐφηρμόσθη ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς ἁπάσας τάς νεωτέρας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί μέχρι τῆς νεωτέρας Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰορδάνην Κρικέλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πολυξένης, τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνας Ἀναστασοπούλου, ἐκ Μελβούρνης, καί τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εἰρήνης Ἀγγελάκη, Νηπιαγωγοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Jan William Drnek, Φωτογράφον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Jan, Διευθυντοῦ Κινηματογράφου, Václav Cilek, Γεωλόγον, καί Jan Zákostrlecky, Ἀρχιτέκτονα, καί τήν Εὐγεν. κ. Tereza Knanerova, ἐκ Τσεχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: