e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Σχόλιο Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου για τέλεση Λειτουργίας στο Belek από ρώσο Ιερέα με την υποστήριξη του Ρωσικού Προξενείου της Αντάλιας


Η Ορθόδοξη Εκκλησία απ' αρχής λειτουργεί βάσει των Ιερών Κανόνων, που έχουν θεσπισθεί από τους Αγίους Αποστόλους και τους Θεοφόρους Πατέρες των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων. Η υπακοή και η τήρηση των Ιερών Κανόνων της Μιάς Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας από όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς είναι υποχρεωτική.

Οι Ιεροί Κανόνες, λοιπόν, απαγορεύουν στους Κληρικούς κάθε βαθμίδος “να μεταβαίνουν από τη δική τους Επαρχία σε άλλη και να ιερουργούν σε πόλεις, που δεν ανήκουν σε αυτούς. Αν δε, αποδειχθεί ότι κάποιος έκανε κάτι τέτοιο να καθαιρείται”. (Κανών 35ος Αγίων Αποστόλων, Κανών 3ος της Σαρδικής που επικυρώθηκε με τον 2ο Κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου κ.ά.)

Για να γίνει κατανοητόν πόσο σημαντικό θεωρεί η Εκκλησία το θέμα αυτό, δηλαδή το να μη πηγαίνει ένας κληρικός να λειτουργεί σε άλλη Επαρχία χωρίς την άδεια του οικείου Επισκόπου, αρκεί να αναφερθεί ότι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν μεταβαίνει εκτός Κωνσταντινουπόλεως σε άλλη Μητρόπολη, ακόμη και της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χωρίς την συγκατάθεση ή πρόσκληση του οικείου Μητροπολίτου!

Και μόνον από αυτό κάθε λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται πόσο βαρύ παράπτωμα είναι ένας ιερέας από άλλο Πατριαρχείο (της Μόσχας, εν προκειμένω) να τολμήσει να λειτουργήσει στο Βelek, το οποίο υπάγεται στην Επαρχία Ατταλείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χωρίς να έχει ζητήσει την κανονική άδεια του οικείου Μητροπολίτου.

Όλα αυτά τα χρόνια σε όλους τους ιερείς του Πατριαρχείου Μόσχας, που επικοινώνησαν μαζί μου, με χαρά δώσαμε την άδεια να λειτουργήσουν στους ιερούς ναούς μας στην Αντάλια και Αλάνια.

Και ο ο ρώσσος ιερέας, που επιθυμεί να λειτουργήσει την 22α Δεκεμβρίου  στο Belek θα έπρεπε να μας ζητήσει, όπως είναι υποχρεωμένος, την άδεια να λειτουργήσει. Καθώς φαίνεται, όμως, δεν έχει τέτοια διάθεση. Και επειδή αισθάνεται ότι δεν έχει τη δύναμη να διαπράξει αυτή την αντικανονική ενέργεια μόνος του, ζήτησε την στήριξη του Ρωσσικού Προξενείου της Αττάλειας, αν, βεβαίως, η ανακοίνωση στο διαδίκτυο είναι ακριβής.

Αλλά αυτό, αν πράγματι συνέβη, καθιστά τον ρώσσο αυτόν ιερέα παραβάτην και ενός άλλου Ιερού Κανόνα: του 30ού των Αγίων Αποστόλων που ορίζει: “Εάν ένας Επίσκοπος (συμπεριλαμβανομένων και των ιερέων)  χρησιμοποιήσει κοσμικούς άρχοντες (πολιτικούς, κρατικούς κλπ.) για να καταλάβει μίαν  εκκλησίαν (για να ιερουργήσει σε αυτήν) να καθαίρεται και να αφορίζεται και αυτός και όσοι θα είναι σε επικοινωνία μαζί του”.

Τα υπενθυμίζουμε αυτά, για να προφυλάξουμε από μεγάλο ολίσθημα τον όποιον ιερέα σκοπεύει να τελέσει Θεία Λειτουργία στα όρια της Επαρχίας μας, περιφρονώντας  τον τοπικό Μητροπολίτη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά παράβασιν των Θείων καί Ιερών Κανόνων και των Αποφάσεων των Αγίων  Αποστόλων και όλων των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων της Αγίας μας  Εκκλησίας.

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί μας στην Αττάλεια και τα περίχωρα έχουν καθαγιασμένον ναόν και κανονικό Ιερέα, όπου κανονικά λειτουργούνται όλα αυτά τα χρόνια. Ας μη προσπαθούν μερικοί να διασπάσουν την εκκλησιαστική τους ενότητα και να προκαλέσουν σχίσμα, διότι κατά την ημέρα της Παγκόσμιας Κρίσης η ευθύνη τους θα είναι μεγάλη.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε: «Ούτε το αίμα του μαρτυρίου δεν ξεπλένει την αμαρτία του σχίσματος στην Εκκλησία» (Ομιλία 11, στην προς Εφεσίους Επιστολή).

Ιδιαίτερα την προ των Χριστουγέννων αυτή περίοδο, που περιμένουμε να ακούσουμε τον Αγγελικό Ύμνο "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία", έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτής της ειρήνης. Μη τολμήσουν, λοιπόν κάποιοι να την διαταράξουν με αντίθετες προς το θέλημα του Θεού ενέργειες, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, το Άγιο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, το κατ' εξοχήν, δηλαδή, Μυστήριο της αγάπης, της ειρήνης και της συμφιλίωσης των πιστών μεταξύ τους και με τον Χριστόν, ως όπλον θανατηφόρου τραυματισμού αυτής της ενότητας των πιστών μας και της Εκκλησίας.

Ο Θεός ας αποτρέψει τέτοιο ολέθριο έγκλημα στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού.

                                                        + Ο Πισιδίας Σωτήριος


COMMENT BY METROPOLITAN SOTIRIOS OF PISIDIA REGARDING THE CELEBRATION OF THE DIVINE LITURGY AT BELEK BY A RUSSIAN PRIEST WITH THE SUPPORT OF THE RUSSIAN CONSULATE IN ANTALYA

      The Orthodox Church from the outset operates on the basis of the Holy Canons, which have been established by the Holy Apostles and the God-inspired Fathers of the Seventh Ecumenical Councils. Obedience and observance of the Holy Canons of the Holy Orthodox Church by all Orthodox Christians, both clergy and lay men is obligatory.

According to the Sacred Canons, Bishops and priests should not dare to go from their own Province to another and to officiate Church services in cities that do not belong to them. If it is proven that some priest did just that, he should be unfrocked. (35th Canon of the Holy Apostles, 3rd Canon of the Synod of Sardica that was ratified by the 2nd Canon of the 6th Ecumenical Synod, etc.)

In order to fully understand how important the Church considers this issue, namely that a clergyman should not go to another province and celebrate the Sacraments without the permission of the local Bishop, suffice it to say that even the Ecumenical Patriarch does not go outside Constantinople to another Metropolis, even if that Metropolis belongs to the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate, without the consent or invitation of the local Metropolitan!

From this example alone, every reasonable person understands how severe a misconduct is when a priest from another Patriarchate (in this case the Russian) dares to celebrate the Holy Sacraments in Belek, which belongs to the jurisdiction of Antalya (Eparchy of the Ecumenical Patriarchate) without having requested the canonical permission of the local Metropolitan.

All these years, we gladly gave permission to all the priests of the Moscow Patriarchate, who contacted us, in order to celebrated the Divine Liturgy in our churches in Antalya and Alanya.

Likewise, the Russian priest, who wishes to celebrate the Divine Liturgy on December 22nd in Belek, should have contacted us and asked us, as he is obliged, to do so. As it seems, however, he does have such an inclination. Furthermore, because he feels he does not have the power to commit this uncanonical act on his own, he has asked for the support of the Russian Consulate of Antalya, if, of course, the online announcement is accurate.

In case this incident truly happened, it makes that Russian priest a transgressor of another holy Canon, that is, the 30th Canon of the Holy Apostles, which declares: “If a bishop (including the priests) uses secular rulers (politicians, statesmen, etc.) to occupy a church (in order to officiate services in it) he should be unfrocked and excommunicated as well as those who will be in touch with him.”

We are reminding all these in order to protect any priest from falling into the great error of performing the Divine Liturgy in the limits of our Eparchy, thus despising the local Metropolitan and the Ecumenical Patriarchate, in violation of the decisions of the Holy Apostles and of all the Holy and God-inspired Fathers of the Ecumenical Councils of our Holy Church.
Our Orthodox Christians in Antalya and in the surrounding areas have access to a consecrated church and a canonical priest, where they have been attending church for all these years. Let no one try to break their ecclesiastical unity and cause a schism, because on the day of Judgement their responsibility will be huge.

St. John Chrysostom said: "Not even the blood of martyrdom can wash away the sin of schism in the Church" (11th homily, on the Letter to the Ephesians).

Particularly on this Christmas period, during which we expect to hear the Angelic Hymn "Glory to God in the Highest; on earth peace, and good will to men”, there is an absolute need for this peace. Let, therefore, no one dare to disrupt it by actions contrary to God's will, by using the Holy Sacrament of the Holy Eucharist, which is the Sacrament par excellence of Love, Peace and Reconciliation among the faithful and with Christ. Let them not use it as a weapon of lethal injury to the unity of our faithful and of the Church.

May God prevent such a devastating crime against the Holy Body of the Church of Christ.

+ Metropolitan Sotirios of Pisidia


КОММЕНТАРИЙ МИТРОПОЛИТА ПИСИДИИ СОТИРИЯ О ПРАЗДНОВАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В БЕЛЕКЕ РУССКИМ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА В АНТАЛИИ

        Православная Церковь с самого начала действует на основе Священных Канонов, которые были установлены Святыми Апостолами и Богодухновенными Отцами Седьмого Вселенского Собора. Послушание и соблюдение священных канонов Святой Православной Церкви всеми православными христианами, как духовенством, так и мирянами, обязательно.

Согласно Священным Канонам, епископы и священники не должны осмеливаться отправляться из своей провинции в другую и совершать церковные службы в городах, которые им не принадлежат. Если будет доказано, что священник сделал это, он должен быть лишен духовного сана. (35-й канон Святых Апостолов, 3-й канон Сардийского собора, который был ратифицирован 2-м каноном 6-го Вселенского Собора и т. д.)

    Чтобы полностью понять, насколько важна для Церкви эта проблема, а именно, что священнослужитель не должен отправляться в другую провинцию и совершать Таинства без разрешения местного епископа, достаточно сказать, что даже Вселенский Патриарх не выходит за пределы Константинополя в другую Метрополию, даже если эта Метрополия принадлежит юрисдикции Вселенского Патриархата, без согласия или приглашения местного Митрополита!

Только из этого примера каждый разумный человек понимает, насколько серьезным является проступок, когда священник из другого Патриархата (в данном случае русского) осмеливается совершать святые таинства в Белеке, который принадлежит юрисдикции Анталии (Епархия Вселенского Патриархата) без запроса канонического разрешения у местного митрополита.        

    Все эти годы мы с радостью давали разрешение всем священникам Московского Патриархата, которые связывались с нами, совершать Божественную литургию в наших церквях в Анталии и Алании.

    Точно так же русский священник, желающий отпраздновать Божественную литургию 22 декабря в Белеке, должен был связаться с нами и спросить нас, поскольку он обязан сделать это. Кроме того, поскольку он чувствует, что не может самостоятельно совершить этот неканонический акт, он обратился за поддержкой в российское консульство в Анталии, если, конечно, онлайн-объявление является точным.

    Если этот инцидент действительно произошел, он делает этого русского священника нарушителем другого священного канона, то есть 30-го Канона Святых Апостолов, который гласит: «Если епископ (включая священников) использует светских правителей (политиков, государственных деятелей, и т. д.) чтобы занять церковь (для исполнения обрядов в ней), он должен быть лишен духовного сана и отлучен от церкви, а также те, кто будет с ним общаться». 

    Мы напоминаем обо всем этом, чтобы защитить любого священника от большой ошибки совершать Божественную литургию в пределах нашей епархии, презирая тем самым местного митрополита и Вселенского Патриархата, в нарушение решений Святых Апостолов и Всех Святых и Вдохновленных Богом отцов Вселенских Соборов нашей Святой Церкви.      

    Наши православные христиане в Анталии и прилегающих районах имеют доступ к освященной церкви и каноническому священнику, где они посещали церковь все эти годы. Пусть никто не пытается разрушить их церковное единство и вызвать раскол, потому что в Судный день их ответственность будет огромной.

Иоанн Златоуст сказал: «Даже кровь мученичества не может смыть грех раскола в Церкви» (11-я проповедь, в Послании к Ефесянам).

    Особенно в этот рождественский период, в течение которого мы ожидаем услышать Ангельский гимн «Слава Богу в Высшем; на земле мир и добрая воля к людям», существует абсолютная потребность в этом мире. Поэтому никто не имеет права разрушать его действиями, противоречащими воле Бога, используя Святое Таинство Святой Евхаристии, которое является таинством любви, мира и примирения среди верующих и со Христом. Пусть они не используют его в качестве оружия смертельной травмы.

Пусть Бог предотвратит такое разрушительное преступление против Святого Тела Церкви Христовой.

+ Митрополит Писидийский Сотирии

Δεν υπάρχουν σχόλια: