e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Άνοιξε το Τριώδιο 2018 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Νικολάου των Ξένων πόλεως Ζακύνθου


Εσπέρας Σαββάτου, 27ης Ιανουαρίου 2018, εψάλη Αναστάσιμος Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων πόλεως Ζακύνθου, χοροστατούντος του οιεκίου Μητροπολίτου Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄. Κατά την διάρκειά του και σύμφωνα με τα ειθισμένα, άνοιξε το Κατανυκτικό Τριώδιο και από αυτό το υμνολογικό βιβλίο εψάλησαν τα εσπέρια της αυριανής Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου.
[Φωτογραφίες: Γιάννης Δεμέτης]


Τριωδίου εισόδια “προς βίου διόρθωσιν”

ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

Ναί, «πρὸς διόρθωσιν βίου» ξανατοποθετήσαμε τὸ ἱερὸ Τριώδιο στὸ Ἀναλόγιο ἀπόψε, ἀφοῦ πρῶτα βάλαμε τριπλὴ μετάνοια στὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου. Ποὺ σημαίνει ὅτι πήραμε τὴν εὐλογία Του γιὰ νὰ ξεκινήσουμε ἕνα μακρὺ δρομολόγιο, διόλου εὔκολο, ὡστόσο πολὺ ὠφέλιμο καὶ γνήσια φιλάνθρωπο. Ἐπειδὴ καλούμεθα «Πρὸς ζῆλον [νὰ] ἔλθωμεν..., κατορθοῦντες τὸ πρᾷον, ταπεινώσει συζῶντες» ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ ἕως νὰ φθάσωμεν «προσκυνῆσαι τὸ Πάσχα τὸ σωτήριον».

Εἰσόδια Τριωδίου, λοιπόν, ἀπόψε! Μὲ τὴν κατάνυξη νὰ κατευθύνει τὰ διαβήματά μας, ἀφοῦ ἡ ἀληθὴς τοῦ Τριωδίου ὀνομασία εἶναι «Τριώδιον τὸ κατανυκτικόν». Καὶ κατάνυξη δὲν εἶναι ἡ συναισθηματικὴ φόρτιση, ἀλλὰ ἡ συνειδητὴ ἐμβίωση τῆς ἀθλιότητάς μας μέσα στὴν ὁποία φροντίζουμε νὰ ὑπάρχουμε. «Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμενων μοι δεινῶν ἐννοῶν ὁ τάλας...», ἀλήθεια, Διότι, σύμφωνα μὲ τὴν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων, «Κατάνυξις, ἴαμα ψυχῆς ἐστίν· ἁμαρτιῶν ἄφεσιν προξενεῖ ἡμῖν. Κατάνυξις, Υἱὸν μονογενῆ ἐνοικίζει ἐν ἡμῖν, ὅταν αὐτὸν ποθοῦμεν» (Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος). Ἑπομένως, κατανύξεως ὁδὸς ἀνοίγεται μπροστά μας μὲ τὰ εἰσόδια τοῦ ἱεροῦ τοῦ Τριωδίου, καθὼς ὁδηγοῦνται οἱ βηματισμοί μας σὲ μονοπάτια ποὺ τὰ φωτίζουν πάντιμες κι ἐνάρετες διδαχὲς, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία προβάλλει, ὥστε «τῆς μετανοίας [μας νὰ ἀνοίξει τὰς] πύλας» ὁ ζωοδότης Κύριος. Νὰ ἀνοίξει τὶς πύλες καὶ νὰ μᾶς φανερώσει ὅτι, «Ἀρίστην ἔδειξεν, ὁδὸν ὑψώσεως τὴν ταπείνωσιν Λόγος, ταπεινωθείς, μέχρι καὶ μορφῆς δουλικῆς, ἣν ἐκμιμούμενος ἅπας, ἀνυψοῦται ταπεινούμενος». Αὐτὴ ἡ ὁδός τῆς ταπεινώσεως, λοιπόν, εἶναι ποὺ διατρέχει μὲ τὸ νόημα καὶ τὴν ὑπεροχή της ὅλο τὸ χρονικὸ διάστημα τῶν ἑβδομάδων, τῶν ἡμερῶν, τῶν ὡρῶν καὶ λεπτῶν τῶν ἑβδομήντα περίπου ἡμερῶν τῆς εὐκατανύκτου διάρκειας τοῦ Τριωδίου, γιὰ νὰ σφραγιστεῖ ἐπίσημα πιὰ ἡ ὡς ἄνω φραση τοῦ Τροπαρίου τοῦ Κανόνος τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελωνου καὶ Φαρισαίου, τὴν Μεγάλη Πέμπτη, μὲ τὴν ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ λίγο πρὶν ἀπό τὸ θεῖον Πάθος: «Ὁ δι’ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα ὁδὸν ἀρίστην τὴν ταπείνωσιν ὑποδείξας, ἐν τῷ νῖψαι τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν, καὶ μέχρι Σταυροῦ καὶ Ταφῆς συγκαταβὰς ἡμῖν, Χριστὸς...»

Φωτίζει τὴν ψυχή μας, λοιπόν, ἠ ἀκτινοβόλος ταπεινοφροσύνη, γιατὶ αὐτὴ γίνεται ἀπὸ τὸν ταξιδιώτη/πιστὸ βακτηρία στερά, ἀφοῦ -πάντα κατὰ τὴν πατερικὴ ἐμπειρία- ἡ ἀρετὴ αὐτὴ διδάσκει «τὸ ὑποφέρειν τὰς ὕβρεις, τὰς ἐξουδενώσεις, τὰς ζημίας μετὰ χαρᾶς· τὸ μισῆσαι τὴν ἀνάπαυσιν καὶ ἀγαπῆσαι τὸν κόπον· καὶ τὸ μὴ παροξύναι τινά, ἢ πλῆξαί τινος συνείδησιν» (ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος)... Μάθημα μέγιστο εὐπρεποῦς καὶ ἔνθεης συμπεριφορᾶς δηλαδή, ποὺ δηλώνει τὴν ἔγνοια τῆς Ἐκκλησίας νὰ σταθεῖ σιμὰ στὰ παιδιά Της μὲ στοργή, ὥστε νὰ κατορθώσουν νὰ διορθώσουν τὸν βίο τους, ὄχι μονάχα γιὰ νὰ «συμμετάσχουν τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως», ἀλλὰ καὶ νὰ φροντίσουν νὰ συστήσουν μιὰ κοινότητα ὅπου ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ κατανόηση καὶ ἡ εἰλικρίνεια θὰ κυριαρχοῦν. Γιατὶ ἄν ἡ κάθε τῆς Ἐκκλησίας ἔκφραση καὶ δραστηριότητα δὲν εἶχε, ἐκτὸς τοῦ σωτηριολογικοῦ, καὶ κοινωνικὸ μήνυμα νὰ δώσει θὰ ἦταν ἀσφαλῶς χωλή. Ὅπως χωλὲς θὰ ἦταν κι οἱ παραβολὲς τοῦ Κυρίου, ἄν δὲν εἶχαν μέσα στὸν πυρήνα τους τὴν γνησιότητα ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ ἀνθρώπινη καθημερινότητα: αὐτὸ τὸ ἄλλο στάδιο ἀγώνων τοῦ καθένός μας, ὅπου δίνουμε τὶς ἐξετάσεις μας. Γιατὶ, ποιὸς ἀμφισβητεῖ ὅτι καθημερινοὶ χαρακτῆρες εἶναι ὁ Τελώνης, ὁ Φαρισαῖος, ὀ Ἄσωτος, οἱ ἄσπλαχνοι καὶ φιλαργυροι, οἱ ἀνελεήμονες καὶ ἀνθρωπάρεσκοι;

Τὰ παραπάνω βάζουμε στὸ νοῦ μας καὶ μὲ ἱερὴ συγκίνηση Τοῦ προσφέρουμε τὸν ἱκέσιο λόγο μας, καθὼς φυλλομετροῦμε τὶς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου ποὺ ἀνοίξαμε, ἴσως, ποιός ξέρει, γιὰ στερνὴ φορά...

Ὁ δημιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω,
Τρισάγιον μὲν ὕμνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων,
Τριῴδιον δὲ καὶ παρ' ἀνθρώπων δέχου.
Κι ἀκόμη,
«Τῆς σωτηρίας εθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε... [καθὼς] τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν ἐννοῶν ὁ τάλας [καὶ] ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοι. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος». Ἀμήν.

Καλὸ Τριώδιο, Χριστιανοί!

27-1-2018
Τριώδιον 2018 π. κ. ν. κ.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε απόψε Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, στο Φανάρι, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, ο οποίος συνοδεύει πολυμελή όμιλο Καθηγητών και σπουδαστών του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιωαννίνων, που πραγματοποιούν προσκυνηματική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Πόλη, με επικεφαλής τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Μιχάλη Αλεξίου.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων και οι προσκυνητές παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στον εσπερινό για την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, που τελέστηκε στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Μετά το πέρας του εσπερινού, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων παρουσίασε τους προσκυνητές στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος, στη συνέχεια, τους υποδέχθηκε με θερμούς λόγους στις Αυλές της Μητρός Εκκλησίας. Απευθυνόμενος, ιδιαιτέρως, στους σπουδαστές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους ευχήθηκε οι προοπτικές τους να είναι τέτοιες ώστε να μείνουν στην Ελλάδα και να μην αναγκαστούν, όπως πολλοί άλλοι νέοι, να ξενιτευτούν.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων αύριο, Κυριακή, κατόπιν σεπτής ευλογίας της Α. Θ. Παναγιότητος, θα χοροστατήσει κατά τη Θεία Λειτουργία, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. 

[Φωτογραφίες: Ν. Μαγγίνας | Οικουμενικό Πατριαρχείο]

Εκ Φαναρίου νέα 26ης και 27ης Ιανουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰανουαρίου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ἐτίμησε τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ὑπουργῶν, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καί ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας αὐτῆς, εἶτα δέ παρηκολούθησε τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
     Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Σπουδαστῶν διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τοῦ Δημοσίου Ἰνστιτούτου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Ι.Ε.Κ.) Ἰωαννίνων.
     Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
     Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
     Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, καί τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου, μαθητοῦ.
     Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης.
     Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
     Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Μακρίναν καί Ἀνθίμην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
     Τήν Ὁσιωτ. ΡΚαθολικήν Μοναχήν Maria Delmonto Ruiz Garcia, Ἡγουμένην τῆς Ἀδελφότητος «Petites soeurs des pauvres», ἐκ Saint Pern Γαλλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μοναζουσῶν, αἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τό πόνημα τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara, Ἱστορικοῦ - Ἐρευνητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bahçeşehir», ὑπό τόν τίτλον «Les Petites soeurs des pauvres, Ιstanbul (Bomonti), 125 ans de Charité, 1892–2017».  
     Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
     Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν ἐνταῦθα καί ἐξ Ἴμβρου Ὁμογενειακῶν Σχολείων, συμμετασχόντων εἰς τό 6ον Φεστιβάλ Νεότητος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
     Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Νικόλαος ὁ Ἀποδημήτης ὁ Στειριώτης», ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Στειρίου, τήν Πέμπτην, 25ην Ἰανουαρίου.
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Rinaldo Marmara, ἐν τῷ ἐν Bomonti Γαλλικῷ Πτωχοκομείῳ «Fransız Fakirhanesi», τήν Παρασκευήν, 26ην ἰδίου.
     Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Φραγκιαδάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ «Συνδέσμου Φίλων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», ἐν τῇ ἐν Ἁγίᾳ Μαρίνῃ Χαϊδαρίου νέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 25ην τ.μ.. 

Εσπερίζοντας στο Φανάρι και εισοδεύοντας στο Τριώδιο 2018 [πλήρες video]


Απόγευμα Σαββάτου, 27ης Ιανουαρίου 2018, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου εν Φαναρίω. Αναστάσιμος Εσπερινός και άνοιγμα του Τριωδίου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄.


Αλαζόνας, ο αποκρουστικότερος τύπος μεταξύ των ανθρώπων

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου
28 Ιανουαρίου 2018
(Λουκ. ιη΄ 10-14)

Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης

Ο πιο αποκρουστικός και μισητός τύπος μεταξύ των ανθρώπων, είναι ο τύπος του αλαζόνα. Θεωρεί ότι ο ίδιος κάθεται πάνω σε έναν χρυσό θρόνο και κυριαρχεί στο Σύμπαν! Θεωρεί εαυτόν πρότυπο ικανότητας, μόρφωσης, πλούτου, αρετής, ειλικρίνειας, δικαιοσύνης και ηθικής. Και στα όποια πιθανά πλεονεκτήματά του, προσθέτει αυθαίρετα ο ίδιος πλήθος φανταστικών και ανύπαρκτων χαρισμάτων, περιφρονώντας και υποτιμώντας τους γύρω του. Ένας τέτοιος τύπος ήταν, λοιπόν, και ο Φαρισαίος της σημερινής παραβολής.

Χρησιμοποιούσε την ιερότητα του χώρου όπου ευρισκόταν, για να προβάλει τον εαυτό του. Προσερχόταν στον ναό, όχι για να λατρέψει τον Θεό, αλλά το δικό του είδωλο. Χρησιμοποιούσε την αγία συνήθεια της προσευχής, για να δοξάσει, όχι τον Θεό, αλλά τον εαυτό του. Και αυτό εύκολα το συμπεραίνει κανείς, όταν δώσει λίγη προσοχή στο περιεχόμενο της προσευχής του.

Τι έλεγε, λοιπόν, στον Θεό; Απολύτως τίποτε! Απευθυνόταν μονάχα στους άλλους ανθρώπους και διαλαλούσε την δική του ανωτερότητα και συντριπτική υπεροχή! Τα λόγια του ήταν ένα δριμύ και διαρκές «κατηγορώ» κατά των συνανθρώπων του. Διαφήμιζε εξοργιστικά την δική του ανύπαρκτη «αναμαρτησία». Έλεγε: «δεν είμαι εγώ σαν όλους τους άλλους». Πώς, όμως, μπορούσε να γνωρίζει τι ήταν και πώς ήταν όλοι οι άλλοι; Και με ποιο, άραγε, δικαίωμα, γενίκευε σε όλους, κάποια τυχόν παραπτώματα, τα οποία ίσως είχε παρατηρήσει σε μερικούς συνανθρώπους του; Και σε τελική ανάλυση, ποιος του έδωσε το δικαίωμα, που μονάχα ο Θεός έχει, να κρίνει τους άλλους; Το αποκορύφωμα της ύβρεως και της κακίας του ήταν όταν στο τέλος, για επιβεβαίωση και παράδειγμα των λεγομένων του, έφερε τον συμπροσευχόμενό του Τελώνη, δείχνοντάς τον και λέγοντας περιφρονητικά: «Εγώ δεν είμαι όπως αυτός», συνεχίζοντας να απαριθμεί τις αρετές του εαυτού του, που δεν ήταν ούτε η αγάπη, μήτε η φιλανθρωπία, ούτε η αυταπάρνηση και η πραότητα, μήτε η ταπεινοφροσύνη. Απλώς ήταν η τήρηση κάποιων νηστειών και η επιτέλεση κάποιων δευτερευόντων και ανώδυνων θρησκευτικών καθηκόντων.

Όμως, ακόμη κι αν ένας άνθρωπος εκτελεί τέλεια όλα τα τυπικά θρησκευτικά του καθήκοντα, δεν πρέπει να υπερηφανεύεται, διότι, κατά τον Ησαΐα, είναι ένα τίποτα μπροστά στα μάτια του Θεού. Αντίθετα, οφείλει να είναι ταπεινός και να νιώθει βαθύτατη λύπη και συντριβή για τις αμαρτίες του, όπως ο Τελώνης της Παραβολής. Αυτός ούτε τα μάτια του δεν τολμούσε να σηκώσει στον ουρανό, αλλά, αναλογιζόμενος τον αμαρτωλό βίο του, στεκόταν παράμερα και κτυπούσε το στήθος του κλαίγοντας με συντριβή, δεχόμενος αδιαμαρτύρητα ακόμη και τα πικρά, εναντίον του, λόγια του Φαρισαίου!

Ας μιμηθούμε, λοιπόν, τον ευσεβή Τελώνη, διότι όλοι έχουμε αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Όμως, ας μην απελπιζόμαστε! Όταν μετανοήσουμε ειλικρινά και αλλάξουμε ζωή, ο Θεός θα μας δεχθεί, όπως δέχθηκε και τον Τελώνη στη Βασιλεία Του. Γένοιτο!