e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Παραλειπόμενα από τη Χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου [video]

Φανάρι, Κυριακή Απόκρεω, 11 Φεβρουαρίου 2018
Μαγνητοσκόπηση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΩ ΔΗΡΑΣ


Φαναριώτικα 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπισυμβάντος ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος εἰς τά περίχωρα τῆς Ρωσσικῆς Πρωτευούσης, δι’ οὗ ἀπώλεσαν τήν ζωήν των καί οἱ 71 ἐπιβαίνοντες, ἀπέστειλεν ἀδελφικόν Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον, ἐκφράσας πρός αὐτόν καί δι’ αὐτοῦ πρός τόν Ρωσσικόν λαόν τά θερμά συλλυπητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἀπώλειαν δεκάδων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, ὡς καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐπισημάνας δέ ὅτι «τό πένθος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ διά τό τραγικόν ἀεροπορικόν ἀτύχημα μέ τούς 71 νεκρούς εἶναι πένθος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
     Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Ἀμβρόσιον, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν πρός ἐπίσκεψιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐπί ἑορταζομέναις ἐν αὐτῇ ἐπετείοις.
     Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν Προύσῃ Ὀρθοδόξου Κοινότητος, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπέργκε, Κληρικόν τῆς Περιφερείας Φαναρίου–Κερατίου Κόλπου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
     Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παύλου Καραδήμα, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
     Τόν Ὁσιωτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ταρασόβα, Χοράρχου.
     Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας.
     Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 10ετηρίδος τοῦ κοινωφελοῦς τούτου Ἱδρύματος.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Γεραγώτην, Νομικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρύσας Μπαντέκα, Παιδιάτρου, ἐκ Βόλου.
     Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέφανον Χανδακᾶν, Πρόεδρον τοῦ Μή Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Hopegenesis», καί Ἰωάννην Χορόζογλου, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἑλίνας Σμπώκου, Γεν. Διευθυντρίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Παραρτήματος αὐτοῦ, καί Ἀθανασίας Γκάφα, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Λαζαρίδην, ἐντεῦθεν.
     Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
     Τήν Εὐγεν. κ. Semiha Hüzmeli, Ξενοδόχον, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Δευτέραν, 12ην Φεβρουαρίου.

Οικουμενικός Πατριάρχης: "Το πένθος του Ρωσικού λαού είναι πένθος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου"


Με επιστολή του προς τον Πατριάρχη Μόσχας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια της Μητρός Εκκλησίας για τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος

Τα θερμά συλλυπητήρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για τον τραγικό θάνατο των 71 θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που συνέβη στη Ρωσία, εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με επιστολή του, που απέστειλε χθες, στον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας Κύριλλο.

«Το πένθος του Ρωσσικού λαού διά το τραγικόν αεροπορικόν δυστύχημα με τους 71 νεκρούς είναι πένθος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον Σας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια αυτού και προσεύχεται διά την ανάπαυσιν των ψυχών των θυμάτων και διά την παραμυθίαν και την άνωθεν ενίσχυσιν των οικογενειών αυτών», γράφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο.