e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στη Μονή της Παναγίας Σεϊδανάγιας των Ιεροσολύμων (15.2.2018)


Τήν Πέμπτην, 2αν/15ην Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς, τόν εὑρισκόμενον ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Σεϊδανάγιας, πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τό γεγονός ὅτι τήν τεσσαρακοστήν ἡμέραν ἀπό τῆς κατά σάρκα Γεννήσεώς Του, ὁ Σωτήρ ἐκπληρῶν τόν Νόμον, προσηνέχθη ὑπό τῶν γονέων Αὐτοῦ εἰς τόν Νομικόν Ναόν μετά ζεύγους τρυγόνων καί δύο νεοσσῶν περιστερῶν, ὅτε καί ἐδέχθη Αὐτόν Συμεών ὁ δίκαιος εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ  καί ἀνεγνώρισεν Αὐτόν ὡς τόν Χριστόν τοῦ Θεοῦ καί ἀνεφώνησε τό «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου Δέσποτα, κατά τό ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὃ ἠτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ» (Λουκ. 2, 29-31).

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές Ἰορδανίας, Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νεκταρίου, παρεπιδημούντων Ἱερέων ἐκ Ρωσσίας καί Ρουμανίας, τοῦ Ἱεροδιακόνου Σωφρονίου, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ, Ἱεροψαλτῶν ἐξ Ἑλλαδος, καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀραβιστί καί μετέχοντος πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ.  ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν διά προσκύνησιν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ἀνακαινίζουσα τήν Μονήν, καθηγουμένη μοναχή Σεραφείμα, ἐδεξιώθη πάντας φιλοφρόνως εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Φαναριώτικα της 1ης ημέρας της Μ. Τεσσαρακοστής (19.2.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου 2018.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
  Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
  Τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
  Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλίαν Καραμπελιᾶν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἀχαΐας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πανᾶ, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, καί Πρόδρομον Χατζηϊωαννίδην, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «Lazaridis Scenic Studio», μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Καλλιόπης Τεμεκενίδου, Ψυχολόγου, ἐκ Παλαιοῦ Φαλήρου, καί Αἰκατερίνης Καλλιπέτη, Σκηνογράφου, ἐξ Ἀμαρουσίου. 
  Τήν Εὐγεν. Δίδα Μελίσσαν-Εὐδοξίαν Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν πατρικήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
  

Έως και 450.000 ο αριθμός των ορθόδοξων πιστών που ζουν στην Αυστρία

Σε 400.000 έως 450.000 ανέρχεται ο αριθμός των ορθόδοξων Χριστιανών που ζουν στην Αυστρία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Θρησκεία» της δημόσιας Αυστριακής Ραδιοφωνίας που ήταν αφιερωμένο στον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας από τους Ορθοδόξους και στα θρησκευτικά έθιμα της Σαρακοστής.

Όπως τονίστηκε, ο ακριβής αριθμός των Ορθοδόξων στην Αυστρία δεν είναι γνωστός, καθώς δεν υπάρχουν νεότερα επίσημα στοιχεία από εκείνα της τελευταίας απογραφής, που είχε γίνει στη χώρα το 2001.
Στην Αυστρία, όπου οι Ορθόδοξοι αποτελούν τη δεύτερη σε αριθμό θρησκευτική Κοινότητα (μετά τη Ρωμαιοκαθολική), υπάρχουν επτά δικαιοδοσίες ορθοδόξων Εκκλησιών, εκείνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Αντιοχείας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας και της Σερβίας.

Οι δικαιοδοσίες αυτές εκπροσωπούνται στη Συνέλευση των Ορθοδόξων Επισκόπων, της οποίας προεδρεύει ο μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, ο νυν μητροπολίτης Αυστρίας-Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης Αρσένιος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εκπομπή της δημόσιας Αυστριακής Τηλεόρασης, από το σύνολο των ορθοδόξων πιστών στην Αυστρία, 35.000 φέρεται να υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, από 40.000 στο Πατριαρχείο Μόσχας, στην Βουλγαρική και στην Ρουμανική Εκκλησία, ενώ την πλειονότητά τους, περίπου 300.000 πιστούς, καταγράφει η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το μάθημα των Ορθόδοξων Θρησκευτικών, το οποίο παρακολουθούν σήμερα σε μια σειρά σχολείων στην Αυστρία πάνω από 10.000 μαθητές της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, διδάσκεται από 80 δασκάλους, που διορίζονται από τον μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως αρμόδια και ανώτατη αρχή, ενώ υπάρχει ένας συντονιστής που συντονίζει και επιβλέπει το έργο των εκπαιδευτικών.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο μητροπολίτης Αρσένιος είχε ανακοινώσει την οριστική ανέγερση του πρώτου ελληνοορθόδοξου μοναστηριού στην Αυστρία, εκεί, όπου αρχικά προγραμματιζόταν, δηλαδή στο Σαντ Αντρέ αμ Τσίκζεε του αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Μπούργκενλαντ, στην Ανατολική Αυστρία στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Νωρίτερα, ο νέος δήμαρχος του Σαντ Αντρέ, Αντρέας Ζάτλερ, είχε απευθύνει πρόσκληση να γίνει πραγματικότητα η ανέγερση του μοναστηριού στην περιοχή του, ανέγερση για την οποία αρχικά είχαν υπάρξει επιφυλάξεις από κάποιους κατοίκους της περιοχής και το θέμα είχε τεθεί τον περασμένο Ιούνιο σε τοπικό δημοψήφισμα, του οποίου το αποτέλεσμα ήταν σαφώς θετικό, υπέρ της ανέγερσης του μοναστηριού.

Μετά τη θετική έκβαση του τοπικού δημοψηφίσματος, στο Σαντ Αντρέ είχαν προκύψει πλέον νέα-παλιά δεδομένα για την ανέγερση του μοναστηριού, τη στιγμή μάλιστα, που στο μεταξύ διάστημα, διάφορες περιοχές στην Αυστρία είχαν επιδείξει ενδιαφέρον να γίνει σε αυτές η ανέγερσή του.

Ανακοινώνοντας τον Οκτώβριο του 2014 την ίδρυση και προσεχή ανέγερση της «πρώτης οργανωμένης ορθόδοξης Μονής στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης», ο μητροπολίτης Αρσένιος είχε εκφράσει την πεποίθησή του πως αυτή θα αποτελέσει «γέφυρα» που θα ενώνει την Αυστρία με την Ελλάδα, τον Καθολικισμό με την Ορθοδοξία.

Της υπογραφής του συμβολαίου δωρεάς του οικοπέδου από την Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή του κρατιδίου Μπούργκενλαντ, είχε ακολουθήσει, στις 11 Νοεμβρίου 2014, η συμβολική παραλαβή του δωρητηρίου συμβολαίου σε τελετή στην Επισκοπή της Άϊζενστατ, της πρωτεύουσας του Μπούργκελαντ, προσωπικά από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βαρθολομαίος: "Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, παρ' όλα όσα υπέστη, άντεξε, επιβίωσε, υπάρχει"Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα παραμένει πάντοτε εδραίο και αμετακίνητο στην ιστορική Έδρα του, απ' όπου θα συνεχίσει να διακονεί την ενότητα της Ορθοδοξίας, τη Χριστιανοσύνη και την Ανθρωπότητα, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, χθες, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου.

Απευθυνόμενος στους Επιτρόπους του Ι. Ναού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους συνεχάρη για τη διακονία τους, η οποία, όπως τους επεσήμανε, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

«Θέλω να πιστεύετε και να συνειδητοποιείτε, αγαπητοί Επίτροποι του Αγίου Χαραλάμπους, ότι για εσάς είναι μια ξεχωριστή ευλογία να φροντίζετε το σπίτι του», είπε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπενθυμίζοντας το χρέος όλων για τη διαφύλαξη της παραδόσεως και της κοινής Κληρονομιάς.

«Οι Άγιοι είναι οι πρεσβευτές και οι μεσίτες μας προς τον Θεόν, και τα Αγιάσματα και τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια που έχουν κάνει οι Πατέρες μας, προς τιμήν των, είναι χρέος ημών των σημερινών Χριστιανών, να τα φροντίζουμε, να τα περιποιούμεθα, να τα ανακαινίζουμε, και να τα παραδίδουμε στις γενιές που θα μας ακολουθήσουν, έτσι ώστε η παράδοσις του Γένους μας να συνεχίζεται, από γενεά σε γενεά, από αιώνα σε αιώνα, από χρόνο σε χρόνο. Έτσι ζήσαμε όλα τα χρόνια, όλους τους αιώνες, ιδιαιτέρως σε αυτή την βασιλεύουσα Πόλη, με την μαρτυρική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία παρ' όλα όσα υπέστη, άντεξε, επιβίωσε, υπάρχει, σας υποδέχεται και υπόσχεται ότι θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση μέχρι της συντελείας των αιώνων. Μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι πολιτικές συγκυρίες, να έχουν γίνει ιστορικές ανακατατάξεις σε αυτή την περιοχή, όμως η Έδρα του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου παραμένει πάντοτε εδώ, εδραία και αμετακίνητος, και από εδώ διακονεί όλη την Ορθοδοξία και την ενότητά της, όλη την Χριστιανοσύνη και όλη την Ανθρωπότητα και τον πολιτισμό της. Γι' αυτό και παρά την ταπεινότητά μας, νιώθουμε υπερήφανοι, διότι διακονούμε αυτή την Μεγάλη Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τον Οικουμενικό Θρόνο, και είμαστε οι στρατιώτες του, εμείς εδώ σε αυτή την Πόλη, οι ολίγοι, και όλοι εσείς οι Ορθόδοξοι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι βλέπετε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως σημείο αναφοράς και πάντοτε το έχετε στη σκέψη σας και στην καρδιά σας και, ευκαιρίας δοθείσης, το υποστηρίζετε και προτάσσετε τα στήθη σας υπέρ της διασώσεώς του όταν κινδυνεύει».

Αναφερόμενος στην έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι είναι μια περίοδος πνευματικού ανεφοδιασμού, κατά την οποία πρέπει ο κάθε ένας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για την ψυχή του και για τον συνάνθρωπό του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη ιδιαιτέρως τον μητροπολίτη Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίο, επόπτη της Περιφερείας Βοσπόρου, για τη διακονία και το παραγωγικό διοικητικό και πνευματικό έργο που επιτελεί.

Εκκλησιάστηκαν ο επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος, αποστολή αθλητών και αθλητριών της Εθνικής Στίβου της Ελλάδος, εκπρόσωποι της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ Πειραιώς και πλήθος πιστών.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, χοροστάτησε, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στον πρώτο Κατανυκτικό εσπερινό, της «συγχωρήσεως», κατά τον οποίο εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Θρόνου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Φωτογραφίες: Ν. Μαγγίνας | Οικουμενικό Πατριαρχείο

Βαρθολομαίος: «Ο Ίμβριος Πατριάρχης σας είναι υπερήφανος διά τους συμπατριώτας του»

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του από Συλλόγους Ιμβρίων της Πόλης και της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο 


Κάλεσμα στις νέες και τους νέους που κατάγονται από την Ίμβρο, και ζουν σε όλο τον κόσμο, να επισκέπτονται τη νήσο των γονέων και των προγόνων τους και να διατηρήσουν, «τας πολυτίμους αξίας, τας ηθικάς αρχάς και τας πατρώας παραδόσεις», απηύθυνε ο Ίμβριος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν προς τιμήν του, το Σάββατο,  17 Φεβρουαρίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης και ο Φιλανθρωπικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ιμβρίων της Πόλεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέτρεψε την Ιμβριακή νεολαία να έχει την Ίμβρο στην καρδιά της. «Ημείς οι παλαιότεροι γεννηθήκαμε εις την Ίμβρον. Διά εσάς τους νεωτέρους ισχύει ότι η Ίμβρος πρέπει να γεννηθή μέσα εις την καρδιά σας. Εκεί “ριζώνει και δεν βγαίνει”, όπως λέγει η λαϊκή μούσα».

«Σας παρακαλούμεν να επισκέπτεσθε την Ίμβρο και να ανοίγετε τα σπίτια των προγόνων μας, διά να αγάλλωνται αι ψυχαί των. Διά να συνεχίση να κτυπά η καμπάνα και να ακούεται το "Ευλογητός ο Θεός". Διά να μη σβήσουν τα καντήλια εις τας εκκλησίας μας, εις τα εξωκκλήσια, εις το εικονοστάσι των σπιτιών, εις τα κοιμητήρια, όπου αναπαύονται οι προπάτορές μας, "προσδοκώντες ανάστασιν νεκρών". Το εικονοστάσι σε κάθε Ιμβριώτικο σπίτι ήταν μια αναπαλλοτρίωτος παράδοσις. Και είμαι βέβαιος, όσοι έφυγαν από την Ίμβρο, πήραν εικόνες που είχαν στο εικονοστάσι των σπιτιών τους και τις έχουν και τις θυμιάζουν και ανάβουν το καντήλι στα καινούργια σπίτια, όπου και αν εγκαταστάθηκαν. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη με τους Μικρασιάτες και τους Ανατολικοθρακιώτες, που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και πήραν ως πολυτιμότερον θησαυρόν μαζί τους τα ιερά λείψανα και τις εικόνες που είχαν στις εκκλησίες τους. Άφησαν πολύτιμα πράγματα και πήραν τα ιερά κειμήλια της εκκλησίας του χωριού τους και του σπιτιού τους. Και σήμερα τα συναντούμε και τα προσκυνούμε αυτά κειμήλια και τις εικόνες σε πολλές εκκλησίες, ιδιαιτέρως της βορείου Ελλάδος όπου κυρίως εγκατεστάθησαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. 

Aγαπητοί μας νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, σας προτρέπομεν να στηρίξετε και εσείς, με την σειράν σας, την λειτουργίαν των σχολείων μας. Το ότι άνοιξαν τα σχολεία στην Ίμβρο δεν σημαίνει ότι ελύθησαν όλα τα προβλήματα τα σχετικά με την Παιδεία της Ίμβρου. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία χρειάζονται πόρους, χρειάζονται το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων, χρειάζονται στήριξη. Το να τα αγαπούμε μόνον θεωρητικώς δεν αρκεί. Το ότι άνοιξαν είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού, είναι ένα πραγματικό και χειροπιαστό θαύμα, αλλά για να συνεχιστεί αυτό το θαύμα, να διαιωνιστεί, να επιβιώσει, θέλουμε έμπρακτο στήριξη. Οι αρμόδιοι θα φροντίσουν για το εκπαιδευτικό δυναμικό, για τους καθηγητάς, αλλά και εμείς όλοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικώς τα σχολεία [...] 

Αγαπητοί μας νέοι, σας χαιρόμεθα, σας καμαρώνουμε, σας ευλογούμε, προσευχόμεθα διά την προκοπήν σας και διά να παραμένη η κοινή γενέτειρα βαθιά εις την καρδιά σας και εις το κέντρον των ενδιαφερόντων σας», είπε, συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, προτρέποντας τις νέες και τους νέους, πριν από οποιοδήποτε δραστηριότητά τους, να προτάσσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για την πατρίδα Ίμβρο. 

«Δοξολογούμεν τον Δοτήρα των αγαθών πανοικτίρμονα Κύριον, ο οποίος ηυδόκησε να ζούμε σήμερα την αναγέννησιν της Ίμβρου, ένα πραγματικόν θαύμα», τόνισε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ίμβριος Πατριάρχης και συνέχισε: «Αι Εκκλησίαι εις τα χωριά μας έχουν ανοικτάς τας πύλας των και ο γλυκύς ήχος της καμπάνας μας καλεί να λειτουργηθώμεν, τα εξωκκλήσια μας επισκευάζονται και ξαναζωντανεύουν και κάθε ένα από αυτά είναι, ως ελέχθη προσφυώς, "μια μικρή Αγια-Σοφιά". Τα σχολεία μας λειτουργούν, ακούονται πάλι παιδικαί φωναί και η λαλιά των προγόνων μας. Και στην Ίμβρο είμεθα "λίγοι, αλλά αμέτρητοι", όπως έλεγεν ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας διά τους Ρωμηούς της Πόλεώς μας. Όσοι έμειναν όλα τα πέτρινα χρόνια εις την ερατεινήν πατρίδα, αναθαρρούν, χαμογελούν πάλι, εμπιστεύονται εις το μέλλον της Ίμβρου. Και υποδέχονται με στοργήν τους ξενιτεμένους, οι οποίοι επιστρέφουν διά μόνιμον εγκατάστασιν. Οι Ίμβριοι, εις όλην την οικουμένην, προκόπτουν εις τα επαγγέλματά των, ενώ η σκέψις των είναι εστραμμένη προς την γλυκυτάτην νήσον μας, προς τα αγαπημένα χώματα, τα ιδρωποτισμένα σκηνώματα των πατέρων μας. Οι Σύλλογοι και τα λοιπά Σωματεία μας διασώζουν τας μνήμας και τας πατρώας παραδόσεις, τον ιδικόν μας τρόπον του βίου».
«Ο Ίμβριος Πατριάρχης σας είναι υπερήφανος διά τους συμπατριώτας του, δι᾿ όσους έμειναν εις την γην των Πατέρων και διά τους εν τη ξένη, και ιδιαιτέρως διά την νεολαίαν, η οποία είναι "το μέλλον" της Ίμβρου, αφού δε δεικνύει τόσην αγάπην και αφοσίωσιν εις την πατρίδα μας εν τω παρόντι, όπως το είδαμε και το ακούσαμε απόψε, αυτό σημαίνει ότι είναι και το παρόν της νήσου», πρόσθεσε.

Κατά τηn διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη κυκλοφορία δύο εξαιρετικών βιβλίων για την Ίμβρο, καθώς και σε ένα ακόμα, η έκδοση του οποίου επίκειται.

«Ο Πατριάρχης σας αγωνίζεται γι᾿ αυτό και προσεύχεται αδιαλείπτως να σκέπη και να ευλογή ο αγαθοδότης Θεός την γενέτειράν μας και τους ανθρώπους της, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επισήμανε ότι, «Κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει εις την διάσωσιν, καλλιέργειαν και προβολήν του πολιτισμού της Ίμβρου, είναι πολύτιμος και αξιέπαινος και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Ο,τι επεβίωσε τόσους αιώνας, ο,τι έσωσε τους κατοίκους της Ίμβρου ως κανών ζωής και πίστις εις τον αιώνιον προορισμόν του ανθρώπου εν Χριστώ, δεν επιτρέπεται να χαθή σήμερα, εις την εποχήν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αγώνων διά ταυτότητα και διατήρησιν της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας των λαών».

«Οι Ίμβριοι είμεθα δεμένοι με την "παιπαλόεσσαν", όπως το παιδί με την μάνα του. Έχομεν αρρήκτους δεσμούς με την ασκητικήν και οικοφιλικήν καθημερινότητά της, με τα φωτεινά πρόσωπα των Ιμβρίων, με το φως του Αιγαίου, με τα ήρεμα τοπία της, με την ιστορίαν και τον πολιτισμόν της, με τας περιπετείας και τους καημούς της. Τελικώς γνωρίζουμε, ο,τι αγαπούμε. Μόνον η καρδιά γνωρίζει, ότι "όλη η άνοιξη μπορεί να είναι κρυμμένη σε ένα μπουμπούκι", όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Μόνον η καρδιά του Ιμβρίου ξέρει ότι ο κόσμος όλος είναι η χαμένη μέσα στα κύματα του Αιγαίου "μικρή πατρίδα". Διά τον Πατριάρχην σας η Ίμβρος είναι ο επίγειος παράδεισος. Ο Πασκάλ έλεγε ότι «Η καρδιά έχει τους λόγους της, τους οποίους το λογικό αγνοεί». Απόψε εδώ μίλησε πιο πολύ η καρδιά όλων ημών των Ιμβρίων και των φίλων της Ίμβρου, παρά το λογικόν. Όπως σημειώνει σύγχρονος λόγιος Ίμβριος: “Η καρδιά δεν φορά ποτέ προσωπείο”».

Δώδεκα νέες και νέοι με καταγωγή από την Ίμβρο, μέλη του Τμήματος  Νεολαίας της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας-Θράκης, διάβασαν αποσπάσματα ομιλιών του Οικουμενικού Πατριάρχη που ήταν αφιερωμένες στην κοινή ιδιαίτερή πατρίδα τους ενώ προβλήθηκε σύντομο ντοκιμαντέρ με τίτλο, «Ο Πατριάρχης στην Ίμβρο». Παραδοσιακά τραγούδια της Ίμβρου και της Πόλης, τραγούδησαν οι «Κανταδόροι της Ίμβρου», που, επίσης, ήρθαν από την Θεσσαλονίκη. 

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το πολυάριθμο κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση υποδέχθηκαν, με χαιρετισμό τους, ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ιμβρίων Κωνσταντινουπόλεως, κυρία Παναγιώτα Λαγοσπύρη, και ο Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης, Παύλος Σταματίδης, Άρχων Οστιάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ανάμεσα στους παρισταμένους ήταν Ιεράρχες, άλλοι κληρικοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε., διπλωμάτες και πλήθος Ιμβρίων, που ζουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πόλη.