e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Iftar του Νομάρχη ΚΠόλεως και του Συλλόγου Παραπληγικών Τουρκίας + άλλα νέα, 28.5.2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Μαΐου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar) διά τά μέλη τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς πολυπληθεῖς συνδαιτυμόνας.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 28ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Yerlikaya, Νομάρχου τῆς Πόλεως, παρατεθέν ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze δεῖπνον (iftar). 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας». 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικολάου Καλαφάτη. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
  
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλβίας κ. Ἐπιφάνιον, ἐκ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὑποβαλόντα υἱϊκά σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ πρός διαποίμανσιν τῶν ἐν τῇ Χώρᾳ διαβιούντων ἑλληνοφώνων πιστῶν, ὅν ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτῷ θεάρεστον ἀρχιερατείαν.

- Tόν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Σοροβάκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης. 
- Τούς Ὁσιώτ. Μοναχούς κ.κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους, καί Μελίτωνα, ἐκ τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Pekka Voutilainen, Ἐπιτετραμμένον τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jeff Hakko, Ἐπιτίμου Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει.  
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, ἐπανεκλεγέντα Δήμαρχον Μουδανιῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ζέφυρον-Κωνσταντῖνον Καυκαλίδην, Νομικόν – Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.       
- Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίτσα, Καθηγητοῦ. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἱδρύματος «Kültür Kenti», παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Πέραν Ξενοδοχείῳ «Lazzoni» δεῖπνον (iftar), τήν Τρίτην, 27ην Μαΐου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: