e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου της 4ης Ιουνίου 2019


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 3ης Ἰουνίου 2019, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν λῆξιν τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθέντος Γ´ Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου Χάλκης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Ceylan InterContinental, ὁμιλήσας καταλλήλως καί συγχαρείς τῷ διοργανωτῇ Ἱερολογ. Δρι Ἰωάννῃ Χρυσαυγῇ, Ἀρχιδιακόνῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διά τήν ἀφοσίωσιν καί τήν μακροχρόνιον πιστήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τάς οίκολογικάς πρωτοβουλίας τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δέ ηὐλόγησε τό παρατεθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τῶν Συνέδρων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαον, μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Βελικίας κ. Σιωνίου καί Ζνεπόλεως κ. Ἀρσενίου καί τῆς ἐκ κληρικῶν συνοδείας αὐτῶν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, Προϊστάμενον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Λονδίνου.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ἐπίτροπον Μεταναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ὀδησσῷ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Θεοδώρας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης-Μαρίας, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Σταματίου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
- Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων, Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Ζάκου, ἐπιχειρηματίου, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, καθηγητήν ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
- Ὡσαύτως, τάς Εὐγεν. Εἰρήνην Δημητρίογλου-Ἀμπατζῆ, Γεωργίαν Μπίτση καί Γεωργίαν Παπᾶ, φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Ἀγραφιώτου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, τήν Τρίτην, 4ην Ἰουνίου ἐ.ἔ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: