e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε την εθνική εορτή των ΗΠΑ + άλλα νέα εκ Φαναρίου, 5.7.2019


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Salzman, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Ἀγγλικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης ἀρξαμένου μηνός Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Ξενοδοχείῳ «Fairmont Quassar Istanbul», καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Jeffrey M. Hovenier, Ἐπιτετραμμένῳ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Daria Darnell, νέᾳ Γεν. Προξένῳ τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει. 

* * *


Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 4ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Γιαπιτζίογλου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης.  
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἀδαμάντιον Ἀσλανίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Χρυσουπόλεως. 
- Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Νικόδημον Σαϊδάμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Tήν Εὐγεν. κ. Ivana Pejović, Γεν. Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.  
- Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Πετρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινό Ἀναλόγιο Καλαμαριᾶς», μετά μελῶν αὐτοῦ, ἐπιδώσαντας τῷ Πατριάρχῃ ψηφιακόν δίσκον (CD), κυκλοφορηθέντα πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου.
- Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Εἰδικοῦ Σχολείου Ἁγίου Σπυρίδωνος Λάρνακος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίας Γεωργιάδου, Διευθυντρίας.
- Μέλη τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκ τοῦ Παραρτήματος Νομοῦ Αἰτωλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνος Παπαθανασίου, τέως Διευθυντοῦ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Αἰτωλοακαρνανίας, καί τοῦ ἐν Ἀγρινίῳ Συλλόγου Φίλων Ἁγίου Ὄρους, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φώτιον Μάλαινον, Θεολόγον – Φιλόλογον.  
- Τόν Ἐντιμ. κ. Andrey Lobachevskiy, Ἐπιχειρηματίαν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Καζακστάν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Πορτοκάλη, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κυρίτσην μετά τῆς Εὐγεν. Δίδος Μελίσσας-Εὐδοξίας Φινφίνη, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ἀρραβῶσιν αὐτῶν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Σαββίδου καί Δέσποιναν Τσετίνη, ἐκ Καβάλας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Κωνσταντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλημεντίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Λεωνίδου, Μερόπης καί Ἀλεξάνδρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: