e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Φωτοθήκη από την Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην πόλη Rossano της Καλαβρίας + Πατριαρχική Ομιλία


Σήμερα το πρωί, 19 Σεπτεμβρίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ευρισκόμενος για επίσκεψη στην Επαρχία Λούνγκρο της Καλαβρίας, επισκέφτηκε την πόλη Ροσάνο, όπου έγινε θερμά δεκτός από τους τοπικούς άρχοντες και τη θρησκευτική ηγεσία των Ρωμαιοκαθολικών. 

Στην αρχή, στον Ναό της Παναγίας της Αχειροποιήτου, ο οικείος Αρχιεπίσκοπος Mons. Giuseppe Satriano απηύθυνε στον Πατριάρχη θερμό χαιρετισμό. Εκεί, σε περίτεχνο αλτάριο, δεσπόζει αξιομνημόνευτη αποτύπωση της Παρθένου Μαρίας.

Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης με την τιμία συνοδεία του επισκέφτηκε το παρακείμενο Μουσείο, όπου τού παρουσιάστηκε ο σωζόμενος εκεί Κώδικας του 6ου αιώνος, ένας από τους αρχαιότερους κώδικες με μικρογραφίες από την Καινή Διαθήκη. Εκεί θαύμασε και μια θαυμάσια Πιετά, η οποία φέρει πολλά βυζαντινά στοιχεία.

Ο Κώδικας Purpureus Rossanensis είναι κειμήλιο παγκόσμιας κληρονομιάς από την ίδια την Ουνέσκο και είναι γραμμένος με πορφυρή περγαμηνή με ασημένια γράμματα. Περιέχει τα Ευαγγέλια Ματθαίου και Μάρκου, στα οποία οι τρεις πρώτοι στίχοι κάθε Ευαγγελίου είναι γραμμένοι με χρυσά γράμματα. Πρόκειται για το αρχαιότερο χειρόγραφο με σύγχρονες του μικρογραφίες. O Κώδικας Purpureus Rossanensis ανήκει στον Καθεδρικό Ναό της Αρχιεπισκοπής και φυλάσσεται από τις 18 Οκτωβρίου 1952 στο Επισκοπικό Μουσείο τέχνης. Ο Codex Purpureus Rossanensis έχει μεγάλη ιστορική σημασία για την περιοχή της Καλαβρίας, η οποία ανέκαθεν βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ ελληνο-ανατολικού και λατινο-δυτικού πολιτισμού.































ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ  ROSSANO
(19 Σεπτεμβρίου 2019)

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ροσσάνο καὶ Κάριτας κ. Giuseppe,
Εὐλαβέστατοι κληρικοὶ τῆς ἱερᾶς ταύτης Ἀρχιεπισκοπῆς,

Ἐν πρώτοις σᾶς εὐχαριστοῦμεν, Σεβασμιώτατε, διὰ τὴν ἐγκάρδιον ὑποδοχὴν ποὺ μᾶς ἐπεφυλάξατε καὶ διὰ τοὺς εὐγενεῖς καὶ θερμοὺς λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας. Τὰ ἐκτιμῶμεν ὅλα βαθύτατα καὶ σᾶς βεβαιοῦμεν ὅτι αἰσθήματα πολλῆς ἀγάπης, τόσον διὰ τὸ πρόσωπόν σας, ὅσον καὶ διὰ τοὺς συνεργάτας σας, τὸν κλῆρον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σας καὶ τὸ ποίμνιόν σας, πληροῦν τὴν καρδίαν μας.
     Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόμεθα σήμερον εἰς τὴν πόλιν σας καὶ τὸν ἱστορικὸν τοῦτον Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου. Ὁ σκοπὸς μας διπλός. Ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἴδωμεν τὰ προσφιλῆ σας πρόσωπα καὶ νὰ σᾶς μεταφέρωμεν τὴν ἀγάπην καὶ εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ προσκυνήσωμεν τὸ μέγα θησαύρισμά σας, τὴν ἱερὰν ἀρχαίαν Βυζαντινὴν εἰκόνα τῆς Ἀχειροποιήτου, ἡ ὁποία, ἀπὸ τοὺς χρόνους ποὺ ἡ Καλαβρία εὑρίσκετο ὑπὸ τὴν μητρικὴν προστασίαν καὶ σκέπην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐσκέπαζε μὲ τὴν Θεομητορικὴν χάριν της τὸν ἐνταῦθα πιστὸν λαὸν καὶ τὸν τόπον. Ἀχειροποίητος εἰκὼν τῆς Θεοτόκου εὑρίσκετο καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ὅπου καὶ ἀρχαία ὁμώνυμος Βασιλική, εἰς τὴν ὁποίαν προσεχῶς σὺν Θεῷ ἔχει προγραμματισθῆ νὰ τελέσωμεν Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἀλλὰ καὶ ἔτι παλαιότερον εἰς τὴν Λύδδαν τῆς Παλαιστίνης. Καὶ μόνον λοιπὸν ἡ παρουσία ἐδῶ ἑνὸς τόσον ἱεροῦ καὶ περιπύστου εἰκονίσματος τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σᾶς συνδέει ἀμέσως μὲ τὴν πολιὰν Ἀνατολὴν καὶ τὴν πνευματικὴν αὐτῆς κληρονομίαν καὶ παράδοσιν. Ἀλλὰ πλὴν τῆς Θεοτόκου καὶ δύο μεγάλων Ἁγίων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας ἡ παρουσία εἶναι ἔντονος ἐδῶ καὶ μᾶς χαρίζει πολλὴν κατάνυξιν. Τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ καὶ τοῦ Ἁγίου Νείλου! Ἄς ἔχωμεν ὅλοι τὴν εὐχήν των!
     Ἀνάλογα ἰσχύουν καῖ διὰ τὸ δεύτερον θησαύρισμά σας, τὸ περίφημον Βυζαντινὸν Εὐαγγελιστάριον τοῦ ΣΤ΄ αἰῶνος Codex Purpureus Rossanensis, μὲ τὰς περιφήμους μινιατούρας του, τὸ ὁποῖον καὶ μετ’ ὀλίγον θὰ θαυμάσωμεν εἰς τὸ Ἐπισκοπικόν σας Μουσεῖον. Καὶ βεβαίως διὰ πολλὰς ἱερὰς βυζαντινὰς εἰκόνας τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, ἔκθεσιν τῶν ὁποίων πρόκειται νὰ χαρῶμεν ἀπὸ κοινοῦ ἀπόψε.
     Γνωρίζομεν, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἐργάζεσθε μὲ ἀξιέπαινον ζῆλον εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔργον σας καὶ ὅτι εἶσθε ρέκτης καὶ ἄνθρωπος ἀγάπης καὶ ἀνοικτῶν ὁριζόντων. Παρακαλοῦμεν εἰς ταῦτα τὰ πλαίσια νὰ ἀξιοποιῆτε πάντοτε τὸν πλοῦτον τῆς παλαιᾶς καὶ σεβασμίας Ἀνατολικῆς Παραδόσεως, τῆς ὁποίας αἱ ρίζαι εἶναι βαθύταται καὶ ἰσχυρόταται εἰς τὴν Καλαβρίαν καὶ ἀνιχνεύονται εὐκόλως εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων της. Δίπλα σας εἶναι καὶ οἱ καλούμενοι «Ἰταλο-λβανοὶ Καθολικοἰ» ἤ «Ἑλληνο-Ἰταλοὶ» ἤ μὲ κάποιο ἄλλο χαρακτηριστικὸ προσδιορισμό, ὑπὸ τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπον κ. Δονᾶτον,  οἱ ὁποῖοι ἔχουν μείνει πιστοὶ εἰς τὸ λειτουργικὸ τυπικό, τὰ ἄμφια καὶ ἐν μέρει καὶ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Εἶμεθα βέβαιοι ὅτι ἔχετε ἀδελφικὴν συνεργασίαν μαζί των. Τοὺς ἐγνωρίσαμε καὶ ἐκείνους καὶ ἔχουν πάντοτε τὴν ἀγάπην μας. Ἡ συνεργασία σας αὕτη θὰ ἀποβαίνῃ ἀναμφιβόλως εἰς ἀμοιβαῖον πνευματικὸν ἐμπλουτισμὸν καὶ ὠφέλειαν.

Καὶ πάλιν σᾶς εὐχαριστοῦμεν, Σεβασμιώτατε, διὰ τὴν ὡραίαν ἀδελφικὴν ὑποδοχήν. Σᾶς ἀναμένομεν μὲ πρώτην εὐκαιρίαν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ νὰ ἀνταποδώσωμεν τὴν ἀγάπην!

***

OMELIA
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
K.K. BARTOLOMEO
DURANTE LA SUA VISITA
ALLA CATTEDRALE DELLA ARCIDIOCESI DI ROSSANO
(19 Settembre 2019)


Vostra Eccellenza Arcivescovo di Rossano-Cariati Mons. Giuseppe,
Reverendissimi chierici di questa Arcidiocesi,

Innanzitutto Vi ringraziamo, Eccellenza, per il caloroso ricevimento che ci avete riservato e per le nobili e calorose parole che ci avete rivolto. Apprezziamo tutto questo profondamente e vi assicuriamo che, sentimenti di tanto amore, sia per la vostra Persona, quanto per i vostri Collaboratori, per il Clero della vostra Arcidiocesi e per il vostro gregge, riempiono il nostro cuore.
     Con grande commozione ci troviamo oggi nella vostra città ed in questa storica Chiesa Cattedrale di Maria Santissima Achiropita. Il motivo nostro è doppio. Da una parte per vedere le vostre stimatissime Persone e per trasmettervi l’amore e la benedizione del Patriarcato Ecumenico e dall’altra per venerare il vostro tesoro, la sacra antica icona Bizantina della Achiropita, la quale, dai tempi in cui la Calabria si trovava sotto la materna tutela e protezione della Chiesa di Costantinopoli, ha ammantato con la sua grazia di Madre di Dio, questo popolo fedele e questo luogo.
     Una Icona Achiropita della Theotokos si trova sia a Costantinopoli che a Salonicco, ove vi è anche una antica omonima Basilica, nella quale prossimamente, a Dio piacendo, è stata programmata la celebrazione di una Divina Liturgia Patriarcale, ma anche una  più anticamente si trovava a Lidda di Palestina. Pertanto fosse anche solamente per la presenza, qui, di una tale sacra celebre icona della Madre nostra, la più che Santa Theotokos, questo vi unisce subito con lo splendido Oriente e con la sua eredità e tradizione spirituale. Ma oltre alla Madre di Dio, qui è intensa, la presenza di due grandi Santi della Chiesa Indivisa e ci fanno grazia di tanto raccoglimento. San Efrem e San Nilo! La loro benedizione sia su tutti noi!
     Analogamente ha valore anche il vostro secondo tesoro, il famoso Evangeliario Bizantino del VI secolo, il Codex Purpureus Rossanensis, con le sue famose miniature, che tra poco ammireremo del museo del Vostro Episcopio. E naturalmente per molte sacre Icone Bizantine di Scuola Cretese, la cui mostra stiamo per gioirne insieme più tardi.
     Sappiamo, Eccellenza, che lavorate con uno zelo encomiabile nella vostra azione ecclesiastica e che siete attivo e uomo di amore e di mente aperta. Vi preghiamo in quest’ambito di valorizzare sempre la ricca e venerabile Tradizione Orientale, le cui radici sono profondissime e fortissime in Calabria e si rintracciano facilmente nei cuori del suo popolo. Vicino a voi ci sono i cosiddetti “Cattolici Italo-Albanesi” o “Italo-Greci” o con qualche altra definizione caratteristica, sotto il Vescovo Donato, che sono rimasti fedeli al Rituale liturgico, ai paramenti ed in parte anche alla vita spirituale della Chiesa Orientale. Siamo certi che avete una collaborazione fraterna con loro. Abbiamo conosciuto anche loro  e hanno sempre il nostro amore! Questa vostra collaborazione  risulterà indubbiamente per entrambi un arricchimento spirituale ed un giovamento.
     Di nuovo vi ringraziamo, Eccellenza, per il bel ricevimento fraterno. Vi attendiamo alla prima occasione a Costantinopoli per  potervi ricambiare l’amore!

Δεν υπάρχουν σχόλια: