e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Η εορτή των Ταξιαρχών στην ΚΠολη και άλλες ειδήσεις εκ Φαναρίου, 8.11.2019


Φωτογραφίες; Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Σεβασμιότης, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας καί διαβιβάσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντος σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τούς προσελθόντας πιστούς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί 

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, ὡσαύτως, Ἱερῷ Ναῷ Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, Παρασκευῆς, 8ης ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Ἀέτιος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Μπεσίκτας, 60μελής ὅμιλος Μεγαρευμιωτῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου αὐτῶν καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ΄, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ, ὡς καί ὑπέρ τοῦ κατά τήν προτεραίαν ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀποφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Περσεφόνη Τσαλίκη, Πρόεδρος τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου Καλαμαριᾶς «Ἡ Κηφισιά», καί ἡ Εὐγεν. κ. Εὐστρατία Ἀναστασίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», καί κατέκλεισεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ὅστις συνεχάρη τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ καί δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑποδειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 
*   *   *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βασιλικῆς Κατσώνη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί Μαρίας Τσιτσέκογλου, μέλους, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν. 
- Τόν Ὁσιολ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνην Ἰσαακίδην, Ὀδοντίατρον, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, καί Κωνσταντῖνον Σταματάκην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ὑπό τόν τίτλον «Ἅγιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως», ἐν τῷ ἐν τῇ Γενναδίῳ Βιβλιοθήκῃ Ἀμφιθεάτρῳ «Cotsen Hall» τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν, τήν Τετάρτην, 6ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τό διοργανούμενον ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἄρτης Δ’ Πανελλήνιον Συνέδριον διά Κληρικούς καί Στελέχη τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἤπειρος: Προσέγγιση στά θρησκευτικά Μνημεῖα καί τόν Πολιτισμό της – Νέοι Δρόμοι στούς μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορισμούς της», μεταξύ 8ης καί 10ης ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά: 
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Χρ. Τασσιᾶ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ., καί 
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτῶν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἔργου τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Νικολαΐδου – Ντάναση, ὑπό τόν τίτλον «Καισάρεια», ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ «Στέφανος Δραγούμης» τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Joanna Pilecka, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου, Καθηγου-μένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλιανδαρίου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ἐγκαίνια ἐκθέσεως, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἁγιορείτης Ἅγιος Σάββας ὁ Χιλανδα-ρινός. Σύγχρονη εἰκαστική ἀποτύπωση», ἐν ταῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 5ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros», ἐπί τῇ 9ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Σισμα-νογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: