e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέθεσε γεύμα στους Ιεροψάλτες ΚΠόλεως + άλλα νέα 17-18.1.2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου 2020, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, εἶτα δέ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Μουσικολ. κ. Σταματίου - Νικολάου Κίσσα, Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἀκρόασιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Ἄρχων Β΄ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀναπτύξας τάς ἀναδιαρθρωτικάς ἀλλαγάς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ Συνδέσμου καί ἀπαριθμήσας τάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αὐτοῦ κατά τό ἀρξάμενον ἔτος, ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος, ἀπευθύνας πατρικάς παραινέσεις, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα-Τυπικόν τοῦ ἔτους 2020. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πρός ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καί τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.   

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
  • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Τσαχάκην, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἰατρόν.  
  • Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β΄ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐπανεκλεγέντα Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-βουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας αὐτῶν καί ὑποβαλόντας ἐπί τῶν σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου. 
  • Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου, Μηχανολόγου - Μηχανικοῦ, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου, μαθητοῦ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
  • Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα. 
  • Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Samuel Brownback, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ State Department τῶν Η.Π.Α. ἐπί θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Daria Darnell, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. 
  • Τόν Ἐξοχ. κ. Jamar Khokhar, Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Brahim Achtoutal, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει. 
  • Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ζέρβαν, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
  • Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πυργάκην, Σύμβουλον τῆς ἐν Βερολίνῳ Ἑλληνικῆς Πρεσβείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Γιδαράκου. 
  • Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κορομβάκην, Ραδιοφωνικόν Παρα-γωγόν – Δημοσιογράφον, ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας, εἰς τόν ὁποῖον παρεχώρησε συνέντευξιν καί ἀπέστειλε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τόν ἑλληνισμόν τῆς Αὐστραλίας.  


* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπο-λίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: