e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου, 24-27 Ιανουαρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ἰανουαρίου 2020, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ΄ καί τοῦ ἀειμνήστου πρῴην Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας Γρηγορίου. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 26ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

* * * 

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον. 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιον. 
- Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κορνήλιον Ἀθανασάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλέξανδρον Σγαρδώνην καί Δημήτριον Κωστάκην, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν γενέτειρά του Ἴμβρο», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 27ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Νύσσης κ. Γρηγορίου, κατά τάς ἐν Κούβᾳ διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεξικοῦ ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μεταξύ 25ης καί 26ης Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Din ve İnançları Platformu» ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Temel Haklar ve Alevi Sorunları Uygulamada AİHM Kararları», ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «Taxim Hill», τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Τζίτζου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Φωτίου Μεφαλοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, τήν Δευτέραν, 27ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῇ ἐν Καλλιθέᾳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: