e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου της 27ης Φεβρουαρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Σιούμη, Ἱεροψάλτου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφάνη Λάππαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Düsseldorf. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀναστάσιον, ὑπεύθυνον τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Ταλιαδοῦρον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, μετά τῆς εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Ζωῆς. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Aba Michael Gebru, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Αἰθιοπικῆς Παροικίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Τekeba Olbemo. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καταπόδην, Πρόεδρον τῆς «Ἑνιαίας Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Βαρδαγιάννη, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Ραφήνας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίου Καραγιάννη, Φιλολόγου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντῆ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν Τέχνης – Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος «AGAPE HELLAS», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Saltık, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Προνοίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως. 

* * * 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ἰωσήφ, ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μπουένος Ἄϊρες, τήν Πέμπτην, 27ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον, ἐπί τοῦ θέματος «Κρητική Διάλεκτος», ἐν τῇ ἐν Ἡρακλείῳ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: