e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για την Ημέρα των Ευχαριστιών (26.11.2020)


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 213/2020

Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν

26 Νοεμβρίου 2020

«Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα» (Ψαλμὸς 135:1).

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ! Ἂς ἑορτάσουμε τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν, μία ἡμέρα μοναδική, κατὰ τὴν ὁποία ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὸ ἀντίθετο τῆς ἔλλειψης δὲν εἶναι ἡ πληρότητα, ἀλλὰ ἡ εὐχαριστία. Τὰ λόγια τοῦ Προέδρου John F. Kennedy, κατὰ τὴν διακήρυξη τοῦ ἔτους 1963 γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν, εἶναι πράγματι ἀκριβή: Πρὶν ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες, οἱ πατέρες μας στὴ Virginia καὶ στὴ Μασσαχουσέτη, μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους, στὴ μοναξιὰ τῆς ἐρημιᾶς, ἀφιέρωσαν κάποιο χρόνο γιὰ εὐχαριστία. Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ εὐχαρίστησαν θερμὰ τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἀσφάλεια, τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν τους, τὴν εὐφορία τῆς γῆς, τὴν ἀγάπη ποὺ τοὺς συνδέει μεταξύ τους καὶ τὴν πίστη ποὺ τοὺς ἑνώνει μὲ τὸ Θεό. Ἡ ἐθνική μας αὐτὴ ἑορτὴ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὶς οἰκογενειακὲς συγκεντρώσεις ποὺ πραγματοποιοῦμε γιὰ τὸ δεῖπνο τῶν εὐχαριστιῶν, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ χρονιὰ τῆς πανδημίας εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὶς ἄλλες. Οἱ οἰκογενειακὲς συγκεντρώσεις εἶναι ἀμφίβολες λόγῳ τῆς ἀνάγκης νὰ προστατέψουμε τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀγαπᾶμε. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀφθονία γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς μας δὲν εἶναι αὐτονόητη, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς ἀνασφάλειας ποὺ προκάλεσε ἡ πανδημία.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σᾶς καλῶ γιὰ μία προσφορὰ εὐχαριστίας, κατὰ τὴ δύναμή τοῦ καθενός, μέσα στὶς κοινότητές σας, μὲ γενναιοδωρία, πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι λιγότερο προνομιοῦχοι ἀπὸ ἐμᾶς. Ἂς μοιραστοῦμε μὲ τοὺς ἄλλους κάποιες ἀπὸ τὶς εὐλογίες ποὺ μᾶς δίνει ἄφθονα ὁ Θεός, κατὰ τὸ παράδειγμά του, «ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. 5:45). Νὰ δεχθοῦμε τὴν εὐημερία καὶ τὴν ἀφθονία στὴ ζωή μας ὄχι μόνο ὡς ἀποτελέσμα τῆς σκληρῆς ἐργασίας μας καὶ ἄλλων εὐτυχῶν συγκυριῶν, ἀλλὰ κυρίως ὡς τὸν μοναδικὸ ἀνεκτίμητο θησαυρὸ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ ὡς εὐκαιρία προσφορᾶς στὸ συνάνθρωπό μας, ἐνθυμούμενοι τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10:8).

Καὶ ἂν αὐτὴ τὴ χρονιὰ δὲ μπορέσουμε νὰ γιορτάσουμε τὴν ἑορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν μαζὶ μὲ ἀγαπημένα πρόσωπα τῆς οἰκογένειάς μας, ἄς κρατήσουμε αὐτὸ τὸ χῶρο ἀνοιχτὸ στὴν καρδιά μας γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ κόσμος γύρω μας ἔχει ἀνάγκη νὰ νιώσει αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἄλλου, ὅποιος καὶ νὰ εἶναι αὐτός, σὰν ἕνα πρῶτο βῆμα. 

Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, εὐχαριστοῦμε καὶ δοξολογοῦμε τὸ Θεό, ὅμως ἐλᾶτε νὰ δείξουμε ἔμπρακτα αὐτὴ τὴν εὐχαριστία με ἀγάπη καὶ γενναιοδωρία πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ!

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: