Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα!

Ἐνάτη ἡμέρα σήμερα τῆς εὐλογημένης παρουσίας Σας ἀνάμεσα στὰ ἐν Ἀμερικῇ πιστὰ καὶ ἀφοσιωμένα τέκνα Σας, καὶ κορυφώνεται ἡ χαρά, ἡ εὐφροσύνη καὶ ἡ εὐλογία μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ πρὸ ὀλίγου ἐτελέσατε, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς τιμίας Πατριαρχικῆς Συνοδείας Σας, τὴν ἐλαχιστότητά μου καὶ τὰ προσφιλῆ μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου.