e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Πρωτοχρονιά 2022 και Κυριακή προ των Φώτων στη Σμύρνη

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἡ πρώτη τοῦ ἔτους εἰς Σμύρνην

Κατὰ τὰ ἀπὸ μακροῦ εἰωθότα καὶ παραδεδομένα ἐν τῷ εὐσεβεῖ ἡμῶν Γένει ἑωρτάσθη εἰς Σμύρνην ἡ Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καὶ ἐτιμήθη ἡ πρὸς αὐτὰς συμπίπτουσα ἔναρξις τοῦ νέου ἡμερολογιακοῦ ἔτους.

        Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν μοναδικὸν ἐν λειτουργίᾳ σήμερον ἐν Σμύρνῃ  Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς κατὰ τὸν Μέγαν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τὸ ἑσπέρας τῆς 31ης Δεκεμβρίου π.ἔ., τὴν δ’ ἑπομένην, 1ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς προεξῆρχε Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους, μεθ’ ἣν ηὐλόγησε, κατὰ τὸ ἔθος, τὴν Ἁγιοβασιλόπιτταν. Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν συμμετέσχον ἡ Εὐγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίζα, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μέλη τῆς ὑπ’ αὐτὴν Διπλωματικῆς Ἀρχῆς ὡς καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

          Ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστοὺς ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκάλεσεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸ νέον χρονικὸν στάδιον ἐπιγείου ζωῆς, τὸ ὁποῖον δωρίζει εἰς ὅλους μας ὁ Ἅγιος Θεός, πρὸς προσωπικὸν ἁγιασμὸν καὶ ἐκπλήρωσιν τῶν πρὸς σωτηρίαν αἰτημάτων διὰ τῆς κατὰ Χριστὸν ἐν τῇ Ἁγίᾳ ἡμῶν Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, ὡς καὶ διὰ τῆς, συμφώνως πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς σῳζούσης διδασκαλίας αὐτῆς, λοιπῆς καθημερινῆς κατ’ ἄνθρωπον, ἀπαραιτήτου κατὰ τὸ Παυλικόν, δραστηριότητος ἐν τῷ προσκαίρῳ τούτῳ κόσμῳ.

          Κατὰ τὴν κρατήσασαν ἐν τῇ κληρουχίᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τάξιν, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος ἀντήλλαξεν εὐχὰς ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῷ Νέῳ Ἡμερολογιακῷ Ἔτει μετὰ τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐν Σμύρνῃ ἄλλων χριστιανικῶν παρουσιῶν, Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προϊσταμένου τῆς Ἀγγλικανικῆς Παροικίας Σμύρνης. Τὸ αὐτὸ ἔπραξεν, ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους, πρὸς τοὺς Ἐντιμ. κ. Tunç Soyer, Δήμαρχον τῆς Μεγαλοπόλεως Σμύρνης, καὶ Ἐντιμ. κ. Abdul Batür, Δήμαρχον Κόνακ, εὐχηθείς, καὶ ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, αὐτοῖς καὶ δι’ αὐτῶν πᾶσι τοῖς συμπολίταις των ὑγιείαν καὶ εὐημερίαν. Ἀνάλογον ἐπικοινωνίαν ἔσχε καὶ πρὸς τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐν Σμύρνῃ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν.


          Τέλος, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἱερούργησε καὶ τὴν Κυριακήν, 2αν ἰδίου, πρό τῶν Φώτων.Δεν υπάρχουν σχόλια: