e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ευαγγελισμού και Σταυροπροσκυνήσεως 2022 στη Σμύρνη

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

καὶ ἡ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἐν Σμύρνῃ

Μὲ τὴν ἀθρόαν συμμετοχὴν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ἐτελέσθησαν αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἐν Σμύρνῃ, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τὸν ὁποῖον ἐπλαισίωσαν οἱ κληρικοὶ τῆς Κοινότητος.

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστούς, ἀνεφέρθη εἰς τὴν σημασίαν δύο διαλόγων: αὐτοῦ μετὰ τοῦ πονηροῦ -τῆς Εὔας μετὰ τοῦ ὄφεως, Ἑωσφόρου-, καὶ αὐτοῦ μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ -τῆς δευτέρας Εὔας, τῆς Παναγίας Μαρίας, μετὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ- καὶ εἰς τὰς συνεπείας αὐτῶν εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Ἐτόνισε μάλιστα τὴν ἀξίαν τοῦ διαλόγου, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ αὐτεξουσίου καὶ τῆς ἐλευθερίας, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπροίκισε τὸν ἄνθρωπον ὁ Δημιουργὸς καὶ Θεός μας, τὰ ὁποῖα καὶ καταρρίπτουν τὸν συχνάκις σκοπίμως προβαλλόμενον ἀντιεκκλησιαστικὸν καὶ ἀντικληρικαλιστικὸν μύθον τοῦ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα». Λαβὼν ἀφορμὴν ἐκ τῶν γεγονότων ὅτι ὁ μὲν πρῶτος διάλογος εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν διάρρηξιν τῶν σχέσεων ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, ὁ δὲ δεύτερος τὴν ἀποκατάστασιν τῶν σχέσεων τούτων, τὴν εὐδοκίαν καὶ τὴν εἰρήνην, ηὐχήθη οἱ πιστοὶ νὰ ἀξιοποιοῦμε πάντοτε τὴν εὐλογημένην αὐτὴν δυνατότητα, μὲ στόχον τὴν ἀνάπτυξιν ἀληθοῦς σχέσεως μὲ τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα μας καὶ πρὸς τὸν πλησίον μας, τὴν εἰκόνα Του. Ἰδιαιτέραν μνείαν ἐποίησε, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, εἰς τὸν πόλεμον ἐν Οὐκρανίᾳ, τραγικὴν περίπτωσιν διαρρήξεως σχέσεων μεταξὺ ἀδελφῶν, καὶ ηὐχήθη νὰ ἐπιτευχθῇ ἐν πνεύματι ἀγάπης Χριστοῦ ἐποικοδομητικὸς διάλογος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων λαῶν Ρώσσων καὶ Οὐκρανῶν, ὥστε νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ εἰρήνη εἰς τὴν πολύπαθη Δνειστερίαν. Ἐκάλεσε μάλιστα τοὺς πιστοὺς νὰ προσευχηθοῦν πρὸς τοῦτο ἀλλὰ καὶ νὰ καθιστοῦν ἔργον τῆς καθημερινῆς των ζωῆς τὸν διάλογον καταλλαγῆς πρὸς τὸν πλησίον, ὥστε νὰ ἐπικρατῇ ἀγάπη καὶ εἰρήνη εἰς τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις. Τέλος, ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ κατὰ τὰς πολεμικὰς συρράξεις φονευθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε καὶ κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ Συνάξει τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καὶ τὸν Κατανυκτικὸν τὴν Κυριακὴν τὸ ἑσπέρας.

Τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀνεφέρθη εἰς τὸ νόημα τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Μεσονηστισίμου, ἐκάλεσεν αὐτοὺς εἰς συστράτευσιν πνευματικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων ὥστε νὰ διέλθωμεν ἐν ἁγιασμῷ προσωπικῷ τὸ ὑπόλοιπον τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, γευόμενοι τοὺς γλυκεῖς καρποὺς τοῦ Ξύλου τῆς Ζωῆς, καὶ ὄχι τοὺς πικροὺς τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, καρποὺς μετανοίας, συγχωρητικότητος, ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας, ἐμπράκτως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: