e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Δημότη Δήμου Θάσου (3.9.2022)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσηςἙλλάδος κύριε Ἱερώνυμε,

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως κύριε Στέφανε,

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατε Δήμαρχε Θάσου κύριε Ἐλευθέριε Κυριακίδη,

Ἐντιμότατοι μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,

Ἐντιμότατοι Ἀρχοντες τοῦ τόπου,

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Αἰσθανόμαστε ἐξόχως τετιμημένοι γιά τήν ἀναγόρευσή μας εἰς Ἐπίτιμον Δημότην τῆς Θάσου, ἑνός Δήμου μέ σπουδαία ἱστορία καί κοινωνική προσφορά. Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας γιά τήν ἐκδήλωση τῆς πλουσίας ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ σας πρός τό ταπεινόν μας πρόσωπον, πού διαβαίνουν καί ἀντανακλοῦν πάντοτε πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου φυλάσσονται ἐπιμελῶς καί ἀκοιμήτως τά ὅσια καί τά Ἱερά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. Τά δύο κεντρικά στοιχεῖα καί χαρακτηριστικά τῆς μαρτυρίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀμετακίνητος πιστότης στήν παράδοση τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων καί τό γνήσιο καί ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον γιά τόν ἄνθρωπο, γιά τόν αἰώνιο ἐν Χριστῷ προορισμό του, ἀλλά καί γιά τίς ὑπαρξιακές του ἀνάγκες καί τήν ἐγκόσμια ἀναστροφή του. 

Ἡ Ἐκκλησία ἀποδίδει στό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὑψίστη ἀξία, καί γιά τόν λόγο αὐτό δέν λησμονεῖ ὅτι ἡ ζωή του στόν κόσμο ἔχει κοινωνικές, πολιτισμικές καί ὑλικές προϋποθέσεις καί διαστάσεις. Δέν ἀναμειγνύεται βέβαια ἡ Ἐκκλησία ἄμεσα στήν πολιτική, ὅμως ὁ λόγος της, οἱ παρεμβάσεις καί οἱ πρωτοβουλίες της ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου του, ὑποστηρίζουν ὅλες τίς προσπάθειες στόν δημόσιο χῶρο, πού ὁδηγοῦν στήν ἑδραίωση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς εἰρήνης καί τῆς προστασίας τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. 

Σέ ὅλες τίς πτυχές τοῦ δημοσίου βίου θεωροῦμε ὅτι πρέπει νά συνυπάρχει καί νά ἐκφράζεται ἀδιαίρετη μέριμνα γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τό φυσικό περιβάλλον. Εἶναι ἀδιανόητο νά ἐνδιαφερόμασθε γιά τόν ἄνθρωπο καί νά λεηλατοῦμε τόν «οἶκον» του. Βέβαιοι, κύριε Δήμαρχε καί ἐντιμότατα μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὅτι ἀκολουθεῖτε αὐτήν τήν ἀρχή, σᾶς προτρέπουμε νά δώσετε ἀκόμη μεγαλύτερη ἔμφαση στήν οἰκολογική πλευρά τοῦ ἔργου σας, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψει ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι καί οὐσιαστικό κοινωνικό ἔργο. Δέν ἀμφιβάλλουμε ὅτι πράττετε τά πάντα, γιά νά ἔχει ἡ θητεία σας οἰκολογικό πρόσημο. Δέν ὑπάρχει πολυτιμότερη κληρονομιά καί παρακαταθήκη, πού μπορεῖτε νά ἀφήσετε στίς ἐπερχόμενες γενεές, στήν πανέμορφη Θάσο, ἀπό ἕνα «πράσινο» νησί, ἀπό ἕνα οἰκολογικό παράδεισο.

Γνωρίζουμε, Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κύριε Δήμαρχε, ὅτι εἶσθε κληρονόμος μιᾶς παράδοσης κοινωνικῆς εὐαισθησίας, πού ἀναπτύχθηκε διαχρονικά στό εὐλογημένο νησί σας καί εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό τίς ὀρθόδοξες παραδόσεις καί ἀξίες. Στήν ἀνάπτυξη αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ ἀδελφοσύνης συνέβαλαν καί ἐπώνυμοι Κωνσταντινουπολῖτες, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στήν Θάσο μετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλεως καί ἐγκαταστάθηκαν στούς Ἀπάνω καί Κάτω Πολῖτες, στόν Θεολόγο, ἀλλά καί στό Κάστρο τῶν Λιμεναρίων, πού κατά τήν μαρτυρία ἐπιγραφῆς ἐντετοιχισμένης σήμερα στόν νότιο τοῖχο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (1804), «ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων διά συνδρομῆς Κωνσταντίνου καί Ἰωάννου τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν». Ὁ κοινωνικός προσανατολισμός τῶν κατοίκων τῆς Θάσου τεκμαίρεται ἀπό τή σύσταση τῆς «Ἐπιτροπῆς Ὀρφανῶν». Ἡ τοπική Ἐκκλησία ἀνέλαβε τή φιλανθρωπική πρωτοβουλία μερίμνης ὑπέρ τῶν ὀρφανῶν καί γιά τόν σκοπό αὐτό συνέστησε τήν εἰρημένη Ἐπιτροπή. Ὑπό τήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ θεσμός τῶν Ὀρφανοεπιτρόπων βοήθησε στό νά δοθοῦν λύσεις εἰς ἕνα ἐπώδυνο κοινωνικό πρόβλημα, τό ὁποῖο προκαλοῦσε πόνο στά ἀπροστάτευτα ὀρφανά. Αὐτό τό κοινωνικό ἦθος προκαλεῖ τόν θαυμασμό καί ἐμπνέει.  

Προσευχόμασθε γιά τήν ἐνδυνάμωση τῶν λειτουργῶν τοῦ δημοσίου βίου στή δύσκολη καί ὅλως σημαντική γιά τό κοινό καλό ἀποστολή τους. Ἔχουμε ἐκ παραλλήλου μεγάλη ἐμπιστοσύνη στή δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας στήν ὑπευθυνότητά σας καί τήν ἀφοσίωση στήν κοινωφελῆ ἀποστολή σας. Εἶναι καί ἡ δική σας ἐργασία καί προσφορά συμβολή στή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, στήν πορεία πρός ἕνα καλύτερο μέλλον. 

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα ἐκφράζουμε ἀκόμη μιά φορά πρός ἐσᾶς κύριε Δήμαρχε Θάσου καί πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά τή μεγάλη τιμή πού μᾶς ἀπονείματε. Εὐγνωμονοῦμε ἐπίσης ὅλους ἐσᾶς πού συμμετέχετε σέ αὐτήν τήν ὡραία ἐκδήλωση γιά τήν ἀγάπη σας.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῇ ὅλους καί νά χαρίζῃ τά οὐράνια καί σωτηριώδη δωρήματά του σέ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, στή Θάσο, στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλο τόν κόσμο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: